Berjev (Antonov) An-30FG

Typ:  speciální pozorovací modifikace speciálu pro fotogrametrické snímkování typu An-30A (Clank A)

Určení:  provádění inspekčních pozorovacích letů v rámci mezinárodního programu „Open Skies“

Odlišnosti od letounu An-30A (Clank A):

- instalace avionického vybavení splňujícího požadavky norem ICAO

- instalace radiolokátoru západní výroby pod odlišně tvarovaným krytem, který se nachází pod špicí trupu, na místo sovětského radiolokátoru typu Groza-M30

- instalace modifikovaného fotografického vybavení. Fotografické vybavení tohoto modelu se sestává z jednoho nebo dvou fotoaparátů pro svislé snímkování typu LMK-1000 a dvou fotoaparátů pro šikmé snímkování typu AFA-41/20

- instalace systému typu CCNS-4, který slouží k řízení snímkování a anotaci dat

Historie:  Speciálně upravené dvoumotorového turbovrtulové fotogrametrické speciály typu An-30 (Clank A) k inspekčním letům v rámci mezinárodního programu „Open Skies“ kromě Ruska používalo též Bulharsko, Česká republika, Rumunsko a Ukrajina. Jediný exemplář pro tyto účely specializované modifikace letounu typu An-30 (Clank A) AČR vešel ve známost jako An-30FG a vznikl konverzí letounu An-30A (černá 1107). Zmíněný stroj byl přitom v roce 1988 odkoupen od bulharské společnost Hemus Air, která jej používala (jako LZ-AEG) k přepravě nákladu. Před přestavbou na speciál typu An-30FG zmíněný letoun prodělal generální opravu. Generální opravou přitom prošel v roce 1994 v Kyjevě. Do té doby létal v původním kabátě společnosti Hemus Air doplněném pouze o výsostné znaky AČR a taktické číslo „1107“. V rámci generální opravy letoun An-30A (černá 1107) obdržel též nové radiostanice a radionavigační vybavení. Vlastní konverzi na „Open Skies“ speciál typu An-30FG zajistily Letecké opravny Trenčín a Kbely. První misi v rámci programu „Open Skies“ jediný exemplář speciálu typu An-30FG vykonal mezi 21. a 25. listopadem roku 1994. Přestože bylo provozovatelem letounu An-30FG (černá 1107) AČR, z celých 85-ti % tento stroj plnil úkoly pro civilní subjekty. Pro potřeby civilního sektoru jediný exemplář speciálu typu An-30FG prováděl zejména snímkování vybraných území za účelem monitorování imisních škod na porostu, kontroly vodních toků, vodních ploch, podzemních vod a stavu produktovodů a fotogrametrické snímkování (pro katastrální úřady a památkovou péči). Provoz jediného exempláře speciálu typu An-30FG byl ale již v roce 2003 ukončen, neboť Armáda nebyla ochotna vynaložit prostředky na jeho modernizaci. V současnosti se jediný exemplář speciálu typu An-30FG nachází za branami leteckému musea Air Park ze Zruče.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden exemplář (vznikl konverzí sériového An-30B)

Uživatelé:  ČR

 

 

 

Posádka:    ?

Pohon:        dva turbovrtulové motory typu Ivčenko Al-24VT s max. výkonem po 2 820 hp a jeden pomocný proudový motor typu Tumanskij RU-19A-300 s max. tahem 900 kp

Radar:         povětrnostní radiolokátor, instalovaný pod nevelkým polokapkovitým krytem nacházejícím se na břichu přední částí trupu, přímo před příďovým podvozkem

Vybavení:    jeden nebo dva fotoaparáty pro svislé snímkování typu LMK-1000 a dva fotoaparáty pro šikmé snímkování typu AFA-41/20

Výzbroj:       žádná

 

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 29,20 m
Délka:   24,26 m
Výška: 8,32 m
Prázdná hmotnost: 15 950 kg
Max. vzletová hmotnost: 23 000 kg
Max. rychlost: 540 km/h
Praktický dostup:   8 300 m
Max. dolet:    2 630 km

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 8.7.2018