Antonov An-26REP  

 

 

Typ:  experimentální modifikace lehkého taktického transportního letounu typu An-26 (Curl A) s prostředky radioelektronického boje (REB) individuální ochrany

Určení:  doprava nákladu a vojáků do blízkosti fronty, přeprava a shoz výsadku, nákladu a bojové techniky na padácích, odsun raněných a působení v roli pomocného bombardéru

Odlišnosti od letounu An-26 (Curl A):

- instalace jednoho páru rozměrných kontejnerů s aktivními RL rušiči typu SPS-151 a SPS-153 systému Siren na bocích přední části trupu, pod úrovní postranních kulatých okének nákladového prostoru. Zmíněné kontejnery mají doutníkovitý tvar. Z boků jejich předních a zadních konců, které mají ogivální tvar a jsou zhotoveny z dielektrického materiálu, vystupují zaoblené kryty. K bokům trupu jsou kontejnery rušičů řady Siren uchyceny za pomoci mohutných pylonů, do kterých je vetknuta dvojice výmetnic klamných IČ cílů typu ASO-2I-E7R, každá s 64-ti patronami typu PPI-26.

- instalace výstražných RL systémů typu SPO-10 Sirena-3M a Barier

Historie:  V roce 1974 byl jeden exemplář dvoumotorového turbovrtulového taktického transportního letounu typu An-26 (Curl A) (v.č.2101) opatřen, na základě výnosu ze dne 29. března 1972, prostředky radioelektronického boje (REB) individuální ochrany z dílny několika institutu spadajících pod MRP (Ministerstvo elektronického průmyslu). Zmíněný stroj vešel ve známost jako An-26REP a jeho obranný systém se sestával ze sestavy výstražných RL systémů typu SPO-10 Sirena-3M a Barier, dvou setů aktivních RL rušičů systému Siren a dvou výmetnic 64-ti klamných IČ cílů typu ASO-2I-E7R. Zkouškami jediný prototyp letounu typu An-26REP prošel mezi 17. prosincem 1975 a 24. červnem 1976 u GK NII VVS (Státní zkušební institut vojenského letectva). V průběhu zkoušek u GK NII VVS zmíněný stroj vykonal celkem 39 zkušebních letů. Součástí 19-ti z nich se staly simulované přepady. Ty provedly stíhací letouny typu Su-15 (Flagon A/D) a Su-15TM (Flagon E/F), a to za pomoci PLŘS s pasivním IČ navedením typu R-3S (AA-2B Atoll), R-98T (AA-3D Anab D) a R-98MT (AA-3F Anab F). V průběhu těchto testů prototyp letounu typu An-26REP vystřelil z výmetnic celkem 700 patron typu PPI-26 s klamnými IČ cíly. Přitom byl natáčen z paluby dvoumístného MiGu-21U (Mongol A). Přestože byly zkoušky letounu typu An-26REP završeny klaným hodnocením, vývoj tohoto modelu nakonec nepřekročil prototypové stádium. Po završení zkoušek byl jediný prototyp typu An-26REP zpětně dopracován do standardu An-26 (Curl A) a následně přestavěn na speciál pro kalibrování letištních navigačních systémů.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden prototyp (vznikl konverzí sériového An-26)

Uživatelé:  žádní

 

 

 

Posádka:    dva piloti, palubní mechanik, navigátor a radista

Pohon:       dva turbovrtulové motory typu Ivčenko Al-24VT s max. výkonem po 2 820 hp a jeden pomocný proudový motor typu Tumanskij RU-19A-300 s max. tahem 900 kp

Radar:        povětrnostní impulsní dopplerovský radiolokátor typu Groza-26, instalovaný v přední části trupu

Vybavení:   - zaměřovací: jeden bombardovací zaměřovač typu NKPB-7 (jeho instalace je umístěna za polokulovitým průzorem nacházejícím se na levoboku přední části trupu)

                   - obranné: identifikační systém „vlastní-cizí“ typu SRO-2/-2M Chrom (Odd Rods) (dvě sestavy tří tandemově uspořádaných nestejně vysokých drobných tyčových antén instalované po jedné před překrytem pilotní kabiny a na břichu zadní části trupu), výstražné RL systémy typu SPO-10 Sirena-3M a Barier, aktivní RL rušiče typu SPS-151 a SPS-153 systému Siren (jejich instalace se nachází uvnitř doutníkovitých kontejnerů uchycených, za pomoci mohutných pylonů, k bokům přední části trupu) a dvě výmetnice 64-ti klamných IČ cílů typu ASO-2I-E7R (ty jsou vetknuty do nosných pylonů kontejnerů rušičů řady Siren)

Kapacita:    39 výsadkářů, 24 nosítek s jedním ošetřovatelem nebo náklad do celkové hmotnosti 5 600 kg, přepravovaný uvnitř nákladové kabiny s rozměry 11,10 m (15,68 m s prostorem nad nákladovými vraty) x 2,78 m x 1,91 m

Výzbroj:     500 kg pumy typu FAB-500M54, značkovací pumy, osvětlovací pumy, pouzdra s radiomajáky typu Štyr-1 či Ogonek (ty slouží pro označování pozic určených pro shoz výsadku) nebo pouzdra s výmetnicemi klamných IČ/RL cílů, přepravovaná na dvou párech demontovatelných tandemově uspořádaných závěsníků typu BD3-34 (s nosností po 500 kg) uchycených k okrajům břicha střední části trupu

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 29,20 m
Délka:   23,80 m
Výška: 8,58 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 29.7.2018