Berjev (Antonov) An-30B (Open Skies)

Typ:  speciální pozorovací modifikace speciálu pro fotogrametrické snímkování typu An-30B (Clank A)

Určení:  provádění inspekčních pozorovacích letů v rámci mezinárodního programu „Open Skies“

Odlišnosti od letounu An-30B (Clank A):

- modifikované fotografické vybavení. Snímkovací vybavení tohoto modelu tvoří sestava leteckých fotoaparátů typu AFA-41/7,5 a AFA-41/10.

- instalace sedadel pro deset komisařů v přední části kabiny. Palubní bufet přitom zůstal zachován, stejně jako palubní toaleta a skříň na kazety s filmy.

Historie:  Přestože Američané s programem vzájemného vzdušného pozorování a snímkování přišli již v roce 1955, kuli obstrukcím ze strany sovětského vedení nakonec obdržel zelenou až krátce po rozpadu SSSR, k němuž došlo v roce 1991. Do zmíněného programu, který vešel ve známost pod názvem „Open Skies“ (otevřené nebe), se přitom podpisem smlouvy ze dne 24. března 1992 zapojilo hned 27 států NATO a bývalého východního bloku. Nyní se na programu „Open Skies“ podílí již více než 30 zemí. Posláním zmíněného programu, který Ruská vláda ratifikovala v květnu roku 2001, se stalo především prohloubení vzájemné důvěry v oblasti vojenských aktivit. Podpisem výše uvedené smlouvy přitom každá z participujících zemí získala oprávnění podniknout určitý počet inspekčních letů nad územím zemí zapojených do programu „Open Skies“ za účelem monitorování aktivit na vojenských základnách. Konkrétně pro Bělorusko a Rusko byl počet takových letů stanoven na 42. Součástí zmíněné smlouvy se přitom staly též stanovy k délce a profilu trasy inspekčních letů. Zpočátku byly pro pozorovací mise „Open Skies“ používány letouny vybavené pouze klasickými fotoaparáty, které pořizovaly záznam na černobílý film. Aby se zabránilo tomu, že bude takový inspekční let zneužit pro špionážní účely, součástí posádky „Open Skies“ speciálů se staly též komisaři americké organizace OSIA (On-Site Inspection Agenci) a komisaři hostující země. Prvním ruským speciálem pro inspekční lety v rámci programu „Open Skies“ se stal speciálně upravený dvoumotorový turbovrtulový fotogrametrický speciál typu An-30B (Clank A). Shodný typ letounu přitom pro ten samý účel používalo též Bulharsko, Česká republika (model An-30FG), Rumunsko a Ukrajina. Pro potřeby misí „Open Skies“ byly postupně upraveny čtyři letouny typu An-30B (Clank A) ze stavu VVS. Ke své první misi v rámci programu „Open Skies“ se letoun typu An-30B (Clank A) Ruského VVS vydal v roce 1994, a to nad územím Velké Británie. První inspekční let nad územím USA jeden z těchto strojů vykonal tři roky nato. V prvních letech služby ruské „Open Skies“ speciály typu An-30B (Clank A) prováděly pět až osm misí za rok. V polovině prvního desetiletí 21. století se tyto stroje vydávaly již k 25-ti až 30-ti misím ročně. Protože se letoun typu An-30B (Clank A) díky omezenému doletu nehodil pro inspekční lety nad severoamerickým kontinentem, později, v roce 1999, si VVS nechalo na „Open Skies“ speciál upravit též jediný exemplář cvičného speciálu typu Tu-154M-LK1, který vycházel ze středně těžkého třímotorového proudového dopravního letounu typu Tu-154M (Careless B). Zmíněný stroj vešel ve známost jako Tu-154M-ON a byl vyhrazen pro inspekční lety nad územím USA a Kanady. Pro inspekční lety nad územím ostatních států VVS nadále používalo a používá letouny typu An-30B (Clank A).

Verze:  -

Vyrobeno:  čtyři exempláře (vznikly konverzí sériových)

Uživatelé:  Rusko (VVS)

 

 

 

Posádka:    dva piloti, palubní mechanik, navigátor, radista, operátor pozorovací aparatury, operátor zařízení pro anotaci dat a palubní tlumočník

Pohon:       dva turbovrtulové motory typu Ivčenko Al-24VT s max. výkonem po 2 820 hp a jeden pomocný proudový motor typu Tumanskij RU-19A-300 s max. tahem 900 kp

Radar:        povětrnostní impulsní dopplerovský radiolokátor typu Groza-M30, instalovaný pod nevelkým polokapkovitým krytem nacházejícím se na břichu přední částí trupu, přímo před příďovým podvozkem

Vybavení:  zaměřovací: jeden optický bombardovací zaměřovač typu NKPB-7 (jeho instalace se nachází za plochým čelním okénkem příďové kabiny navigátora)

                  průzkumné: sestava leteckých fotoaparátů typu AFA-41/7,5 a AFA-41/10

                  obranné: identifikační systém „vlastní-cizí“

Kapacita:  10 cestujících (komisařů)

Výzbroj:    žádná

 

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 29,20 m
Délka:   24,26 m
Výška: 8,32 m
Prázdná hmotnost: 15 950 kg
Max. vzletová hmotnost: 23 000 kg
Max. rychlost: 540 km/h
Praktický dostup:   8 300 m
Max. dolet:    2 630 km

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 8.7.2018