Antonov An-6 (An-2ZA)

Typ:  speciální výšková modifikace lehkého víceúčelového letounu typu An-2 (Colt) pro meteorologický průzkum

Určení:  provádění meteorologického průzkumu v okolí letišť a výškových letových tras

Odlišnosti od letounu An-2 (Colt):

- instalace výškového motoru typu AŠ-62IR/TK na místo motoru typu AŠ-62IR. Zmíněný motor není ničím jiným, než modifikací motoru typu AŠ-62IR s instalací turbokompresoru typu TK-19, který snižuje úbytek výkonu motoru s rostoucí letovou výškou, a regulátoru turbokompresoru typu RTK-1. Tato změna v pohonném systému se na vnějším vzhledu promítla přítomností vystouplého kapsovitého lapače vzduchu na levoboku a výfukového potrubí na pravoboku trupu, přímo za válcovitou motorovou kapotou

- instalace odmrazovacího systému náběžné hrany křídel a ocasních ploch

- instalace pracoviště meteorologa-pozorovatele pod „stíhačkovým“ hřbetním překrytem, který vystupuje směrem dopředu z náběžné hrany svislé ocasní plochy. Zasklení pracoviště meteorologa-pozorovatele se přitom sestává z jednoho čelního, dvou párů postranních a dvou stropních okének.

- instalace senzorů, za jejichž pomoci jsou získávány údaje o stavu ovzduší, na mezikřídelních vzpěrách

- instalace nosníků trubkové konstrukce s různě tlustými profily (etalony), které slouží k měření intenzity tvorby námrazy, na obou bocích trupu, přímo pod hřbetním překrytem pracoviště meteorologa-pozorovatele

Historie:  Dne 23. prosince 1946 byla OKB O.K. Antonova pověřena zpracováním projektu specializované modifikace jednomotorového víceúčelového dvouplošníku An-2 (Colt) pro meteorologický průzkum v okolí letišť a výškových letových tras. Prototyp požadovaného speciálu nesl označení „K“ a z konstrukčního hlediska vycházel z prototypu letounu typu An-2 (Colt), který byl znám jako SCh-1. S ním přitom sdílel i pohonnou jednotku v podobě 700 hp motoru typu AŠ-21. Od prototypu SCh-1 bylo tento stroj možno snadno rozpoznat zejména díky instalaci „stíhačkového“ překrytu pracoviště meteorologa-pozorovatele před náběžnou hranou svislé ocasní plochy. Prototyp „K“ byl postaven závodem č.153 z Novosibirska a do oblak se poprvé vydal dne 21. března 1948. Zkušební program tohoto stroje ale krátce nato, v říjnu toho samého roku, předčasně ukončilo poněkud tvrdé přistání. Protože byl prototyp „K“ značně „podmotorován“ a nedosahoval požadovaných výškových charakteristik, druhý exemplář tohoto speciálu obdržel modifikovaný 1 000 hp motor typu AŠ-62IR/TK. Zmíněný motor přitom nebyl ničím jiným, než modifikací motoru typu AŠ-62IR, pohonné jednotky sériové modifikace letounu typu An-2 (Colt), s instalací turbokompresoru typu TK-19 z dílny T.S. Treskina. Díky instalaci turbokompresoru typu TK-19, který snižoval úbytek výkonu s rostoucí letovou výškou, byl motor typu AŠ-62IR/TK schopen podávat výkon 850 hp až do výšky 9 500 m. Zmíněný stroj navíc z konstrukčního hlediska vycházel ze sériového An-2T (Colt) a nikoliv z prototypu SCh-1. Druhý exemplář meteorologického pozorovacího An-2 (Colt) vešel ve známost jako An-2ZA a vzešel ze zadání VVS z roku 1950. Prototyp speciálu typu An-2ZA létal bez kamufláže (v barvě kovu) a nesl výsostné znaky VVS a rudé trupové číslo „04“. Státními zkouškami u GK NII VVS (Státní zkušební institut vojenského letectva) tento stroj prošel v prosinci roku 1951. Později prototyp An-2ZA (rudá 04) obdržel civilní registraci CCCP-L1208 a nové označení An-6. Poté, dne 9. června 1954, si výstupem na 11 248 m na své konto připsal mezinárodní organizací FAI (International Aviation Federation) uznaný výškový rekord ve třídě C-1e-1 (letouny s pevným křídlem s hmotností 3 000 až 6 000 kg). Pilotáž letounu An-6 (An-2ZA) měla svá specifika. Hřbetní překryt kabiny pozorovatele měl totiž neblahý vliv na proudění okolo ocasních ploch, a tak bylo s tímto strojem velmi obtížné vybírat vývrtky. Kariéru letounu An-6 (CCCP-L1208) ale již v září roku 1958 předčasně ukončila havárie. Zmíněný stroj přitom havaroval při vzletu z letiště Kyjev-Svjatošino, podnikového letiště závodu č.473.

Verze:

„K“ –  prototypová modifikace letounu typu An-6. Jediný exemplář tohoto modelu z konstrukčního hlediska vycházel z prototypu SCh-1 a byl poháněn 700 hp motorem typu AŠ-21.

An-6 (An-2ZA) – operační modifikace letounu typu An-6. Jediný exemplář tohoto modelu z konstrukčního hlediska vycházel ze sériového An-2T (Colt) a byl poháněn 1 000 hp výškovým motorem typu AŠ-62IR/TK.

Vyrobeno:  jeden exemplář modelu „K“ a jeden exemplář modelu An-6 (An-2ZA)

Uživatelé:  pouze SSSR

 

An-6

 

Posádka:    dva piloti, palubní mechanik, meteorolog-radista a meteorolog-pozorovatel

Pohon:       jeden pístový motor typu Švecov AŠ-62IR/TK s max. výkonem 1 000 hp

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 18,18 m 
Délka:   13,20 m
Výška: ?
Prázdná hmotnost: 3 540 kg
Max. vzletová hmotnost: 5 250 kg
Max. rychlost: 280 km/h
Praktický dostup:   11 000 m
Max. dolet:    940 km

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 3.5.2018