PZL Mielec M-28B1E Bryza-1E

Typ:  speciální námořní hlídková modifikace lehkého víceúčelového letounu typu An-28TD

Určení:  monitorování námořní dopravy a znečištění moří

Odlišnosti od letounu An-28TD:

- instalace pozorovacího systému typu MSS-5000 značky Ericsson, který je vystavěn na radiolokátoru s bočním vyzařováním. Antény zmíněného radiolokátoru jsou umístěny uvnitř dvou podlouhlých štíhlých válcovitých dielektrických kontejnerů, které jsou připevněny, za pomoci štíhlých vzpěr, k bokům zadní části trupu, v oblasti za odtokovou hranou křídla.

- instalace pracovních konzol operátorů uvnitř nákladového prostoru

- instalace IČ/UV senzoru, fotoaparátu typu DCS620, TV kamery typu DCR-VX1000 a systému AIS, který slouží i identifikování hladinových plavidel

- instalace vypouklého pozorovacího průzoru na pozici třetího a pátého pravého a pátého levého okénka nákladové kabiny

- instalace úchytů pro přídavné palivové nádrže na horní ploše postranních trupových nosníků hlavního podvozku

Historie:  V květnu roku 1999 polské Ministerstvo obrany podepsalo smlouvu s Ministerstvem dopravy a Ministerstvem námořního hospodářství o společném postupu při monitorování pobřežních oblastí Baltského moře. V této souvislosti Polskému námořnictvo přibyl další úkol v podobě vzdušného monitorování lodní dopravy a znečištění polských teritoriálních vod Baltského moře. K tomuto účelu byly přitom následně uzpůsobeny, v prostorách závodu PZL Mielec, letouny An-28TD (0404) a An-28TD (0405), které se součástí letadlového parku Polského námořnictva staly již v roce 1988. Do závodu v Mielci oba zmíněné letouny dorazily v roce 2000. V rámci přestavby na monitorovací speciál, který vešel ve známost jako M-28B1E Bryza-1E, tyto stroje obdržely instalaci pozorovacího systému typu MSS-5000 značky Ericsson, který je vystavěn na radiolokátoru s bočním vyzařováním. Zmíněný radiolokátor má dosah 80 km (na obě strany) a dokáže mapovat pás zemského povrchu o celkové šířce 160 km. V této souvislosti na bocích zadní části trupu obou zmíněných letounů, v oblasti za křídlem, přibyl jeden pár podlouhlých štíhlých válcovitých dielektrických kontejnerů. Součástí jejich vybavení se ale stal též IČ/UV senzor, fotoaparát a TV kamera. Letoun An-28TD (0404) navíc obdržel instalaci úchytů pro přídavné palivové nádrže na horní ploše postranních trupových nosníků hlavního podvozku. Protože se instalace přídavných palivových nádrží nad hlavními podvozky ukázala být jako nepříliš vhodná, na žádných jiných letounech řady M-28 nenašla uplatnění, byť sebou přinášela prodloužení vytrvalosti z 4 na 6 h. Naproti tomu od zvažované instalace podtrupové konformní 900 l přídavné palivové nádrže alá arktický An-28A bylo nakonec opuštěno. Na letounu Bryza-1E (0404) byl ale krátce testován též detektor magnetických anomálií (MAD) typu MAG-10, kterým byl následně vybaven jediný exemplář hlídkového speciálu typu M-28B1Rbis Bryza-1Rbis. Jako první polské námořnictvo převzalo, v březnu roku 2001, letoun Bryza-1E (0405). Letoun Bryza-1E (0404) byl Polskému námořnictvu předán v lednu roku 2002. Později, v roce 2008, letoun Bryza-1E (0405) obdržel instalaci systému AIS (Automatic Identification System), který umožňuje automatiky identifikovat hladinová plavidla vybavená identickým systémem. V roce 2012 byl systémem AIS opatřen též letoun Bryza-1E (0404).

Verze:  -

Vyrobeno:  dva exempláře (oba vznikly konverzí sériových  An-28TD)

Uživatelé:  Polsko (námořnictvo)

 

 

 

Posádka:   ?

Pohon:       dva turbovrtulové motory typu PZL Rzeszow PZL-10S (licenční kopie ruského typu TVD-10B) s max. výkonem po 960 hp

Radar:        povětrnostní radiolokátor typu RDR-2000, instalovaný ve špici trupu, a radiolokátor s bočním vyzařováním systému MSS-5000. Zmíněný radiolokátor má dosah 80 km (na obě strany) a dokáže mapovat pás zemského povrchu o celkové šířce 160 km. Jeho antény jsou umístěny uvnitř dvou podlouhlých štíhlých válcovitých kontejnerů, které jsou připevněny, za pomoci štíhlých vzpěr, k bokům zadní části trupu, v oblasti za odtokovou hranou křídla.

Vybavení:  IČ/UV senzor, fotoaparát typu DCS620 a TV kamera typu DCR-VX1000

Výzbroj:     žádná

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 22,06 m
Délka:   13,10 m
Výška: 4,90 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 9.4.2018