Mjasiščev (Antonov) An-140-100 Sjemščik

Typ:  speciální fotogrametrická modifikace regionálního dopravního letounu typu An-140-100

Určení:  pořizování snímků zemského povrchu

Odlišnosti od letounu An-140-100:

- instalace snímkovacího komplexu typu K-911. Součástí zmíněného komplexu je digitální fotoaparát pro pořizování velkoformátových topografických snímků typu DCM250, souprava digitálních fotoaparátů pro pořizování panoramatických snímků typu Leica RCD30, topografický laserový scaner typu Leica ALS70 a laserový hloubkoměr typu HawkEye III, který slouží k mapování reliéfu dna moří.

- instalace obranného komplexu typu L370-140

- modifikovaný interiér kabiny cestujících. Interiér kabiny cestujících tohoto modelu je rozdělen na dvě oddělení. Zatímco v předním oddělení, které se nachází mezi pilotní kabinou a křídlem, jsou instalovány pracovní konzole dvou operátorů speciálního vybavení a police se speciálním vybavením, v zadním oddělení se nacházejí standardní osobní sedadla pro 16 osob (čtyři dvousedadla po pravoboku a čtyři dvousedadla po levoboku). Součástí vybavení kabiny cestujících tohoto modelu je chemický nouzový kyslíkový systém s kyslíkovými maskami.

- instalace jednotlivých komponent průzkumného komplexu typu K-911 uvnitř podpalubního zavazadlového úložného prostoru, který se nachází mezi šachtami příďového a hlavního podvozku. V této souvislosti se na břichu přední části trupu, v oblasti mezi příďovým a hlavním podvozkem, objevil protáhlý člunovitý kryt s průzory optiky.

- instalace kulovité hlavice směrového IČ rušiče na břichu střední části trupu, přímo za člunovitým krytem snímkovacího vybavení

- instalace jednoho páru vystouplých plochých krytů výmetnic klamných IČ/RL cílů typu UB-26M na bocích zadní části trupu, přímo pod zadními postranními okénky kabiny

- instalace jednoho nevelkého krytu pod zakončením trupu

Historie:  V roce 2008 Ministerstvo obrany Ruské federace podepsalo kontrakt s koncernem Vega na vývoj specializované modifikace letounu typu An-140-100 pro fotogrametrické snímkování. Vývoj tohoto nástupce letounu typu An-30B (Clank A) probíhal v rámci OKR (zkušebně-konstrukční práce) Sjemščik. V rámci zmíněného programu byl v roce 2012 podepsán kontrakt s výrobním závodem Aviakor ze Samary na stavbu prototypu. Do celého programu Sjemščik ale neblaze zasáhlo razantní ochlazení vztahů mezi Ruskem a Ukrajinou, které sebou přineslo svržení proruské ukrajinské vlády spolu s ruskou anexí Krymu, k níž došlo na počátku roku 2014, a ruskou podporou proruských ukrajinských separatistů. Z tohoto důvodu prototyp Sjemščiku zůstal nedokončen. V roce 2018 proto padlo rozhodnutí, aby byl zařízením vzešlým z OKR Sjemščik vybaven jeden standardní dopravní An-140-100 ze stavu Ruského VVS. Zmíněnými pracemi byl přitom pověřen závod EMZ V.M. Mjasiščeva. Přestavbou na fotogrametrický speciál konkrétně prošel letoun An-140-100 (v.č. 11A002 / RF-41254), první exemplář tohoto typu letounu vyrobený pro Rusko VVS. Konverze zmíněného stroje na fotogrametrický speciál přitom spočívala v zástavbě snímkovacího komplexu typu K-911 a obranného komplexu typu L370-140. Dne 19. února 2020 bylo oznámeno, že byla přestavba letounu An-140-100 (RF-41254) na prototyp Sjemščiku završena. Současně bylo oznámeno, že se letové zkoušky tohoto stroje rozeběhnou v dohledné době.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden exemplář (vznikl konverzí sériového An-140-100)

Uživatelé:  žádní

 

 

 

Posádka:    dva piloti a dva operátoři

Pohon:       dva turbovrtulové motory typu Progress TV3-117VMA-SBM1 s max. výkonem po 2 500 hp

Radar:        povětrnostní radiolokátor s pevnou fázovanou mřížkou a digitálně vychylovaným paprskem typu Buran-A140, instalovaný špice trupu      

Vybavení:   - průzkumné: snímkovacího komplex typu K-911 sestávající se z digitálního fotoaparátu pro pořizování velkoformátových topografických snímků typu DCM250, soupravy digitálních fotoaparátů pro pořizování panoramatických snímků typu Leica RCD30, topografického laserového scaneru typu Leica ALS70 a laserového hloubkoměru typu HawkEye III

                  - obranné: obranný komplex typu L370-140

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 25,51 m
Délka:   22,61 m
Výška: 8,23 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 28.3.2020