Antonov An-12 Kubrik     

Typ:  speciální modifikace středně těžkého taktického transportního letounu typu An-12 (Cub) zastávající roli vzdušné zkušebny

Určení:  ověřování činnosti termálních zobrazovacích systémů a IČ senzorů určených k detekci vzdušných, pozemních a hladinových cílů

Odlišnosti od letounu An-12 (Cub):

- instalace kuželovitého krytu na přídi trupu. Zmíněný kryt je k přídi trupu tohoto modelu uchycen za pomoci protáhlého „plechového“ adaptéru s kónickým profilem, z jehož břicha vystupuje nevelký polokapkovitý kryt. Součástí zmíněného adaptéru ale jsou též dva nevelké lapače vzduchu. V této souvislosti se zasklení příďové kabiny navigátora omezilo na zadní řadu okének. U výchozího modelu má zasklení příďové kabiny navigátora podobu kopule, která tvoří špici trupu.

- instalace rozměrného člunovitého krytu na hřbetu přední části trupu. Zmíněný kryt se táhne od překrytu pilotní kabiny až ke křídlu a z hřbetu jeho zadní části vystupuje rozměrná válcovitá nástavba.

- instalace nevelkého krátkého horizontálního pylonu (s dopřednou šípovistostí) s nevelkým vřetenovitým krytem na levoboku trupu, přímo pod třetím kulatým okénkem

- prodloužená ocasní část trupu v oblasti před záďovou kabinou střelce. Díky tomu překryt kabiny střelce tohoto modelu vystupuje z odtokové hrany SOP (u modelu An-12 se nachází přímo pod směrovým kormidlem)

- instalace vřetenovitého krytu kamery na spodní ploše zadního dílu záďových nákladových vrat

- instalace výstražného radiolokátoru zadní polosféry typu PRS-4 Krypton (Box Tail) na místo výstražného radiolokátoru zadní polosféry typu Gamma-54T. Instalace zmíněného radiolokátoru se nachází uvnitř mohutného vřetenovitého pouzdra (s hranatým koncovým dielektrickým krytem), který je uchycen k hřbetu kabiny střelce.

- absence kanónové výzbroje. Z ocasní střelecké věže tohoto modelu „vyčnívá“ štíhlý náprstkovitý kryt blíže nespecifikovaného senzoru.

Historie:  Středně těžký čtyřmotorový turbovrtulový taktický transportní letoun typu An-12 (Cub) se stal základem celé řady tzv. vzdušných zkušeben. Zmíněný stroj se totiž pro tuto roli nanejvýš hodil, neboť měl objemný nákladový prostor a značnou nosnost. Jedna z těchto vzdušných zkušeben vešla ve známost jako An-12 Kubrik a sloužila k testování termálních zobrazovacích systémů a IČ senzorů určených k detekci vzdušných, pozemních a hladinových cílů. Základem jediného exempláře tohoto speciálu, který vznikl v roce 1969 a měl taktický kód „rudá 77“, se stal sériový An-12A (Cub) nebo An-12B (Cub). Jakékoliv bližší informace o průběhu zkoušek jediného exempláře speciálu typu An-12 Kubrik nejsou bohužel k dispozici.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden exemplář (vznikl konverzí sériového An-12A nebo An-12B)

Uživatelé:  žádní (pouze výzkumný stroj)

 

 

 

 

Posádka:    ?

Pohon:       čtyři turbovrtulové motory typu Ivčenko Al-20A nebo Al-20K s max. výkonem po 4 000 hp

Radar:        navigační impulsní dopplerovský radiolokátor typu RBP-3 (Look Two), instalovaný pod polokapkovitým krytem nacházejícím se na břichu přední části trupu, a výstražný radiolokátor zadní polosféry typu PRS-4 Krypton (Box Tail), instalovaný ve vřetenovitém krytu uchyceném k hřbetu překrytu záďové kabiny střelce

Výzbroj:     žádná

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 38,02 m
Délka:   ?
Výška: 10,53 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:   ?

 

 

 

poslední úpravy provedeny dne: 7.6.2018