Antonov An-74T-200A (‘Coaler B’)

Typ:  pokročilá modifikace lehkého taktického transportního letounu typu An-74T-200 (Coaler B) vzešlá ze zadání vzdušných sil Egypta

Určení:  doprava nákladu a vojáků do blízkosti fronty, přeprava a shoz výsadku a odsun raněných

Odlišnosti od letounu An-74T-200 (Coaler B):

- instalace nového automatického letového řídícího a přistávacího systému typu SAU-74-140

- instalace dvou sestav integrovaného navigačního a přistávacího systému

- instalace systému typu TCAS-2000, který zajišťuje výstrahu před srážkou s jiným letounem, se dvěma odpovídači

- instalace dvou sestav satelitního navigačního systému

Historie:  V roce 2004 si vzdušné síly Egypta objednaly tři dvoumotorové proudového taktické transportní letouny typu An-74T-200 (Coaler B) s opcí na dalších patnáct těchto strojů (šest v první a devět v druhé etapě). Modifikace letounu typu An-74T-200 (Coaler B) pro vzdušné síly Egypta vešla ve známost jako An-74T-200A (Coaler B) a vyznačuje se instalaci pokročilejšího avionického vybavení. Díky tomu tento model splňuje mezinárodní standardy z hlediska přesnosti navigace. První exemplář letounu typu An-74T-200A (Coaler B) (SU-BPM) se do oblak poprvé vydal dne 24. prosince 2004. Svému provozovateli v podobě vzdušných sil Egypta byl tento stroj předán dne 16. září 2005. Druhý exemplář letounu typu An-74T-200A (Coaler B) (SU-BPN) poprvé vzlétl dne 27. listopadu 2009 a Egyptskému vojenskému letectvu byl předán dne 22. prosince toho samého roku. Poslední, třetí, objednaný exemplář letounu typu An-74T-200A (Coaler B) (SU-BPO) se od vzletové dráhy poprvé odlepil dne 30. října 2010 a svému provozovateli byl předán dne 24. listopadu téhož roku. Druhým a zároveň posledním provozovatelem letounu typu An-74T-200A (Coaler B) se stala pohraniční stráž Kazachstánu. Kazašská pohraniční stráž přitom v dubnu roku 2014 převzala jeden tento stroj (74082).

Verze:  -

Vyrobeno:  4 sériové stroje

Uživatelé:  Egypt (vojenské letectvo) a Kazachstán (pohraniční stráž)

 

 

 

Posádka:    dva piloti

Pohon:       dva dvouproudové motory typu Lotarev D-36 s max. tahem po 6 500 kp

Radar:        povětrnostní-navigační impulsní dopplerovský radiolokátor typu Buran-74, instalovaný v přední části trupu

Kapacita:   náklad do celkové hmotnosti 8 500 až 10 000 kg, přepravovaný uvnitř nákladové kabiny s rozměry 10,50 m x 2,15 m x 2,20 m

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 31,89 m
Délka:   28,07 m
Výška: 8,65 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: 705 km/h
Praktický dostup:   10 100 m
Max. dolet:    4 200* km

 

 

* s 3 t nákladu, resp. 1 350 km s 10 t nákladu

 

 

poslední úpravy provedeny dne: 4.4.2018