Antonov A-9

Typ:  jednomístný bezmotorový rekordní kluzák

Určení:  účast na plachtařských soutěžích, dobývání rekordů a výcvik pilotů

Historie:  V roce 1948 se konstrukční tým OKB O.K. Antonova pustil do prací na projektu perspektivního nástupce předválečného bezmotorového kluzáku typu RF-7, který si v roce 1939 na své konto připsal rekord v dostupu a několik rekordů v doletu. Zmíněný stroj vešel ve známost jako A-9 a v porovnání se svým předválečným předchůdcem, kterému se na první pohled velmi podobal, měl jednodušší konstrukci. Pevná střední část křídla tohoto stroje měla přitom obdélníkový a nikoliv lichoběžníkový půdorys. Kluzák typu A-9 navíc přistával na zpevněném, ocelovou lyžinou, břichu trupu. Naproti tomu přistávací zařízení předválečného kluzáku typu RF-7 tvořila výsuvná lyže. I přes jednodušší konstrukci měl kluzák typu A-9 vyšší hmotnost. Jeho křídlo ale vyvozovalo znatelně větší vztlak. Díky tomu se kluzák typu A-9 dokázal zvednout do vzduchu i při přepravě na korbě nákladního automobilu s demontovanými vnějšími částmi křídla. Prototyp tohoto stroje se do oblak poprvé vydal dne 3. listopadu 1948. Produkcí kluzáku typu A-9 se zabýval závod z Novosibirska. Ve výrobním programu zmíněného podniku se tento stroj sice nacházel celých pět let, jeho produkce se však omezila na pouhých 27 exemplářů. Kluzák typu A-9 byl až do příchodu celokovových kluzáků typu A-11 a A-13, jejichž produkce se rozeběhla na konci 50. let, jediným moderním kluzákem DOSAAFu (Dobrovolná společnost pro spolupráci s armádou, letectvem a námořnictvem). První plachtařské soutěže se piloti DOSAAFu s kluzákem typu A-9 zúčastnili v srpnu roku 1950. Toto byla přitom vůbec první účast sovětských pilotů na plachtařské soutěži po celých deseti letech. Kluzák typu A-9 se stal též držitelem celé řady rekordů. Mezi první rekordy, které se podařilo vydobýt pilotům kluzáků typu A-9, lze řadit zpáteční let na vzdálenost 145 km a zálet 100 km uzavřeného okruhu průměrnou rychlostí 51,5 km. Dne 24. června 1951 se však podařilo s tímto strojem rychlostní rekord na 100 km uzavřeném okruhu navýšit na 77,141 km/h. Tímto byl Sověty překonán světový rekord 69,6 km/h, který v roce 1948 vydobyli Švýcaři. Další světový rekord si kluzák typu A-9 na své konto připsal dne 23. června toho samého roku, a to zpátečním letem na vzdálenost 226,216 km. Francouzský rekord z roku 1950 přitom činil 203,15 km. Dne 20. července 1951 pak tento stroj letem po předem zadané trase pokořil, hodnotou 364,035 km, národní rekord z roku 1940, který činil 343,818 km.

Popis:   Jednomístný bezmotorový kluzák typu A-9 byl řešen jako celodřevěný středoplošník s klasicky koncipovanými ocasními plochami. Doutníkovitý trup tohoto stroje měl průřez ve tvaru na výšku postavené elipsy. Příď trupu kluzáku typu A-9 ukrývala jednomístnou pilotní kabinu, která byla opatřena dvoudílným překrytem. Zadní díl překrytu pilotní kabiny byl přitom řešen jako snímatelný. Zasklení překrytu kabiny tohoto stroje bylo zhotoveno z organického skla. Břicho přední části trupu kluzáku typu A-9 bylo vyztuženo ocelovou lyžinou. Pod ocasní části trupu tohoto stroje se nacházela ostruha. Štíhlé přímé křídlo kluzáku typu A-9 bylo řešeno jako dvounosníkové a sestávalo se ze tří částí, a to jedné střední části, která měla půdorys ve tvaru obdélníku a byla integrální součástí trupu, a dvou snímatelných vnějších částí s lichoběžníkovým tvarem a ohnutými koncovými oblouky směrem dolů. Křídlo tohoto stroje mělo dřevěnou kostru a plátěný potah. Na vnějších částech křídla kluzáku typu A-9 se nacházela křidélka a interceptory. Ocasní plochy kluzáku typu A-9 měly tvar lichoběžníku a zaoblený obrys a sestávaly se z jedné svislé plochy (SOP), která tvořila zakončení trupu, a jedné vodorovné plochy (VOP). Zatímco na odtokové hraně SOP se nacházelo jedno směrové kormidlo, odtokovou hranu VOP tohoto stroje okupovala dvojice výškových kormidel.

Verze:

A-9 – základní výše popsaná sériově vyráběná modifikace kluzáku typu A-9 s třídílným křídlem. Křídlo kluzáku typu A-9 se sestávalo ze střední a dvou odnímatelných vnějších částí. Na odtokové hraně odnímatelných vnějších částí křídla tohoto modelu byla umístěna křidélka a interceptory.

A-10 – modifikace kluzáku typu A-9 s dvoumístnou kabinou se sedadlem pilota vpředu a sedadlem cestujícího vzadu v mírně prodloužené přídi trupu. Jediný exemplář tohoto modelu vznikl v roce 1952. viz. samostatný text

A-9bis – pokročilá modifikace kluzáku typu A-9 s dvoudílným křídlem s mechanizovanou odtokovou hranou po celém rozpětí a zjednodušeným uchycením k trupu. Součástí mechanizace křídla tohoto modelu se staly vztlakové klapky, křidélka a modifikované interceptory. Letové zkoušky kluzáku typu A-9bis se rozeběhly v roce 1955.

Vyrobeno:  27 sériových strojů

Uživatelé:  pouze SSSR

 

 

 

Posádka:         jeden pilot

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 16,24 m
Délka:   6,40 m
Výška: 1,49 m
Prázdná hmotnost: 310 kg
Max. vzletová hmotnost: 410 kg
Max. rychlost: 200 km/h

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 4.3.2018