Antonov A-10

Typ:  dvoumístná modifikace bezmotorového rekordního kluzáku typu A-9

Určení:  účast na plachtařských soutěžích, dobývání rekordů a výcvik pilotů

Odlišnosti od letounu A-9:

- instalace dvoumístné kabiny se sedadlem pilota vpředu a sedadlem cestujícího vzadu v modifikované přední části trupu se zvětšenou délkou (o 250 mm) na místo kabiny jednomístné. Cestující přitom sedí zády k pilotovi.

Historie:  Vzhledem k tomu, že křídlo jednomístného rekordního bezmotorového kluzáku typu A-9 poskytovalo natolik velký vztlak, že bylo do kabiny tohoto stroje teoreticky možné umístit ještě jedno sedadlo, v roce 1952 se konstrukční tým OKB O.K. Antonova pustil do prací na projektu dvoumístné modifikace tohoto stroje. Zmíněný model ve známost jako A-10 a vyznačoval se instalací sedadla cestujícího přímo za sedadlem pilota. Cestující přitom uvnitř kabiny tohoto stroje seděl zády k pilotovi. Instalace druhého sedadla se ale neobešla bez prodloužení přední části trupu o 250 mm. Jediný exemplář dvoumístného kluzáku typu A-10 si na své konto si připsal čtyři světové a sedm národních rekordů. Tím nejvýznamnějším se stal rekord v doletu ze dne 26. května 1953. Tehdy přitom tento stroj s pasažérem na zadním sedadle urazil vzdálenost 829,8 km.

Verze:  žádné

Vyrobeno:  jeden prototyp

Uživatelé:  pouze SSSR

 

 

 

Posádka:    jeden pilot a jeden cestující

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 16,24 m
Délka:   6,80 m
Výška: 1,49 m
Prázdná hmotnost: 327 kg
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: 200 km/h

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 4.3.2018