Iljušin Il-106 Jermak (PAK-VTA)

Typ:  těžký strategický transportní letoun

Určení:  přeprava objemného nákladu a vojáků na velké vzdálenosti a odsun raněných

Historie:  V období tzv. studené války byla takřka výhradním dodavatelem transportních letounů pro VVS OKB O.K. Antonova. V podstatě všechny transportní letouny se záďovou nájezdovou rampou, které byly zařazeny do výzbroje Sovětského VVS, měly značku „An“. Čestnou výjimkou toho se stal typ Il-76 (Candid) z dílny OKB S.V. Iljušina. Rozpadem SSSR, k němuž došlo v roce 1991, se ale OKB O.K. Antonova náhle ocitla na území samostatné Ukrajiny. Tímto se VVS stalo prakticky závislé na dodávkách transportních letounů ze zahraničí, což sebou vždy přináší nemalá rizika. Spolupráci ruského a ukrajinského leteckého průmyslu ale již od počátku nebylo možné považovat za ideální. V roce 2004, po tzv. Oranžové revoluci, se navíc Ukrajina stala politicky velmi nestabilní. Definitivní konec spolupráce ruského a ukrajinského leteckého průmyslu ale sebou přinesla až revoluce, která na konci roku 2013 vyústila pádem proruské vlády a následně celou zemi uvrhla do zdlouhavé občanské války, spolu s ruskou anexí Krymu a ruskou podporou proruských ukrajinských separatistů. To vše zcela pohřbilo nejen program nového takticko-strategického transportního letounu typu An-70 s nosností 47 t, ale i plány na obnovu sériové výroby těžkého strategického transportního letounu typu An-124 (Condor A) s nosností 120 až 150 t. Z tohoto důvodu byla JSC S.V. Iljušina v září roku 2015 pověřena zpracováním návrhu nového těžkého strategického transportního letounu s nosností 80 t. Práce na toto téma se údajně rozeběhly již v roce 2013 a probíhají v rámci programu PAK-VTA (Perspektivnyj Aviacionnyj Komplex - Vojenno-Transportnoj Aviacii = perspektivní letecký komplex vojenského transportního letectva) pod kódovým názvem Jermak. Dle zadání má být tento stroj schopen přepravy veškeré techniky výsadkových vojsk na úrovni divize. Samozřejmostí je schopnost vzletu a přistání na nezpevněné VPD. K přistání na nezpevněné VPD s vojáky na palubě mu přitom má postačovat dráha s délkou pouhých 1 200 m. Krátce předtím byl ale JSC S.V. Iljušina, jediné ruské letecké konstrukční kanceláři mající praktické zkušenosti s konstrukcí transportních letounů, svěřen též vývoj perspektivních taktických transportních letounů pro Ruské VVS. Konkrétně se přitom jedná o lehký dvoumotorový turbovrtulový taktický transportní letoun typu Il-112V (LVTS) s nosností 6 t a středně těžký dvoumotorový proudový taktický transportní letoun typu Il-214 (SVTS) s nosností 20 t. Zatímco letouny typu Il-112V a Il-214 mají ve výzbroji VVS nahradit lehké taktické transportní letouny typu An-26 (Curl A) a An-72 (Coaler C) a středně těžké taktické transportní letouny typu An-12 (Cub), letoun vzešlý z programu VTA se má stát doplňkem středně těžkých strategických transportních letounů typu Il-76MD-76A s nosností 60 t a těžkých strategických transportních letounů typu An-124 (Condor A) s nosností 120 až 150 t. Základem letounu vzešlého z programu PAK-VTA se stane nerealizovaný projekt transportního letounu typu Il-106, na kterém začal konstrukční tým S.V. Iljušina pracovat již v 80. letech 20. století. Zmíněný stroj byl přitom řešen jako konvenční čtyřmotorový hornoplošník se zavalitým doutníkovitým trupem, šípovým křídlem s motorovými gondolami pod náběžnou hranou a klasicky koncipovanými ocasními plochami. Pohon letounu typu Il-106 měly zajišťovat 18 000 kp prop-fanové motory typu NK-92, které byly opatřeny dvojicí zaplášťovaných protiběžných vrtulí. Pohon letounu vzešlého z programu PAK-VTA, který ponese též označení Il-106, bude ale obstarávat čtveřice 17 400 kp dvouproudových motorů typu PS-90A1. Ty přitom zajišťují též pohon některých verzí čtyřmotorového transportního letounu typu Il-76 (Candid). Výhledově se ale pro typ Il-106 (PAK-VTA) počítá s perspektivními pohonnými jednotkami typu PD-14M. Práce na návrhu letounu typu Il-106 (PAK-VTA) probíhají v kooperaci s institutem CAGI (Centrální institut aero- a hydrodynamiky) a experimentálním závodem EMZ V.M. Mjasiščeva. V současnosti se celý program Il-106 (PAK-VTA) zatím ještě nachází ve fázi předběžného návrhu. Vzhledem ke značné vytíženosti Iljušinovi konstrukční kanceláře vývojem taktických transportních letounů typu Il-112V a Il-214, které mají vyšší prioritu, vývoj letounu typu Il-106 (PAK-VTA) nakonec projektové stádium zřejmě nepřekročí dříve než ve druhé polovině následujícího desetiletí. Na výrobě tohoto stroje se přitom bude podílet závod Aviastar-SP z Uljanovska a závod VASO z Voroněže.

Verze:  žádné

Vyrobeno:  -

Uživatelé:  žádní

 

 

poslední úpravy provedeny dne: 6.1.2017