WSK Mielec LaLa-1  

Typ:  speciální modifikace zemědělského letounu typu An-2R (Colt) zastávající roli vzdušné zkušebny

Určení:  ověření činnosti pneumatického systému pro rozptylování tuhých chemikálií proudového zemědělského dvouplošníku typu M-15 a prostudování vlivu proudu výtokových plynů dvouproudového motoru typu Al-25 na rozprašování chemikálií

Odlišnosti od letounu An-2R (Colt):

- modifikovaný překryt pilotní kabiny. Do levoboku překrytu pilotní kabiny tohoto modelu je vetknut výklopný (směrem nahoru) vstup. K levoboku trupu tohoto modelu, přímo pod překrytem pilotní kabiny, je proto uchycen žebřík. Naproti tomu do pilotní kabiny modelu An-2R se vstupuje z nákladové kabiny.

- instalace 1 500 kp dvouproudového motoru typu Al-25 a pomocné palubní energetické jednotky typu Al-9 uvnitř nákladové kabiny, přímo za zásobníkem pracovní látky

- instalace mohutného kapsovitého lapače vzduchu motoru typu Al-25 s ledvinovitým průřezem na pravoboku trupu, přímo mezi oběma křídly. V této souvislosti z pravoboku trupu zmizela všechna kulatá okénka.

- instalace dlouhé trubice, která odvádí spaliny z výfuku motoru typu AŠ-62IR pod dolní křídlo, na pravoboku trupu

- menší počet kulatých okének na levoboku nákladové kabiny, v oblasti mezi oběma křídly (2 vs 4)

- nová konstrukce zadní části trupu v oblasti za odtokovými hranami křídel. Zadní část trupu tohoto modelu v oblasti za odtokovými hranami křídel má podobu krátkého aerodynamického krytu s ogiválním profilem. Na zádi zmíněného koncového trupového aerodynamického krytu se nachází kruhová tryska motoru typu Al-25. Z jeho pravoboku zase vystupuje nevelká výfuková trubice APU s kruhovým průřezem.

- nová konstrukce ocasních ploch. Ocasní plochy tohoto modelu se sestávají z jedné obdélníkové vodorovné plochy (VOP) a jedné zdvojené obdélníkové svislé plochy (SOP) s rovnou horní hranou a zaoblenou dolní hranou. Obě SOP jsou přitom připevněny ke koncům VOP. Ocasní plochy tohoto modelu jsou navíc uchyceny k širokému nosníku s trubkové příhradoviny, který je připevněn k ogiválnímu koncovému trupovému aerodynamického krytu a výrazně vyosen směrem nahoru. Naproti tomu ocasní plochy modelu An-2R se sestávají z jedné oválné SOP, která tvoří zakončení trupu, a jedné hornoplošně uspořádané VOP.

- nová konstrukce ostruhového podvozku. Ostruhový podvozek tohoto modelu je navíc uchycen k břichu ogiválního koncového trupového aerodynamického krytu.

Historie:  Jednomotorový pístový víceúčelový dvouplošník typu An-2 (Colt), který byl zprvu vyráběn závodem č.473 z Kyjeva a posléze polským závodem WSK Mielec, se stal základem hned několika tzv. vzdušných zkušeben. Zdaleka nejbizardnější z těchto vzdušných zkušeben vzešla z programu sovětsko-polského zemědělského dvouplošníku typu M-15, který byl poháněn jedním 1 500 kp dvouproudovým motorem typu Al-25, a nesla označení LaLa-1. Posláním této vzdušné zkušebny se stalo ověření činnosti pneumatického systému pro rozptylování tuhých chemikálií zmíněného proudového zemědělského speciálu a prostudování vlivu proudu výtokových plynů dvouproudového motoru typu Al-25 na rozprašování. Projekt speciálu typu LaLa-1 byl zpracován v roce 1971 Instytutem Lotnictwa. Zmíněný stroj se vyznačoval instalací motoru typu Al-25 a APU typu Al-9 uvnitř nákladového prostoru, přímo za zásobníkem pracovní látky. Instalace pístového motoru typu AŠ-62IR v přední části trupu přitom zůstala zachována. Celou zadní část trupu tohoto stroje v oblasti za odtokovými hranami křídel nahradil krátký ogivální aerodynamický kryt, ke kterému byl uchycen ostruhový podvozek a nosník ocasních ploch z trubkové příhradoviny. Ocasní plochy speciálu typu LaLa-1 se přitom sestávaly z jedné VOP a jedné zdvojené SOP. Jediný exemplář tohoto speciálu vznikl, v prototypové dílně Instytutu Lotnictwa, přestavbou letounu An-2R (1G 12832). Do oblak se jediný exemplář speciálu typu LaLa-1 poprvé vydal, za pomoci pístového motoru typu AŠ-62IR, dne 10. února 1972. Za pomoci obou dvou pohonných jednotek, pístového motoru typu AŠ-62IR a dvouproudového motoru typu Al-25, se tento stroj od VPD poprvé odlepil dne 26. dubna toho samého roku. Jediný exemplář speciálu typu LaLa-1 nesl výsostné značení Polských vzdušných sil a taktické číslo 12832. V roce 1974, po završení zkoušek, byl tento stroj kompletně rozebrán.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden exemplář (vznikl konverzí sériového An-2R)

Uživatelé:  žádní (pouze výzkumný stroj)

 

 

 

Posádka:    jeden nebo dva piloti

Pohon:       jeden pístový motor typu Švecov AŠ-62IR s max. výkonem 1 000 hp a jeden dvouproudový motor typu Ivčenko Al-25 s max. tahem 1 500 kp

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 18,18 m 
Délka:   12,40 m
Výška: 4,00 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 5 500 kg
Max. rychlost: 200 km/h
Praktický dostup:   7 000 m
Max. dolet:    180 km

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 3.5.2018