Antonov An-24RV (‘Coke’)

Typ:  pokročilá modifikace lehkého regionálního dopravního letounu typu An-24V (Coke)

Určení:  doprava osob na místních linkách a přeprava nákladu na krátké vzdálenosti

Odlišnosti od letounu An-24V (Coke):

- instalace 900 kp pomocné proudové pohonné jednotky typu RU-19A-300 v zadní části pravé motorové gondoly, kterou lze při stání na zemi vyklopit (kuli přístupu při údržbě) směrem nahoru, na místo pomocné palubní energetické jednotky (APU) typu TG-16M alá An-24RT. Motor typu RU-19A-300 využívá lapač vzduchu, který se nachází na levoboku zadní části motorové gondoly, a kruhovou trysku tvořící zakončení motorové gondoly. Naproti tomu lapač vzduchu a výfuková trubice APU typu TG-16M se nachází na pravém boku zadní části motorové gondoly.

Historie:  Provozovatelé ze zemí třetího světa za pomoci lehkých dvoumotorových turbovrtulových regionálních dopravních letounů typu An-24V (Coke) často obsluhovali nevybavená letiště, která se nacházela v oblastech s velkou nadmořskou výškou a vysokou teplotou vzduchu. Pohonný systém tohoto stroje měl ale pro bezpečný provoz z letišť položených v takových lokalitách nedostatečnou výkonnostní rezervu. Odpovědí ze strany OKB O.K. Antonova na tuto nemilou skutečnost se stala zástavba 900 kp pomocné proudové pohonné jednotky typu RU-19A-300 do zadní části motorové gondoly na místo pomocné palubní energetické jednotky (APU) typu TG-16M po vzoru vojenského transportního modelu An-24RT (Coke). Instalace zmíněného proudového motoru vedla ke zkrácení délky rozjezdu a zvýšení stoupavosti s jedním pracujícím turbovrtulovým motorem na 2,9+ m/s za podmínek ISA, resp. na 1,5+ m/s v oblastech s velkou nadmořskou výškou a vysokou teplotou vzduchu. Kromě toho tento zásah do pohonného systému umožnil navýšit max. vzletovou hmotnost z 21 000 kg na 21 800 kg a užitečné zatížení z 5 000 kg na 5 500 kg. Takto modifikovaný letoun typu An-24V (Coke) přitom vešel ve známost jako An-24RV (Coke). Prototyp tohoto modelu vznikl v létě roku 1966 konverzí letounu An-24B (CCCP-46521 / v.č. 67302309). Letoun typu An-24RV (Coke) byl vyráběn závodem č.473 z Kyjeva. Součástí výrobního programu zmíněného podniku se tento model stal počínaje 66. výrobní sérií. První sériový An-24RV (Coke) (CCCP-47291) byl dokončen v listopadu roku 1970. První sériové stroje měly, za účelem zjednodušení sériové výroby a redukce výrobních nákladů, shodnou konstrukci zadní části pravé motorové gondoly jako letouny typu An-24V (Coke). Tryska pomocného proudového motoru těchto strojů se proto nacházela na pravoboku. Protože byl ale díky tomu proud výtokových plynů pomocného proudového motoru původcem nežádoucího bočení, následně letouny typu An-24RV (Coke) obdržely přepracovanou zadní část pravé motorové gondoly s lapačem vzduchu na levoboku a tryskou na zádi. Vzhledem k tomu, že se proudový motor typu RU-19A-300 stal součástí pohonného systému nejen dopravního letounu typu An-24RV (Coke), ale též paralelně vyráběných transportních letounů typu An-24RT (Coke) a An-26 (Curl), a výrobní závod z Tjumenu nedokázal tyto pohonné jednotky dodávat v dostatečném počtu pro výrobní linky všech tří zmíněných strojů, letoun typu An-24RV (Coke) byl v Kyjevě poměrně dlouho vyráběn po boku letounu typu An-24B/V (Coke). Ve výrobním programu kyjevského závodu č.473 tohoto svého předchůdce letoun typu An-24RV (Coke) zcela nahradil teprve až v lednu roku 1973, počínaje 83. výrobní sérií. Produkce letounu typu An-24RV (Coke) se zastavila na 397-ti exemplářích. Malá část z nich byla dokončena v tzv. salónní úpravě s luxusně zařízeným interiérem kabiny cestujících. Další exempláře tohoto modelu vznikly konverzí sériových An-24B/V (Coke). Zmíněné konverze byly přitom prováděny leteckými opravárenskými závody (ARZ) v rámci generálních oprav. Letouny typu An-24RV (Coke) byly provozovány nejen zahraničními dopravci, ale i Aeroflotem. Nevelký počet těchto strojů si našel též cestu k VVS. V roce 1982, tedy v době, kdy již bylo letoun typu An-24RV (Coke) možné považovat za poměrně zastaralý, se sovětským pilotkám s jedním speciálně upraveným (zástavbou motorů typu Al-24VT a odlehčením konstrukce draku) exemplářem tohoto stroje podařilo vydobýt celkem 39 světových rekordů. Mezi ty nejvíce významné lze mimo jiné řadit výškový rekord 11 050 m bez zatížení, výškový rekord 9 540 m s 5 t zatížením a rychlostní rekord 519,2 km/h na 500 m trati. Kromě toho se zmíněným letounem sovětské pilotky vystoupaly do výšky 6 000 m za 14 min a 23,45 s a vynesly náklad o hmotnosti 24 038 kg (více než pětinásobek povoleného užitečného zatížení) do výšky 2 000 m.

Verze:

An-24RV – základní výrobní modifikace letounu typu An-24RV (Coke) se sedadly pro40, 48, 50 nebo 52 osob v kabině cestujících

An-24RV Salon – salónní dopravní modifikace letounu typu An-24RV (Coke) s luxusně zařízenou kabinou cestujících. Salónní An-24RV (Coke) sloužil k přepravě vysoce postavených armádních představitelů a vládních úředníků. Přestože šlo o exportní stroj, byl provozován, v počtu dvou exemplářů, též Sovětským VVS. Salónní An-24RV (Coke) se stal mimo jiné součástí letadlového parku vzdušných sil Bulharska (rudá 030), ČLR (rudá 51051) a Maďarska (černá 401 a 402).

Vyrobeno:  jeden prototyp (vznikl konverzí sériového An-24B) a 397 sériových strojů. Další exempláře tohoto modelu vznikly konverzí sériových An-24B/V.

 

 

 

Posádka:    dva piloti, navigátor, radista a palubní mechanik

Pohon:       dva turbovrtulové motory typu Ivčenko Al-24T s max. výkonem po 2 820 hp a jeden pomocný proudový motor typu Tumanskij RU-19A-300 s max. tahem 900 kp

Radar:        povětrnostní impulsní dopplerovský radiolokátor typu RPSN-2N Emblema (Toadstool), instalovaný v přední části trupu

Kapacita:   40, 48, 50 či 52 osob nebo náklad do celkové hmotnosti 5 500 kg (dle uspořádání interiéru)

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 29,20 m
Délka:   23,53 m
Výška: 8,32 m
Prázdná hmotnost: 16 914 kg
Max. vzletová hmotnost: 21 800 kg
Max. rychlost: 540 km/h
Praktický dostup:   9 000 m
Max. dolet:    2 830 km

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 19.8.2018