Antonov An-24B/V (‘Coke’)

 

Typ:  pokročilá modifikace lehkého regionálního dopravního letounu typu An-24A (Coke)

Určení:  doprava osob na místních linkách a přeprava nákladu na krátké vzdálenosti

Odlišnosti modelu An-24B (Coke) od letounu An-24A (Coke):

- instalace dalšího páru kulatých okének na bocích kabiny cestujících, v oblasti před křídlem. Na bocích kabiny cestujících tohoto modelu se tedy nachází celkem devět párů kulatých okének. Instalaci devátého páru postranních kulatých okének ale později obdržely též některé exempláře předchozího modelu An-24A.

- modifikovaná kabina cestujících se zvětšeným počtem míst k sezení z 50-ti na 52 (snížením vzdálenosti mezi jednotlivými řadami sedadel o 300 mm při současné vestavbě dalšího dvousedadla). U tohoto modelu se navíc sklápěcí sedačka stevarda a palubní kuchyňka nachází v zadní části vstupního vestibulu. Palubní šatna pak zabírá část objemu zadního zavazadlového úložného prostoru. Zmíněnou šatnu lze ale v případě potřeby ze zadního zavazadlového úložného prostoru demontovat. Kromě toho má kabina cestujících tohoto modelu luxusněji zařízený interiér. Uvnitř kabiny cestujících tohoto modelu se mimo jiné nacházejí pevné stropní police pro příruční zavazadla se včleněnými osobními klimatizačními jednotkami a osvětlením a tlačítky pro přivolání stevarda.

- instalace výrobně jednodušších jednoštěrbinových vztlakových klapek na odtokové hraně střední části křídla, v oblasti mezi trupem a motorovými gondolami, na místo klapek dvouštěrbinových. Zmíněné vztlakové klapky mají, kuli zachování účinnosti, větší hloubku a plochu. Instalace zmíněných vztlakových klapek proto vedla ke vzrůstu hloubky křídla u kořenů (z 3,2 m na 3,5 m) a celkové plochy křídla (z 72,46 m2 na 74,98 m2). Jednoštěrbinové vztlakové klapky se staly standardem pro všechny exempláře tohoto modelu od 26. výrobní série.

- instalace zdvojené kýlovky s celkovou plochou 2,02 m2 na břichu zadní části trupu na místo jednoduché kýlovky s plochou 1,8 m2. Instalace zdvojené kýlovky se stala standardem pro všechny exempláře tohoto modelu od 29. výrobní série a představovala přímou reakci na problémy se směrovou stabilitou v některých letových režimech.

- zvětšená zásoba paliva (z 5 100-5 500 l na 6 180 l) vestavbou dalších čtyř pružných palivových nádrží do střední části křídla. To vedlo ke vzrůstu celkového počtu pružných palivových nádrží ze čtyř na osm. Instalaci dodatečných palivových nádrží uvnitř střední části křídla obdržely pouze letouny z některých výrobních sérií.

- instalace silnějších 2 820 hp motorů typu Al-24T na místo 2 550 hp motorů typu Al-24A. Instalaci motorů typu Al-24T obdržela většina letounů vyrobených od ledna roku 1968.

Historie:  Druhá výrobní modifikace dvoumotorového turbovrtulového regionálního dopravního letounu typu An-24 (Coke) vešla ve známost jako An-24B (Coke) a stala se nejvíce rozšířeným modelem z této řady. Do konstrukce a vybavení tohoto modelu byla vnesena celá řada změn vycházejících ze zkušeností, které se podařilo nastřádat v průběhu prvních let provozu prvního výrobního modelu tohoto nástupce pístových dopravních letounů řady Li-2 (Cab), Il-12 (Coach) a Il-14 (Crate), známého jako An-24A (Coke). Některá vylepšení byla do konstrukce a vybavení letounu typu An-24B (Coke) vnesena až v průběhu výroby a stala se standardem až pro pozdější sériové stroje. Jiná vylepšení zase obdržely pouze letouny z některých výrobních sérií. Prototyp letounu typu An-24B (Coke) vznikl konverzí sériového An-24A (Coke) a do oblak se poprvé vydal dne 16. listopadu 1965. Zmíněný model se stal součástí výrobního programu závodu č.473 z Kyjeva v lednu roku 1966, počínaje 22. výrobní sérií. Ve výrobním programu zmíněného podniku se letoun typu An-24B (Coke) udržel až do ledna roku 1973. Poté výrobní program kyjevského závodu č.473 plynule přešel na odvozený model An-24RV (Coke), který se vyznačoval instalací pomocného proudového motoru v zadní části pravé motorové gondoly na místo APU. Mezitím, v roce 1965, byl letoun typu An-24B (Coke), jako jediný z řady An-24 (Coke), zařazen též do výrobního programu závodu č.99 z Ulan-Ude. Zde ale nakonec do června roku 1971 vzniklo pouhých 174 těchto strojů. Celková produkce letounu typu An-24B (Coke) se zastavila na 568-ti exemplářích. Další exempláře tohoto modelu vznikly konverzí sériových An-24A (Coke). Část letounů typu An-24B (Coke) byla dokončena v salónní modifikaci s luxusně zařízenou kabinou cestujících a část v exportní modifikaci, která vešla ve známost jako An-24V (Coke). Exportní stroje byly přitom vyráběny výhradně závodem č.473 z Kyjeva. Dodávky letounů typu An-24V (Coke) zahraničním zákazníkům byly zahájeny v roce 1964. Tomu předcházely rozsáhlé zkoušky, které trvaly celé čtyři roky. V jejich průběhu letouny řady An-24 (Coke) ze stavu Aeroflotu přepravovaly náklad, poštu a pasažéry v různých klimatických oblastech (od polárních až po rovníkové) na tuzemských i zahraničních linkách.

Verze:

An-24B – základní sériově vyráběná modifikace letounu typu An-24B (Coke) letounu typu An-24B (Coke). Tento model byl provozován v několika provedeních, a to základním provedení se sedadly pro 50 nebo 52 osob, provedení s luxusněji zařízeným interiérem se sedadly pro 48 osob, lépe zařízenou palubní kuchyňkou a dvojčlennou obsluhou, turistickém provedení se sedadly pro 40 osob a prostornější palubní spižírnou, celonákladním provedení s nákladovým prostorem, uvnitř kterého bylo možné přepravovat náklad do celkové hmotnosti 5,4 t, na místo kabiny cestujících a předního zavazadlového úložného prostoru a smíšeném provedení s kabinou cestujících se sedadly pro 20 až 38 osob vzadu a nákladovým prostorem vpředu. Konverze kabiny z dopravní konfigurace na celonákladní přitom čtyřem mužům zabrala cca 4 hod.

An-24B Salon (Coke) – salónní dopravní modifikace letounu typu An-24B (Coke) s luxusně zařízenou kabinou cestujících. Tento model byl používán zejména VVS, a to k přepravě vysoce postavených armádních představitelů a vládních úředníků. Uvnitř kabiny cestujících salónních An-24B (Coke) bylo celkem 20 míst k sezení. Kabina cestujících tohoto modelu byla přitom rozdělena na tři oddělení. Podél postranních stěn předních dvou oddělení byla umístěna dvě dvousedadla. Na nich cestující seděli čelem proti sobě. Mezi nimi se nacházely stolky. V předním oddělení byla kromě toho umístěna sklápěcí sedačka pro stevarda a dva moduly palubní kuchyňky. Zadní oddělení bylo vyhrazeno pro VIP osoby. Po levoboku zadního oddělení se nacházela čtyři pohodlná křesla. Přímo mezi nimi byly umístěny jednací stolky. Po pravoboku se nacházel závěsem oddělený odpočinkový koutek s jednou pohovkou a stolkem se stolní lampou a ventilátorem. Zatímco zadní oddělení bylo od obou předních oddělení odděleno pevnou přepážkou (s dveřmi), mezi předními dvěma odděleními byl umístěn pouze závěs. Některé salónní An-24B (Coke) měly na místo předních dvou oddělení standardní kabinu cestujících se sedadly pro 28 osob (a palubní kuchyňkou a sklápěcím sedadlem pro stevarda). U jiných salónních An-24B (Coke) se v prostoru předního zavazadlového oddělení nacházela druhá palubní toaleta. Z vnější lze salónní stroje od standardních An-24B (Coke) rozpoznat prakticky pouze díky instalaci „plechových“ záslepek na místo předního páru kulatých okének kabiny cestujících.

An-24V – exportní modifikace letounu typu An-24B (Coke) s variabilním uspořádáním kabiny cestujících a variabilní sestavou avionického vybavení (dle přání konkrétního zákazníka). Tato první exportní modifikace letounu typu An-24 (Coke) se stala v roce 1964 součástí výrobního programu závodu č.473 z Kyjeva. Letoun typu An-24V (Coke) byl vyráběn ve dvou úpravách, a to úpravě pro země Varšavské smlouvy a úpravě pro státy tzv. třetího světa. Druhá uvedená úprava měla zjednodušenou avioniku, což na druhou stranu vedlo k poklesu pořizovací ceny, úspoře hmotnosti (300 až 400 kg) a vzrůstu užitečného zatížení (z 5,0 t v dopravní, resp. 5,4 t v nákladní, konfiguraci na 5,4 t v dopravní, resp. 5,7 t v nákladní, konfiguraci). Letouny typu An-24V (Coke) z prvních výrobních sérií byly známy též jako An-24V-I (Coke) a byly opatřeny, stejně jako letouny typu An-24B (Coke) z prvních výrobních sérií, dvouštěrbinovými vztlakovými klapkami a jednoduchou kýlovkou. Letouny typu An-24V (Coke) z pozdějších výrobních sérií měly, stejně jako letouny typu An-24B (Coke) z pozdějších výrobních sérií, jednodušší jednoštěrbinové vztlakové klapky s větší plochou a zdvojenou kýlovku a byly známy též jako An-24V-II (Coke). Mnohé letouny typu An-24V (Coke), které byly vyrobeny po lednu roku 1968, navíc poháněly silnější 2 820 hp motory typu Al-24T. Změnami v průběhu výroby prošla též sestava avionického vybavení.

Vyrobeno:  jeden prototyp (vznikl konverzí sériového An-24A) a 568 sériových strojů. Další exempláře tohoto modelu vznikly konverzí sériových An-24A.

 

An-24V-II

 

Posádka:    dva piloti, navigátor, radista a palubní mechanik

Pohon:       dva turbovrtulové motory typu Ivčenko Al-24 s max. výkonem po 2 550 hp

Radar:        povětrnostní impulsní dopplerovský radiolokátor typu RPSN-2N Emblema (Toadstool), instalovaný v přední části trupu

Kapacita:   40, 48, 50 či 52 osob nebo náklad do celkové hmotnosti 5 700 kg (dle uspořádání interiéru)

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 29,20 m
Délka:   23,53 m
Výška: 8,32 m
Prázdná hmotnost: 13 300 kg
Max. vzletová hmotnost: 21 000 kg
Max. rychlost: 540 km/h
Praktický dostup:   9 000 m
Max. dolet:    2 970 km

 

 
 

Poslední úpravy provedeny dne: 19.8.2018