SibNIA (Antonov) TVS-2MS (An-2MS)

Typ:  pokročilá modifikace lehkého víceúčelového letounu s krátkým vzletem a přistáním (STOL) typu An-2 (Colt); tento model vzešel z  modernizačního programu letounů řady An-2 (Colt)

Určení:  přeprava osob a nákladu na místních linkách

Odlišnosti od letounu An-2 (Colt):

- instalace 1 100 hp turbovrtulového motoru typu TPE-331-12UHR-701H americké značky Honeywell, který spaluje letecký petrolej, na místo 1 000 hp hvězdicového (vzduchem chlazeného) pístového motoru typu AŠ-62IR, který spaluje letecký benzín

- instalace kompozitní motorové kapoty se znatelně štíhlejším profilem a plynule se zmenšujícím průměrem směrem od pilotní kabiny k vrtulovému kuželu (naproti tomu motorová kapota modelu An-2 je zhotovena z kovu má robustní válcovitý profil a téměř konstantní průměr v celé délce)

- instalace pětilisté vrtule typu HC-B5MP-5CLX/LM 11692MX americké značky Hartzell na místo čtyřlisté vrtule typu AV-2

- instalace odmrazovacího systému motoru a vrtule

- modifikovaný palivový systém instalací elektrické pumpy

- modifikovaný pneumatický systém

- modifikovaná ventilace a vytápění kabiny (k vytápění kabiny tohoto modelu slouží teplo odebírané od motoru)

- instalace dieselového generátoru, který zajišťuje spouštění pohonné jednotky (původně k tomu sloužily akumulátorové baterie) a nabíjení palubních akumulátorů

- instalace nezávislého topení značky Airtronic, které zajišťuje vytápění kabiny při stání s vypnutým motorem

- instalace nového potahu křídla, který je zhotoven z nové syntetické tkaniny a má životnost 12 let

- modifikovaný pilotní prostor

- modifikované avionické vybavení (jeho součástí se stalo též navigační vybavení americké značky Garmin)

Historie:  V srpnu roku 2012 se na území států SNS v provozu stále ještě nacházelo 2 205 legendárních jednomotorových pístových dvouplošníků řady An-2 (Colt), z toho 1 583 na území Ruska, 135 na území Ukrajiny, 294 na území Kazachstánu, 89 na území Turkmenistánu, 60 na území Uzbekistánu a 63 na území Ázerbájdžánu. Skutečnost, že řada z těchto strojů tehdy ještě neměla zdaleka vyčerpanou technickou životnost, dala za vznik hned dvěma modernizačním projektům zaměřeným na výměnu jejich pohonné jednotky v podobě 1 000 hp pístového motoru typu AŠ-62IR z dílny A.D. Švecova. Zatímco modernizační program TVS-2MS (An-2MS) z dílny ruského institutu SibNIA (Sibiřský vědecko-výzkumný ústav letectví) je vystavěn na instalaci 1 100 hp turbovrtulového motoru typu TPE-331-12UHR-701H americké značky Honeywell, konkurenční modernizační program An-2-100 z dílny ukrajinské konstrukční kanceláře GP O.K. Antonova počítá s 1 500 hp turbovrtulovým motorem MS-14 ukrajinské značky AO Motor Sič. Hlavní předností obou zmíněných modernizačních programů, TVS-2MS a An-2-100, před starším modernizačním programem An-3T (Colt), který je zase vystavěn na 1 375 hp turbovrtulovém motoru typu TVD-20, se stala znatelně nižší cena. Nepříliš úspěšný (díky vysoké ceně) modernizační program An-3T (Colt) se totiž dotkl nejen pohonné jednotky, ale i palubních systémů, avionického vybavení a v neposlední řadě též konstrukce draku. Práce na projektu modelu TVS-2MS, který byl zpočátku znám jako An-2MS, se v prostorách novosibirského institutu SibNIA rozeběhly na počátku roku 2011. První motory typu TPE-331-12UHR-701H přitom do Novosibirska dorazily na konci února toho samého roku. Krátce nato, v březnu roku 2011, se rozeběhly práce na novém motorovém loži a kapotě. Ta přitom obdržela kompozitní konstrukci, což sebou přineslo úsporu hmotnosti nějakých 400 kg. Pozemní zkoušky motoru typu TPE-331-12UHR-701H vestavěného do draku prototypu letounu TVS-2MS (RA-17754) byly zahájeny na konci června téhož roku. Zmíněný stroj přitom vznikl konverzí sériového An-2 (Colt), který byl vyroben na počátku 80. let polským závodem WSK Mielec. První pojížďku po VPD prototyp letounu TVS-2MS (RA-17754) vykonal dne 1. září 2011. První let přitom následoval 5. dne toho samého měsíce. Ke dni 10. října tento stroj uskutečnil celkem 11 zkušebních letů s celkovou délkou trvání 7 hodin a 34 minut. Letové zkoušky prototypu letounu TVS-2MS (RA-17754) byly opět obnoveny dnem 16. února 2012. Předtím ale tento stroj mimo jiné obdržel též instalaci pětilisté vrtule typu HC-B5MP-5CLX/LM 11692MX americké značky Hartzell. Ke dni 14. března téhož roku takto modifikovaný prototyp TVS-2MS (RA-17754) vykonal dalších 12 zkušebních letů s celkovou délkou trvání 13 hod a 4 min. V jejich průběhu se přitom podařilo potvrdit účelnost zmíněné záměny vrtule, neboť sebou přinesla zlepšení letových charakteristik. Do léta roku 2012 se podařilo v prostorách novosibirského institutu SibNIA zřídit linku, na které lze kompletovat motory typu TPE-331-12UHR-701H z jednotlivých agregátů a dílů dodaných americkým výrobcem. Tomu v září roku 2012 následovala veřejná prezentace prototypu TVS-2MS (RA-17754) na Hydro Aviation Show 2012, která se konala v Gelendžiku. Zde navíc došlo k podpisu kontraktu s americkou společností Honeywell na dodávku 200 motorů typu TPE-331-12UHR-701H. Zmíněný kontrakt přitom institutu SibNIA zajistil též licenční oprávnění na jejich kompletaci. Krátce nato se prototyp TVS-2MS (RA-17754) vydal do Moskvy. Zde pak prošel zkouškami zaměřenými na prověření základních charakteristik. V jejich průběhu se přitom podařilo zjistit, že záměna pístového motoru typu AŠ-62IR turbovrtulovým motorem typu TPE-331-12UHR-701H sebou přinesla pokles „prázdné“ hmotnosti z 3 350-ti na 2 890 kg, pokles měrné spotřeby paliva o 18% (na 160 l/hph) a v neposlední řadě též vzrůst doletu (1,5 x) a stoupavosti. Zatímco typ TVS-2MS se na výšku 3 000 m dokáže dostat za pouhých 7 minut, typu An-2 (Colt) výstup na tu samou výšku zabere celých 26 minut. Další významnou devízou typu TVS-2MS se stala skutečnost, že jeho pohonná jednotka v podobě motoru typu TPE-331-12UHR-701H spaluje letecký petrolej. Letecký petrolej je totiž v porovnání s leteckým bezínem, pohonnou hmotou motoru typu AŠ-62IR, znatelně levnější. V dubnu roku 2013 byla v prostorách SibNIA zahájena sériová výroba nových příďových sekcí pro modernizované TVS-2MS. Současně se zde rozeběhly práce na přestavbě dalších tří sériových An-2 (Colt) do podoby TVS-2MS (RA-1573G, RA-2098G a RA-2099G). Tyto konkrétní stroje byly vyhrazeny pro společné zkoušky s GA O.K. Antonova a svůj veřejný debut si odbyly v srpnu roku 2013 na moskevské airshow MAKS 2013. Do poloviny roku 2014 „upgrade“ do standardu TVS-2MS prošlo celkem pět sériových An-2 (Colt). Zatímco dva z nich (RA-01444 a -33048) využívá amurská filiálka novosibirské společnosti OOO Rusaviaprom „Amurskaja aviabaza“ k hlídkové činnosti, další modernizovaný TVS-2MS (RA-2098G) si pronajala těžařská společnost ALROSA pro potřeby geomagnetického měření. Pro potřeby ALROSy přitom tento letoun do konce roku 2014 nalétal přes 300 hodin. Do léta roku 2015 se institutu SibNIA podařilo na úroveň TVS-2MS dopracovat celkem 22 letounů typu An-2 (Colt). Tomu předcházela objednávka na celkem 40-ti motorů typu TPE-331-12UHR-701H s termínem dodání na léta 2014 až 2015. Do konce září roku 2015 bylo pro činnost v civilním provozu certifikováno celkem 12 modernizovaných TVS-2MS. Provoz modernizovaných TVS-2MS ale nemálo komplikuje absence typového certifikátu. Díky tomu tyto stroje nelze používat pro linkovou přepravu cestujících. Certifikace tohoto modelu totiž narazila na obstrukce ze strany GA O.K. Antonova, Důvodem toho se přitom stala skutečnost, že je letoun typu TVS-2MS přímý konkurent typu An-2-100.

Verze:  -

Vyrobeno:  22 exemplářů (všechny vznikly konverzí sériových An-2)

Uživatelé:  žádní

 

 

 

Posádka:    jeden nebo dva piloti

Pohon:       jeden turbovrtulový motor typu Honeywell TPE-331-12UHR-701H americké výroby s max. výkonem 1 100 hp

Radar:        žádný        

Kapacita:   12 osob nebo náklad do celkové hmotnosti 1 500 kg, přepravovaný uvnitř nákladové kabiny s rozměry 4,10 m x 1,60 m x 1,80 m

Výzbroj:      žádná

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 18,18 m 
Délka:   14,23 m
Výška: 4,24 m
Prázdná hmotnost: 2 890 kg
Max. vzletová hmotnost: 5 550 kg
Max. rychlost: 265 km/h
Praktický dostup:   6 000 m
Max. dolet:    1 400 km

 

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 14.3.2015