Antonov An-74TK-300 (‘Coaler D’)

Typ:  pokročilá modifikace nákladního/dopravního letounu typu An-74TK-200 (Coaler B)

Určení:  přeprava osob a nákladu na místních linkách

Odlišnosti od letounu An-74TK-200 (Coaler B):

- instalace motorů typu D-36-4A, které mají nižší spotřebu (při shodném tahu), na místo motorů typu D-36-3A. Instalace motorů tohoto modelu se nachází uvnitř krátkých vřetenovitých gondol (s kruhovým lapačem vzduchu na přídi a kruhovou tryskou na zádi), které jsou umístěny na pylonech instalovaných pod náběžnou hranou střední části křídla. Naproti tomu instalace motorů předchozího modelu je umístěna uvnitř mohutných gondol, které jsou uchyceny k horní ploše střední části křídla.

- větší počet kulatých okének na pravoboku (10 vs 5) i levoboku (9 vs 6) nákladové-osobní kabiny

- instalace dveří z modelu An-74D (Coaler B) na levoboku přední části nákladové-osobní kabiny. Vstupní dveře tohoto modelu se vyklápějí směrem dolů (a nikoliv směrem do strany) a ve vyklopené pozici zastávají funkci nástupních schůdků. Jejich součástí navíc není malé kulaté okénko.

Historie:  Zatímco u vojenských modifikací dvoumotorového proudového taktického transportního letounu typu An-72 (Coaler C) byla instalace motorů uvnitř gondol uchycených k horní ploše střední části křídla přínosná, neboť díky tomu mohly ofukovat svými výtokovými plyny horní plochu vztlakových klapek, což mělo pozitivní vliv na jejich účinnost a tedy i vzletové a přistávací charakteristiky, u civilních modifikací tohoto stroje, známých jako An-74 (Coaler B), tomu bylo spíše naopak. Motorové gondoly letounu typu An-74 (Coaler B) měly totiž značný čelní aerodynamický odpor, což mělo negativní vliv na spotřebu paliva a dolet. Motory tohoto stroje byly navíc pro pozemní personál obtížně přístupné, neboť se nacházely ve značné výšce. Toto přitom představovalo nemalý problém zejména při provozu z méně vybavených letišť. Protože si ANTK O.K. Antonova byla všech výše uvedených nedostatků letounu typu An-74 (Coaler B) plně vědoma, v polovině 90. let zpracovala projekt modifikace tohoto stroje, která se vyznačovala instalací pohonných jednotek uvnitř krátkých vřetenovitých gondol uchycených, za pomoci pylonů, ke spodní ploše křídla. Zmíněný model vešel ve známost jako An-74TK-300 (Coaler D) a z konstrukčního hlediska vycházel z konvertibilního modelu An-74TK-200 (Coaler B). Letoun typu An-74TK-300 (Coaler D) navíc obdržel instalaci motorů typu D-36-4A, které měly v porovnání s motory typu D-36-3A, pohonnými jednotkami letounu typu An-74TK-200 (Coaler B), o nějakých 20 % nižší spotřebu paliva (při shodném tahu). Nižší aerodynamický odpor v kombinaci s menší spotřebou přitom letounu typu An-74TK-300 (Coaler D) zajistil nejen větší dolet (5 250 km vs 4 800 km), ale i vyšší rychlost (750 km/h vs 705 km/h). Instalace motorových gondol pod křídlem navíc pozemnímu personálu významně usnadnila přistup k pohonným jednotkám. Cenou zato se sice stalo pozbytí vlastností STOL, to ale nebylo tolik důležité, protože tato schopnost, kterou disponovaly všechny předchozí verze letounu typu An-74 (Coaler B), v civilním provozu nenašla širšího uplatnění. Kromě výše uvedeného letoun typu An-74TK-300 (Coaler D) obdržel instalaci nových dveří, které ve vyklopené pozici zastávají roli nástupních schůdků, a dodatečných okének na bocích kabiny. Technologická 1:1 maketa letounu An-74TK-300 (Coaler D) byla zhotovena v roce 1996. Prototyp tohoto stroje (UR-74300) vznikl v prostorách charkovského závodu ChAPO. Jeho základem se přitom stal nově vyrobený drak výchozího modelu An-74TK-200 (Coaler B). Prototyp An-74TK-300 (UR-74300) byl opatřen osobní kabinou se sedadly pro 52 cestujících a kuli problémům s financováním se nakonec do oblak poprvé vydal, z podnikového letiště závodu ChAPO, až dne 20. dubna 2001.  Krátce nato tento stroj zavítal na 44. Pařížskou Airshow a moskevskou airshow MAKS 2001. Certifikát o letové způsobilosti dle standardy AP-25 letoun typu An-74TK-300 (Coaler D) obdržel dne 10. září 2002. Díky rychlým pokrokům ve vývoji kvalitativně nového proudového regionálního dopravního letounu typu An-148, který při prakticky identických rozměrech a hmotnosti dokáže přepravit větší počet cestujících, se letoun typu An-74TK-300 (Coaler D) nakonec příliš nerozšířil. Prvním provozovatelem tohoto stroje se stalo Ukrajinské vojenské letectvo. Vzdušné síly Ukrajiny si přitom v lednu roku 2004 pronajaly prototyp tohoto stroje. Než byl ale zmíněný stroj Ukrajinskému vojenskému letectvu předán, prošel konverzí na VIP speciál typu An-74TK-300D (Coaler D) s luxusně zařízeným interiérem kabiny. Prvním zahraničním provozovatelem letounu typu An-74TK-300 (Coaler D) se stalo Libyjské vojenské letectvo. Vzdušné síly Libye si objednali jeden tento stroj ve VIP verzi An-74TK-300D (Coaler D). Termín předán zmíněného letounu (5A-CAA) byl přitom naplánován na rok 2006. Kompletace tohoto stroje se ale nakonec zatáhla, kuli ekonomickým problémům charkovského závodu ChAPO, na celé čtyři roky. Díky tomu se letoun An-74TK-300D (5A-CAA), který byl zároveň prvním sériovém exemplářem letounu typu An-74TK-300 (Coaler D), nakonec od vzletové dráhy poprvé odlepil až dne 21. listopadu 2008. Svému provozovateli v podobě vzdušných sil Libye byl přitom tento stroj předán dne 23. dubna 2009. V celkovém pořadí třetím a zároveň posledním provozovatelem letounu typu An-74TK-300 (Coaler D), ve VIP verzi An-74TK-300D (Coaler D), se stala vládní letka Laosu. Součástí letadlového parku vládní letky Laosu se konkrétně stal letoun An-74TK-300D (RDPL 34020). Tento druhý a zároveň poslední sériový exemplář letounu typu An-74TK-300 (Coaler D) se do oblak poprvé vydal dne 15. října 2009. Svému provozovateli v podobě vládní letky Laosu byl tento stroj formálně předán, na podnikovém letišti charkovského výrobního závodu, dne 15. října toho samého roku. Laoská vládní letka letoun An-74TK-300D (RDPL 34020) využívala k přepravě prezidenta a premiéra. Provoz tohoto stroje ale již dne 17. května 2014 ukončila havárie.

Verze:

An-74TK-300 – základní modifikace letounu typu An-74TK-300 (Coaler D). Tento model je uzpůsoben k přepravě 52-ti osob nebo nákladu do celkové hmotnosti 10 000 kg. Jediný prototyp letounu typu An-74TK-300 (Coaler D) vznikl konverzí sériového An-74TK-200 (Coaler B) a do oblak se poprvé vydal dne 20. dubna 2001.

An-74TK-300D – modifikace letounu typu An-74TK-300 (Coaler D) s luxusně zařízeným osobním interiérem určená k přepravě VIP osob. Tento model byl postaven v počtu dvou exemplářů. První z nich se přitom do oblak poprvé vydal dne 21. listopadu 2008. Další exemplář letounu typu An-74TK-300D (Coaler D) vznikl konverzí jediného prototypu modelu An-74TK-300 (Coaler D).

Vyrobeno:  jeden prototyp (vznikl konverzí sériového An-74TK-200) a dva sériové stroje

Uživatelé:  Laos (vládní letka), Libye (vojenské letectvo) a Ukrajina (vojenské letectvo)

 

 

 

Posádka:    dva piloti a palubní mechanik

Pohon:       dva dvouproudové motory typu Progress D-36-4A s max. tahem po 6 500 kp

Radar:        povětrnostní-navigační impulsní dopplerovský radiolokátor typu Buran-74T, instalovaný v přední části trupu

Kapacita:   52 osob nebo náklad do celkové hmotnosti 10 000 kg, přepravovaný uvnitř nákladové kabiny s rozměry 10,50 m x 2,15 m x 2,20 m

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 31,89 m
Délka:   28,07 m
Výška: 8,65 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 37 500 kg
Max. rychlost: 750 km/h
Praktický dostup:   10 100 m
Max. dolet:    5 250* km

 

 

* 3 500 km s 52-ti pasažéry, resp. 1 500 km s 10-ti t nákladu

 

 

poslední úpravy provedeny dne: 4.4.2018