Berjev (Antonov) An-2M (‘Colt’)

Typ:  pokročilá modifikace zemědělského letounu typu An-2SCh (Colt)

Určení:  kultivace zemědělských ploch chemickým postřikem

Odlišnosti od letounu An-2SCh (Colt):

- instalace motoru typu AŠ-62M, který je opatřen rozdělovací převodovkou, za jejíž pomoci převádí část svého výkonu na čerpadlo rozptylovacího zařízení, na místo motoru typu AŠ-62IR. U modelu An-2SCh pohon čerpadla rozptylovacího zařízení obstarává turbína, která využívá nevelkou vrtulku instalovanou pod centroplánem dolního křídla.

- instalace modifikované motorové kapoty s více zaobleným profilem a odlišně tvarovaným hřbetním lapačem vzduchu karburátoru

- instalace vrtule typu AV-2-02 na místo vrtule typu V-509-A7

- instalace nové svislé ocasní plochy (SOP) s lichoběžníkovým (a nikoliv oválným) tvarem a znatelně větší hloubkou a plochou

- modifikovaná pilotní kabina. Pilotní kabina tohoto modelu je jednomístná a nikoliv dvoumístná. Kromě toho je klimatizovaná a hermeticky oddělená od nákladového prostoru. Její interiér zpřístupňují dvoudílná výklopná (směrem nahoru) dvířka, která jsou vetknuta do levoboku překrytu (naproti tomu do pilotní kabiny modelu An-2SCh se vstupuje z nákladového prostoru). Toto řešení přitom zcela eliminovalo problémy s kontaminací pilotní kabiny výpary chemikálií.

- instalace nové demontovatelné nádrže na chemický postřik uvnitř nákladové kabiny. Nádrž na chemický postřik tohoto modelu je zhotovena ze sklolaminátu a nikoliv z ocele a má větší objem (1 960 l vs 1 400 l). Břišní otvor zmíněné nádrže, na který je napojeno rozptylovací zařízení, má navíc větší průměr (400 mm vs 300 mm). Posledně uvedené přitom vedlo ke vzrůstu rychlosti přísunu chemikálie do rozptylovacího zařízení na 60 kg/sec.

- instalace nového rozptylovacího zařízení tuhých chemikálií. Rozptylovací zařízení tuhých chemikálií tohoto modelu má podobu dvou trubek, které vystupují z odtokové hrany koncových oblouků dolního křídla. Pokud tento model není používán k rozptylování tuhých chemikálií, zmíněné trubkové rozptylovače jsou opatřeny kónickými kryty.

- instalace modifikovaných postranních nákladových vrat s většími rozměry

- instalace modifikovaného hlavního podvozku. Hlavní podvozek tohoto modelu má vylepšené brzdy. Jeho vzpěry jsou navíc vyoseny směrem dopředu pod větším úhlem.

- instalace modifikovaného ostruhového podvozku. Ostruhový podvozek tohoto modelu lze uzamknout v poloze rovnoběžné s osou trupu, což usnadňuje vzlet a přistání za podmínek bočního větru. 

- modifikované ovládání podvozkových brzd (které slouží též k zatáčení při rolování). Podvozkové brzdy tohoto modelu jsou ovládány pedály směrového řízení, zatímco ovládání podvozkových brzd modelu An-2SCh se nachází na volantu.

Historie:  V 50. letech Aeroflot k vzdušné kultivaci rozlehlých zemědělských ploch kolektivizovaného sovětského zemědělství používal zejména jednomotorové pístové dvouplošníky typu An-2SCh (Colt) z dílny O.K. Antonova. Přestože trupový zásobník tohoto stroje pojal až 1 400 l kapalných chemikálií, požadavky na techniku této kategorie z počátku 60. let, které sebou přinesly smělé plány na razantní industrializaci a chemizaci sovětského zemědělství tehdejšího sovětského vůdce N.S. Chruščova, již splňoval jen stěží. To samé přitom platilo i pro zemědělské vrtulníky typu Mi-1NCh (Hare) z dílny M.L. Mila a Ka-15M (Hen) z dílny N.I. Kamova. Z tohoto důvodu byl tehdy známý konstruktér námořních hydroplánů a obojživelných letounů G.M. Berjev pověřen vývojem pokročilé modifikace dvouplošníku typu An-2SCh (Colt) s instalací objemnější nádrže pracovní látky a výkonnějšího rozptylovacího zařízení. Zpracování projektu požadované modifikace letounu typu An-2SCh (Colt), která vešla ve známost jako An-2M (Colt), přitom dostal na starost právě Berjev hned ze dvou důvodů. Tím prvním byla značná vytíženost O.K. Antonova s vývojem obřího transportního letounu typu An-22 (Cock A). Dalším důvodem toho se stala malá vytíženost Berjevovi konstrukční kanceláře v důsledku upadajícího zájmu o obojživelné letouny ze strany VMF. Projekt zemědělského speciálu An-2M (Colt) Berjevův konstrukční tým dokončil v roce 1963. Zmíněný stroj obdržel instalaci nové nádrže pracovní látky s větším objemem (1 960 l vs 1 400 l) a větším břišním otvorem. Kromě toho byla zmíněná nádrž zhotovena ze sklolaminátu (a nikoliv z ocele). Díky tomu měla nejen větší objem, ale i menší hmotnost. Pohon čerpadla rozptylovacího zařízení navíc u tohoto modelu obstarával modifikovaný motor typu AŠ-62IR, který vešel ve známost jako AŠ-62M. Naproti tomu k pohonu čerpadla rozptylovacího zařízení letounu typu An-2SCh (Colt) sloužila malá podtrupová turbína s vrtulkou. Letoun typu An-2M (Colt) ale obdržel též nové zařízení k rozptylování tuhých chemikálií. Zatímco typ An-2SCh (Colt) využíval podtrupový tunelový rozptylovač, rozptylovací zařízení tuhých chemikálií modelu An-2M (Colt) mělo podobu dvou trubek vystupujících z konců odtokové hrany dolního křídla. Změn v neposlední řadě doznala též pilotní kabina. Pilotní kabina letounu typu An-2M (Colt) byla totiž jednomístná (a nikoliv dvoumístná). Kromě toho byla opatřena klimatizací a hermeticky oddělena od nákladového prostoru (vstup do pilotní kabiny tohoto modelu byl součástí levé poloviny překrytu). Díky tomu byl pilot tohoto modelu lépe chráněn před škodlivými účinky výparů chemikálií. Asi nejvíce zřetelnou změnou se stala instalace nové SOP s lichoběžníkovým (a nikoliv oválným) tvarem a znatelně větší hloubkou a plochou. Základem prototypů zemědělského speciálu typu An-2M (Colt) se stala dvojice letounů typu An-2 (Colt) z produkce polského z podniku WSK Mielec. Prototypová dílna Berjevovi konstrukční kanceláře, která se nacházela v Taganrogu, přitom zmíněné stroje převzala na počátku roku 1964. První prototyp letounu typu An-2M (Colt) (CCCP-42641) se do oblak poprvé vydal dne 20. května toho samého roku. Prototyp druhý (CCCP-42643) se do zkušebního programu zapojil krátce nato. Prototypy letounu typu An-2M (Colt) se od sebe mírně odlišovaly. Zatímco prototyp první (CCCP-42641) byl opatřen „původním“ překrytem pilotní kabiny bez postranního vstupu, „původními“ koncovými oblouky dolního křídla bez trubkových rozptylovačů tuhých chemikálií a „novou“ SOP s lichoběžníkovým tvarem, prototyp druhý (CCCP-42643) měl „nový“ překryt pilotní kabiny s postranním vstupem, „nové“ koncové oblouky dolního křídla s trubkovými rozptylovači tuhých chemikálií a „původní“ SOP s oválným tvarem. Společným znakem pro oba dva prototypy letounu typu An-2M (Colt) se stala instalace nestandardní VOP s větším rozpětím. Instalace zmíněné VOP měla přitom sebou přinést rozšíření přípustných poloh těžiště. Protože v průběhu letových zkoušek vyšlo najevo, že instalace takto modifikované VOP nepřináší kýžený efekt, sériové stroje nakonec obdržely instalaci shodné VOP, jakou měly všechny ostatní letouny řady An-2 (Colt). Státní zkoušky letounu typu An-2M (Colt) byly završeny v říjnu roku 1964 kladným hodnocením. Ošetření jednoho hektaru zemědělské půdy za pomoci tohoto stroje totiž vyšlo o nějakých 22 až 27 % levněji, než kdyby tuto práci zastal starší model An-2SCh (Colt). Pro typ An-2M (Colt) ale hovořil též o nějakých 40 až 45 % vyšší průměrný roční výkon. Pilotní kabina tohoto stroje navíc poskytovala komfortnější podmínky a lepší ochranu před nežádoucími účinky výparů chemikálií. S přihlédnutím na značnou vytíženost polského podniku WSK Mielec, do jehož prostor byla mezitím produkce letounů řady An-2 (Colt) přesunuta z prostor závodu č.473 z Kyjeva, byl sériovou výrobou letounu typu An-2M (Colt) pověřen, výnosem z ledna roku 1965, závod č.464 (DMZ) z Dolgoprudného. Protože se závod č.464 předtím zabýval produkcí raketové techniky, zavádění letounu An-2M (Colt) do výrobního programu tohoto podniku se neobešlo bez problémů. Prvních pět sériových An-2M (Colt) proto brány závodu č.464 opustilo až v dubnu roku 1966. I přes všechny výše zmíněné přednosti před starším modelem An-2SCh (Colt) se produkce letounu typu An-2M (Colt) nakonec zastavila již v prosinci 1971, po dodání pouhých 506-ti sériových strojů. Většina z nich navíc šla na export. U pilotů nebyly letouny typu An-2M (Colt) příliš oblíbené. Díky jednomístnému uspořádání totiž piloti těchto strojů nevykazovali tak velký nálet jako piloti starších dvoumístných letounů typu An-2SCh (Colt), což se samozřejmě projevilo na jejich platech. Kromě toho nebyli spokojeni s řešením vstupu do kabiny, neboť byl příliš komplikovaný. Neutuchající stížnosti z jejich strany přitom vyvrcholily vládním výnosem z prosince roku 1985, na jehož základě byly všechny letouny typu An-2M (Colt) po vypršení 20-ti roční technické životnosti s definitivní platností vyřazeny. Protože proudový zemědělský dvouplošník typu M-15 sovětsko-polské konstrukce, který se měl stát nástupcem letounů typu An-2SCh/R (Colt) a An-2M (Colt), se nakonec ukázal být velkým šlápnutím vedle, sovětské zemědělství se až do zániku SSSR nakonec muselo nadále plně spoléhat na vrtulníky a pístové dvouplošníky typu An-2SCh (Colt) a An-2R (Colt).

Verze

An-2M (1. prototyp) – první prototyp letounu typu An-2M (Colt). Tento stroj vznikl konverzí sériového An-2 (Colt) a od sériového modelu se odlišoval instalací překrytu pilotní kabiny bez postranního vstupu z modelu An-2 (Colt), koncových oblouků dolního křídla bez trubkových rozptylovačů tuhých chemikálií z modelu An-2 (Colt) a nestandardní VOP s větším rozpětím.

An-2M (2. prototyp) – druhý prototyp letounu typu An-2M (Colt) Tento stroj vznikl konverzí sériového An-2 (Colt) a od sériového modelu se odlišoval instalací oválné SOP z modelu An-2 (Colt) a nestandardní VOP s větším rozpětím.

An-2M (sériový) – základní sériově vyráběná modifikace letounu typu An-2M (Colt)

Vyrobeno:  dva prototypy (vznikly konverzí sériových An-2) a 506 sériových strojů

UživateléBulharsko, Maďarsko, Indie, Jugoslávie, Kuba a SSSR

 

 

 

Posádka:    jeden pilot

Pohon:       jeden pístový motor typu Švecov AŠ-62M s max. výkonem 1 000 hp

Kapacita:   nádrž s 1 960 l pracovní látky, přepravovaná uvnitř nákladové kabiny

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 18,18 m 
Délka:   13,10 m
Výška: 4,20 m
Prázdná hmotnost: 3 620 kg
Max. vzletová hmotnost: 5 500 kg
Max. rychlost: 256 km/h
Praktický dostup:   4 100 m
Max. dolet:    600 km

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 3.5.2018