Antonov An-12BK-PPS (‘Cub D’)

Typ:  pokročilá modifikace speciálu pro vedení radioelektronického boje (REB) typu An-12PPS (Cub D)

Určení:  krytí výsadkových operací transportních letounů řady An-12 (Cub) rušením radiolokačních stanic a spojovacích prostředků PVO protivníka

Odlišnosti od letounu An-12PPS (Cub D):

- instalace standardní střelecké věže DB-65U a přetlakové kabiny střelce v zakončení trupu na místo vřetenovitého krytu s aktivním RL rušičem typu SPS-100 Rezeda a výmetnicí klamných RL cílů typu ASO-2B-126 Avtomat-2

- odlišné řešení vývodů klamných RL cílů čtyř výmetnic typu APP-22, které jsou instalovány v zadní části nákladové kabiny. Zatímco u modelu An-12PPS se vývody zmíněných výmetnic nacházejí na bocích koncového trupového krytu s rušičem typu Rezeda, u tohoto modelu mají podobu dvou cca 6 m dlouhých nýtovaných trubek s trojúhelníkovým průřezem, které „vyčnívají“ z horní části nákladových vrat. Zmíněné trubky jsou uchyceny, za pomoci soustavy vzpěr z trubkové příhradoviny, k břichu ocasní části trupu s kabinou střelce a končí na úrovni ocasního střeliště. Pozdější exempláře tohoto modelu instalaci zmíněných trubkových vývodů postrádaly. U těchto strojů k vyhazování svazků klamných cílů z výmetnic typu APP-22 sloužila hranatá „okna“, která byla vetknuta do břicha trupu.

- instalace dalšího (pátého) páru kapsovitých lapačů vzduchu na bocích střední části trupu, přímo nad zadní částí postranních trupových gondol. Za pomoci zmíněných lapačů je nasáván vzduch, který slouží k vyhazování svazků klamných cílů ze záďových trubkových vývodů. Tyto dodatečné lapače vzduchu mají proto pouze ty letouny, které jsou vybaveny trubkovými vývody klamných RL cílů.

- instalace dvou výmetnic klamných RL/IČ cílů typu ASO-2I-E7R v pravé podvozkové gondole

Historie:  V celkovém pořadí třetí a zároveň poslední specializovaná modifikace čtyřmotorového turbovrtulového taktického transportního letounu typu An-12 (Cub) vešla ve známost jako An-12BK-PPS (Cub D) a od svého vývojového předchůdce v podobě REB speciálu typu An-12PPS (Cub D) se odlišovala zejména instalací standardní střelecké věže DB-65U a přetlakové kabiny střelce v zakončení trupu na místo vřetenovitého krytu s aktivním RL rušičem typu SPS-100 Rezeda a výmetnicí klamných RL cílů typu ASO-2B-126 Avtomat-2. Záměna zmíněného krytu střeleckou věží s dvojicí pohyblivých 23 mm kanónů si ale vyžádala pro výmetnice klamných RL cílů typu APP-22 navrhnout zcela nové vypouštěcí zařízení. U prvních exemplářů speciálu typu An-12BK-PPS (Cub D) mělo zmíněné vypouštěcí zařízení podobu dvou cca 6 m dlouhých trubek, které vyčnívaly z horní části záďových nákladových vrat. Takto řešené vypouštěcí zařízení mělo sice pozitivní vliv na rozptyl svazků klamných cílů, bylo však velmi nešikovné. U pozdějších exemplářů tohoto speciálu bylo proto nahrazeno hranatými „okny“, která byla vetknuta do břicha trupu. Všechny exempláře speciálu typu An-12BK-PPS (Cub D) vznikly po roce 1974 konverzí sériových An-12BK (Cub).

Verze:  -

Vyrobeno:  ? (všechny exempláře tohoto modelu vznikly konverzí sériových An-12BK)

Uživatelé:  Rusko a SSSR

 

 

 

Posádka:    dva piloti, navigátor, dva palubní mechanici, operátor REB a střelec

Pohon:        čtyři turbovrtulové motory typu Ivčenko Al-20K s max. výkonem po 4 000 hp nebo Al-20M s max. výkonem po 4 250 hp

Radar:         navigační impulsní dopplerovský radiolokátor typu Iniciativa-4-100 (Short Horn), instalovaný pod polokapkovitým krytem nacházejícím se na břichu přední části trupu, a výstražný radiolokátor zadní polosféry typu Gamma-54T, instalovaný uvnitř krytu vystupujícího z odtokové hrany SOP, v oblasti nad kabinou „ocasního střelce“

Kapacita:    - REB: dva aktivní RL rušiče typu SPS-5 Fasol (jeden pár prutových antén na okrajích břicha přední části trupu), čtyři aktivní RL rušiče typu SPS-151/-152/-153 Siren-D* (vřetenovité kontejnery na bocích přední části trupu a dolní části SOP a antény na přídi trupu a pod konci VOP), tři aktivní RL rušiče typu SPS-22/-33/-44/-55 systému typu Buket (dva tandemově uspořádané páry člunovitých krytů na břichu střední části trupu) a čtyři výmetnice klamných RL cílů typu APP-22 Avtomat-3 (instalace tohoto zařízení se nachází v zadní části nákladové kabiny)

                  - obranné: identifikační systém „vlastní-cizí“ typu SRO-2M Chrom (Odd Rods) (dvě sestavy tří nevelkých nestejně vysokých tandemově uspořádaných tyčových antén instalované po jedné před překrytem pilotní kabiny a pod ocasní částí trupu) nebo SRO-1P, výstražný RL systém typu SPO-10 Sirena-3M (po dvou anténách na bocích přední a zadní části trupu) a dvě výmetnice klamných RL/IČ cílů typu ASO-2I-E7R (jejich instalace se nachází v pravé podvozkové gondole)

Výzbroj:   dva 23 mm pohyblivé kanóny typu AM-23 s odměrem ±70°, elevací +60°, depresí -40° a zásobou 350 nábojů na hlaveň, instalované v ocasní střelecké věži typu DB-65U obranného systému typu PV-23U

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 38,02 m
Délka:   ?
Výška: 10,53 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 63 500 kg
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:   ?

 

 

* později byl počet rušičů řady Siren-D v každém ze čtyř kontejnerů zvýšen z jednoho na dva. Kontejnery s dvojicí rušičů řady Siren-D měly přitom z dielektrického materiálu zhotovenou přední i zadní část (přední kontejnery, resp. zadní kontejnery, s jedním rušičem měly z dielektrického materiálu zhotovenou pouze přední část, resp. pouze zadní část).

 

 

poslední úpravy provedeny dne: 7.6.2018