Moskalev (Antonov) A-7B

Typ:  speciální modifikace bezmotorového transportního-výsadkového kluzáku typu A-7 zastávající roli odhoditelné vlečné přídavné palivové nádrže dálkového bombardovacího letounu typu Il-4 (Bob)

Určení:  poskytování paliva za letu dálkovému bombardovacímu letounu typu Il-4 (Bob)

Odlišnosti od letounu A-7:

- instalace dvou nádrží na letecký benzín s celkovým objemem 1 000 l (jedna s objemem 300 l před a jedna s objemem 700 l za hlavním podvozkem), elektricky poháněného palivového čerpadla a dvou akumulátorových baterií uvnitř nákladového prostoru

- instalace přípojky palivové hadice na pravoboku špice trupu. Zmíněná přípojka je s trupovými palivovými nádržemi propojena duralovou trubkou, která je opatřena uzavíracím kohoutem. Jeho instalace se přitom nachází po pravici pilota.

Historie:  V roce 1942 S.A. Moskalev, který tehdy zastával vedoucí post závodu č.499 ze Zavodoukovska, přišel s myšlenkou použití bezmotorového výsadkového kluzáku typu A-7 z dílny O.K. Antonova, jenž se zde vyráběl, v roli odhoditelné vlečné přídavné palivové nádrže pro dvoumotorový dálkový bombardovací letoun typu Il-4 (Bob) z dílny S.V. Iljušina. Letoun typu Il-4 (Bob) měl přitom v průběhu letu do cílové oblasti nejprve spotřebovat veškeré palivo z nádrží nacházejících se na palubě modifikovaného kluzáku typu A-7 umístěného ve vleku. Poté jej měl odpojit a pokračovat dále v letu za využití paliva z vlastních nádrží. Prototyp tankovací modifikace kluzáku typu A-7 vešel ve známost jako A-7B a byl postaven v roce 1942. Uvnitř nákladové kabiny tohoto stroje se nacházely dvě nádrže na letecký benzín s celkovým objemem 1 000 l. Zmíněné nádrže byly propojeny, duralovou trubkou, s přípojkou tankovací hadice, která se nacházela na pravoboku špice trupu. Součástí palivového systému kluzáku typu A-7B byl přitom též uzavírací kohout, který se nacházel po pravici pilota, a elektricky poháněné čerpadlo. K jeho napájení sloužila dvojice akumulátorových baterií. Palivový systém vlečného bombardovacího letounu typu Il-4 (Bob) byl přitom na palivový systém tankovacího kluzáku typu A-7B napojen za pomoci hadice, která byla uchycena k vlečnému lanu. Pro potřeby zkoušek zmíněného tankovacího kluzáku byl upraven jeden letoun typu Il-4 (Bob), a to instalací zámku vlečného lana a přípojky tankovací hadice. Prototyp kluzáku typu A-7B byl řešen jako pilotovaný. Výhledově se ale počítalo s bezpilotní verzí tohoto stroje. Zkouškami prototyp kluzáku typu A-7B prošel mezi 27. prosincem 1942 a 6. lednem 1943. Z hlediska techniky pilotáže se tento stroj od standardního A-7 prakticky nelišil. Pouze při vzletu bylo nutné se s ním držet v mírně větší výšce, aby tankovací hadice nedrhla o VPD. Přečerpávání paliva za letu bylo prováděno při rychlostech 220 až 230 km/h. Odpojení kluzáku typu A-7B od vlečného letounu a vypuštění tankovací hadice se obešlo bez problémů. Přestože bylo zkoušky tohoto speciálu možné považovat za úspěšné, jeho vývoj nakonec nepřekročil prototypové stádium.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden prototyp

Uživatelé:  žádní

 

 

 

Posádka:    jeden pilot 

Kapacita:    1 000 l leteckého benzínu, přepravovaného ve dvou nádržích umístěných uvnitř nákladové kabiny

Výzbroj:     žádná

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 18,00 m
Délka:   10,54 m
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 19.1.2021