WSK Mielec An-2 (‘Colt’)

Typ:  lehký víceúčelový letoun s krátkým vzletem a přistáním (STOL); polským závodem WSK Mielec na základě licence vyráběná kopie letounu typu An-2 (Colt)

Určení:  doprava osob na místních linkách, přeprava nákladu, kultivace zemědělských ploch chemickým postřikem, přeprava vojáků, shoz výsadku a odsun raněných

Historie:  V roce 1958 padlo rozhodnutí, aby byla za účelem uvolnění výrobních kapacit sovětského průmyslu produkce víceúčelových jednomotorových dvouplošníků řady An-2 (Colt) přesunuta, v rámci dělby práce mezi státy RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci), do prostor polského závodu WSK Mielec. Skupina sovětských poradců spolu s výrobními podklady a vzorovým exemplářem letounu typu An-2 (Colt) (v.č. 111547319) do Mielce dorazila v roce 1959. Zmíněný vzorový stroj přitom dne 31. října toho samého roku obdržel polskou registraci SP-ANA. Prvních deset letounů typu An-2 (Colt) bylo v Mielci sestaveno z konstrukčních podsestav dodaných sovětským výrobcem, tedy závodem č.473 z Kyjeva. První z nich (1G 101) byl vyhrazen pro statické zkoušky. První letový exemplář letounu typu An-2 (Colt) (1G 102 / SP-AND) polské výroby, který byl zároveň druhým exemplářem tohoto stroje z produkce závodu WSK Mielec, se do oblak poprvé vydal dne 23. října 1960. Plná produkce letounu řady An-2 (Colt) se na lince závodu WSK Mielec rozeběhla v lednu roku 1961. Kromě transportního-výsadkového modelu An-2TD (Colt), konvertibilního modelu An-2TP (Colt), plovákového modelu An-2V (Colt) a zemědělského modelu An-2SCh (Colt) se součástí výrobního programu zmíněného podniku stalo též několik verzí, které byly vyvinuty přímo v Polsku. Na výrobě letounů této řady v Polsku se ale podílel též závod WSK Okecie, a to dodávkami ocasních ploch, podvozkových lyží, plováků pro model An-2V (Colt) a zemědělského vybavení pro model An-2R (Colt). První letouny řady An-2 (Colt) z produkce závodu WSK Mielec poháněly importované motory typu AŠ-62IR sovětské výroby. V roce 1961 byl ale tento typ motoru zaveden do výrobního programu závodu z Kaliszu. Později se tato pohonná jednotka stala též součástí výrobního programu závodu z Rzeszowa. Brány obou zmíněných podniků nakonec opustilo celkem 25 106 motorů typu AŠ-62IR. Na závod z Kaliszu přitom připadalo cca 14 500 ks z tohoto počtu. První polské An-2 (Colt) byly opatřeny vrtulemi typu V-509A-D9. U pozdějších sériových strojů se stala standardem instalace vrtule typu AV-2. Zmíněná vrtule byla přitom opatřena kovovými a nikoliv dřevěnými listy. Kromě toho postrádala instalaci vrtulového kužele. V průběhu produkce byly vnášeny též drobné změny do konstrukce draku. Tak např. byl zesílen hlavní podvozek, zatímco ostruhový podvozek obdržel zcela novou konstrukci. Změn ale doznala též motorová kapota a lapač vzduchu karburátoru. Lapač vzduchu karburátoru konkrétně doznal větší délky a odlišného tvaru. Konstrukce hřbetu trupu byla zesílena. To vše, spolu s aplikací antikorozní základové barvy na bázi epoxidu, přitom vedlo k prodloužení meziopravního resursu z 900 letových hodin na 1 800 až 2 500 letových hodin (dle verze). Ještě později byly, za účelem snížení hmotnosti draku a zlepšený výkonů, zkráceny hlavní podvozky a zvětšena plocha VOP. Změny byly ale vneseny též do ventilace kabiny. Současně kabina letounu typu An-2 (Colt) obdržela silnější zvukovou a tepelnou izolaci. Drobné změny doznalo též zasklení boků pilotní kabiny, Venturiho trubice, plechové deflektory, které chránily dipólové břišní antény rádiového výškoměru, před prachem a štěrkem z VPD, hřbetní lapač vzduchu ventilačního systému kabiny, hřbetní stožár drátové antény, kryt sekce s akumulátorovými bateriemi, který se nacházel pod levou SOP, atd. Zpočátku výrobní tempo letounů řady An-2 (Colt) v Mielci činilo cca 400 ks za rok.  Do roku 1965 se nicméně podařilo výrobní tempo těchto strojů navýšit na 500 ks za rok. Nejvíce letounů řady An-2 (Colt) se podařilo v Mielci zkompletovat v roce 1973. Tehdy brány závodu WSK Mielec opustilo cca 600 těchto strojů. Dne 3. ledna (3. února dle jiných zdrojů) roku 1973 z linky závodu WSK Mielec sjel jubilejní 5 000. An-2 (Colt). Konkrétně přitom šlo o letoun An-2P (CCCP-70243). Většina polské produkce letounů řady An-2 (Colt) skončila v SSSR. Z 8 300 letounů této řady, které z linky závodu WSK Mielec sjely ke dni 31. prosince 1975, bylo pro provozovatele ze SSSR vyhrazeno cca 7 000 strojů. Sovětští provozovatelé polské An-2 (Colt) oficiálně přebírali v ukrajinském Lvově a nikoliv na území Polska. První letouny typu An-2 (Colt) z produkce závodu WSK Mielec přitom do SSSR dorazily v březnu roku 1961. Závod WSK Mielec letouny řady An-2 (Colt) vyvážel nejen do SSSR, ale i do ostatních států východního bloků a dalších zemí světa. Polské An-2 (Colt) byly přitom exportovány i do zemí, které nebylo možné řadit mezi tradiční provozovatele sovětské techniky, včetně Francie, Nizozemska, Turecka a Velké Británie. Závod WSK Mielec byl nejen výrobcem letounů řady An-2 (Colt), ale i jejich provozovatelem. Součástí letadlového parku zmíněného podniku se konkrétně stala flotila zemědělských speciálů typu An-2R (Colt). Jejich služby přitom WSK Mielec nabízel zákazníkům ze zahraničí. Zmíněné letouny prováděly zemědělské práce zejména na území států středního východu, včetně Alžíru, Egypta, Libye, Sýrie a Súdánu. Do konce roku 1979 bylo v Mielci postaveno 9 300 letounů řady An-2 (Colt). 5 250 z nich bylo přitom dokončeno v zemědělské verzi An-2R (Colt). Dne 24. září 1984 brány závodu WSK Mielec opustil jubilejní 10 000. An-2 (Colt). Konkrétně přitom šlo o letoun An-2R (1G 20828 / CCCP-81528). Na konci 70. let nicméně produkční tempo letounů řady An-2 (Colt) v Mielci pokleslo o celých 40 %. Důvodem toho byla skutečnost, že byly právě tehdy do výrobního programu závodu WSK Mielec zavedeny letouny typu M-15 a M-18 Dromedar domácí konstrukce, zatímco součástí výrobního programu subdodavatelského podniku WSK Okecie se stal letoun typu PZL-106 Kruk, který byl rovněž vyprojektován v Polsku. I přesto se plná produkce letounů řady An-2 (Colt) na lince závodu WSK Mielec zastavila až v roce 1992, přičemž jednotlivé exempláře tohoto stroje brány zmíněného podniku opouštěly až do ledna roku 2002. Tehdy byla přitom dokončena čtveřice letounů typu An-2 (Colt) pro Vietnam. Celková produkce letounů řady An-2 (Colt) v Polsku se nakonec zastavila na úctyhodných 11 915-ti exemplářích.

Verze:

An-2T – licenční kopie nákladního letounu typu An-2T (Colt). Uvnitř kabiny tohoto modelu bylo možné přepravovat náklad do celkové hmotnosti 1 500 kg. První exemplář polského An-2T (Colt) se do oblak poprvé vydal dne 23. října 1960.

An-2R – licenční kopie zemědělského speciálu typu An-2SCh (Colt). Tento model se vyznačoval instalací zásobníku pracovní látky uvnitř nákladové kabiny a rozptylovacího zařízení tuhých chemikálií pod trupem nebo rozptylovacího zařízení kapalných chemikálií pod odtokovou hranou dolního křídla. První exemplář zemědělského speciálu typu An-2R (Colt) se do oblak poprvé vydal dne 1. srpna 1961.

An-2M (An-2W) – licenční kopie obojživelného plovákovým podvozkem opatřeného víceúčelového letounu typu An-2V (Colt). Uvnitř kabiny tohoto modelu bylo možné přepravovat náklad do celkové hmotnosti 1 000 kg nebo 8 osob. Produkce letounu typu An-2M (Colt) se zastavila na 152-ti exemplářích. První z nich se přitom do oblak poprvé vydal dne 29. srpna 1962. Celkem 116 těchto strojů bylo dodáno sovětskému Aeroflotu. Provozovatelem zbylých plovákových An-2M (Colt) se stalo Polské námořnictvo a pobřežní stráž.

An-2TP – licenční kopie nákladního-dopravního letounu typu An-2TP (Colt). Uvnitř kabiny tohoto modelu bylo možné přepravovat náklad do celkové hmotnosti 1 500 kg nebo 10 cestujících. První exemplář polského An-2TP (Colt) se do oblak poprvé vydal dne 15. prosince 1962.

An-2TD – licenční kopie transportního-výsadkového letounu typu An-2TP (Colt). Uvnitř kabiny tohoto modelu bylo možné přepravovat náklad do celkové hmotnosti 1 500 kg nebo 12 výsadkářů.

An-2P – dopravní modifikace nákladního-dopravního letounu typu An-2TP (Colt). Kabina letounu typu An-2P (Colt) byla opatřena vylepšenou tepelnou a zvukovou izolací a ukrývala standardní sedadla cestujících pro 12 osob (po třech ve čtyřech řadách) a dvě jednoduché sklopitelné sedačky pro dětské pasažéry a jednu dětskou postýlku. Naproti tomu v kabině modelu An-2TP (Colt) cestující seděli na jednoduchých sklápěcích sedačkách, které byly uchyceny k bočním stěnám. Z vnějšku bylo přitom tento model od modelu An-2TP (Colt) možné snadno rozpoznat díky instalaci dalšího, pátého, kulatého okénka na pravoboku trupu, přímo naproti vstupním dveřím. U letounů z pozdějších výrobních sérií bylo navíc zmíněné okno součástí nouzového výstupu. Pozdější sériové An-2P (Colt) se ale vyznačovaly též instalací dvou (a nikoliv jednoho) malých kulatých okének na pravoboku přístrojové sekce, která se nacházela přímo za kabinou cestujících. Produkce dopravního An-2P (Colt) se zastavila na 837-ti exemplářích. První z nich se přitom do oblak poprvé vydal dne 30. prosince 1968.

An-2PTS – sanitní modifikace letounu typu An-2TP (Colt). Uvnitř kabiny tohoto modelu, která byla opatřena tepelnou izolací, bylo možné přepravovat šest ležících nemocných nebo raněných se dvěma ošetřovateli. Ranění přitom leželi na trojpatrových lůžkách, která byla umístěna podél obou bočních stěn.

An-2PK – speciální modifikace letounu typu An-2TP (Colt) určená k podpoře polárních expedic. Kabina tohoto modelu byla opatřena tepelnou izolací a vytápěním. Kromě toho se speciál typu An-2PK (Colt) vyznačoval instalací lyžového podvozku na místo tříbodového kolového podvozku. Podvozkové lyže tohoto modelu byly vyhřívané. To zamezovalo jejich namrzání. První exemplář speciálu typu An-2PK (Colt) se do oblak poprvé vydal dne 11. srpna 1970.

An-2PD-6 (An-2P lux) – salónní dopravní modifikace dopravního letounu typu An-2P (Colt) s luxusně zařízenou kabinou cestujících se sedadly pro 6 VIP osob. Kabina tohoto modelu byla vybavena skládacím stolkem, chladničkou, mini-barem a WC. Součástí posádky salónního An-2PD-6 (Colt) byl kromě dvou pilotů též palubní mechanik. Prototyp tohoto modelu poprvé vzlétl v roce 1970.

An-2PD-5 – salónní dopravní modifikace dopravního letounu typu An-2P (Colt) s luxusně zařízenou kabinou cestujících se sedadly pro 5 VIP osob. Interiér kabiny cestujících tohoto modelu měl obdobné uspořádání jako interiér kabiny cestujících modelu An-2PD-6 (Colt). Jediným rozdílem se stala náhrada jednoho sedadla pracovním stolkem s osvětlením. Jediný exemplář letounu typu An-2PD-5 (Colt) se do oblak poprvé vydal v roce 1972. Provozovatelem zmíněného stroje se stala 42. spojovací letka.

LaLa-1 – speciální modifikace letounu typu An-2R (Colt) zastávající roli vzdušné zkušebny. Posláním tohoto speciálu se stalo ověření činnosti pneumatického systému pro rozptylování tuhých chemikálií proudového zemědělského dvouplošníku typu M-15 a prostudování vlivu proudu výtokových plynů dvouproudového motoru typu Al-25 na rozprašování chemikálií. Jediný exemplář speciálu typu LaLa-1 vznikl konverzí sériového An-2R (Colt) a do oblak se poprvé vydal dne 10. února 1972. viz. samostatný text

An-2G – speciální modifikace letounu typu An-2P (Colt) určená pro provádění geofyzikálního průzkumu. Speciál typu An-2G (Colt) se vyznačoval instalací vybavení pro elektromagnetická a radiometrická měření. Na tento speciál byl upraven, pro potřeby polského institutu PPPG, nevelký počet sériových An-2 (Colt). První z nich se přitom do oblak poprvé vydal dne 24. března 1974. Ten samý rok se dvojice speciálů typu An-2G (Colt) zapojila do vyhledávání zdrojů nerostného bohatství na území Nigérie.

An-2PF – speciální modifikace letounu typu An-2P (Colt) určená pro pořizování leteckých snímků zemského povrchu pro kartografické účely. Tento model vzešel ze zadání polského a maďarského kartografického institutu. Speciál typu An-2PF (Colt) vznikl v roce 1974 v počtu osmi exemplářů. První z nich se přitom do oblak poprvé vydal dne 26. října toho samého roku. Čtveřici speciálů typu An-2PF (SP-TBA až -TBH) provozoval polský Aeropol Air Services Agency z letiště Varšava-Bemowo v zájmu polského Ministerstva obrany i civilního sektoru. Dva z nich (S-TBB a -TBC) byly ale v průběhu služby ztraceny při haváriích. Zbylé čtyři exempláře speciálu typu An-2PF (Colt) byly vyvezeny do Maďarska.

An-2P RTV – speciální modifikace letounu typu An-2P (Colt) zastávající roli vzdušné retranslační stanice TV a rádiového signálu. Tento model vzešel ze zadání Polského rozhlasu a televize. Jediný exemplář speciálu typu An-2P RTV (SP-TVN) konverzí sériového An-2P (Colt) a do oblak se poprvé vydal dne 8. února 1975. Do provozu byl tento stroj zařazen dne 11. dubna toho samého roku.

Vyrobeno:  11 915 sériových strojů všech verzí

Uživatelé:  viz. Antonov An-2

 

 

An-2TP

 

Posádka:    jeden nebo dva piloti

Pohon:       jeden pístový motor typu Švecov AŠ-62IR s max. výkonem 1 000 hp

Kapacita:   12 osob nebo náklad do celkové hmotnosti 1 500 kg, přepravovaný uvnitř nákladové kabiny s rozměry 4,10 m x 1,60 m x 1,80 m

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 18,18 m 
Délka:   12,74 m
Výška: 4,24 m
Prázdná hmotnost: 3 550-3750 kg
Max. vzletová hmotnost: 5 500 kg
Max. rychlost: 256 km/h
Praktický dostup:   4 500 m
Max. dolet:    900 km

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 3.5.2018