Iljušin Il-14FK/FKM (‘Crate’)

Typ:  speciální fotogrametrická modifikace lehkého dopravního letounu typu Il-14P (Crate)

Určení:  pořizování snímků povrchu země pro kartografické účely

Odlišnosti modelu Il-14FK od letounu Il-14P (Crate):

- modifikované navigační vybavení instalací elektricky ovládaného autopilota typu AP-6Je, kompasu typu KS-6, umělého horizontu typu AGI-1S, navigačního systému typu APR-2 (díky jeho instalaci je tento model schopen provádět automatické lety dle předem zadaných koordinát), zařízení pro přístrojové přistávání typu OS-1, radiovýškoměru pro velké výšky a dopplerovského snímače rychlosti a úhlu snosu typu DISS-031FK

- modifikované komunikační vybavení instalací palubního intercomu typu SPU-7 a VHF radiostanice typu Landyš-5

- pozměněné uspořádání přístrojů na přístrojové desce nacházející se v pilotní kabině

- instalace kyslíkového systému pro sedmičlennou posádku

- instalace polokulovitých průzorů s nočními kolimátory typu NKPB na místo předního páru bočních hranatých okének (ten, co se nachází na levoboku, je navíc opatřen opěradlem na ruce)

- instalace pracoviště dvou operátorů se stolkem a dvěma dvousedadly po pravoboku přední části bývalé kabiny cestujících a přídavné palivové nádrže po levoboku přední části bývalé kabiny cestujících (přímo naproti pracovišti operátorů)

- instalace čtyř fotoaparátů (jeden fotoaparát typu AFA-TE-55, jeden hydraulicky stabilizovaný fotoaparát neznámého typu, jeden fotoaparát typu AFA-TA-100 a jeden fotoaparát typu AFA-33-N-20) uvnitř střední části bývalé kabiny cestujících – v této souvislosti se na břiše střední části trupu objevily průzory opatřené vystouplými posuvnými dvířky

- modifikovaný interiér zadního zavazadlového úložného prostoru – ten nyní zastává funkci tzv. „tmavé komory“, uvnitř které lze vyvolávat pořízené snímky v polních podmínkách (zatímco nevelké stropní okénko bylo v této souvislosti zakryto černým závěsem, zavazadlová dvířka nacházející se na levoboku obdržela pryžové těsnění, podlaha byla opatřena pryžovou rohoží) 

- instalace modifikovaného odmrazovacího systému náběžné hrany ocasních ploch

- instalace modifikovaného vytápění kabiny posádky

Historie:  Vývojem specializované modifikace dvoumotorového pístového dopravního letounu typu Il-14P (Crate) pro kartografické snímkování byla OKB-240 S.V. Iljušina oficiálně pověřena dne 1. prosince 1955. Požadovaný speciál vešel ve známost jako Il-14FK (nebo též jako Il-14FKP) a vznikl na základě technického zadání GUGK (Hlavní direktorát geodetiky a mapování). Předání prototypu tohoto historicky vůbec prvního fotogrametrického speciálu sovětské konstrukce ke státním zkouškám bylo přitom zmíněným výnosem stanoveno na srpen 1956. Prototyp letounu Il-14FK vznikl konverzí sériového Il-14P (Crate), který pocházel z linky závodu č.30 (MMZ) „Znamja Truda“ z Chodynky u Moskvy, a od vzletové dráhy se poprvé odlepil dne 20. září 1956. Společné závodní a státní zkoušky se rozeběhly dnem 22. října a byly ukončeny dne 30. října 1956. V jejich průběhu přitom tento stroj vykonal celkem 21 zkušebních letů s celkovou délkou trvání 48 hod. Zatímco některé Il-14FK byly postaveny nově na lince moskevského závodu č.30, jiné zase vznikly v prostorách leteckého opravárenského závodu č.407 z Minska konverzí sériových Il-14P (Crate). Do výrobního programu závodu č.30 byl přitom fotogrametrický speciál Il-14FK zařazen v prosinci roku 1956 souběžně s transportním modelem Il-14T (Crate). Základem dalších těchto speciálů se zase staly letouny typu Il-14M (Crate) s prodlouženým trupem v oblasti předního zavazadlového úložného prostoru. Fotogrametrická modifikace „prodlouženého“ Il-14M (Crate) přitom vešla ve známost jako Il-14FKM a z hlediska palubního vybavení se od typu Il-14FK, který zase vycházel z modelu Il-14P, odlišovala pouze instalací jiné sestavy fotoaparátů a absencí dopplerovského měřiče rychlosti a úhlu snosu. V průběhu roku 1958 Aeroflot za pomoci letounů typu Il-14FK a Il-14FKM zmapoval oblast SSSR o rozloze 2 300 000 km2. Převážná část této plochy se přitom nacházela v severských regionech SSSR, jakými jsou Sibiř a Dálný východ, a v kazašské části SSSR. V aktivní službě se fotogrametrické speciály typu Il-14FK a Il-14FKM nacházely až do 70. let. Poté jejich poslání plně převzaly turbovrtulové stroje řady An-30 (Clank) z dílny OKB G.M. Berjeva.

Verze:

Il-14FK – první sériově vyráběná modifikace letounu Il-14FK s drakem dopravního letounu typu Il-14P. Specializované fotografické vybavení tohoto modelu se přitom sestávalo z jednoho fotoaparátu typu AFA-TE-55, jednoho hydraulicky stabilizovaného fotoaparátu neznámého typu, jednoho fotoaparátu typu AFA-TA-100 a jednoho fotoaparátu typu AFA-33-N-20.

Il-14FKM – modifikace letounu Il-14FK s drakem dopravního letounu typu Il-14M, který se vyznačoval větší délkou trupu (o 1 000 m) v oblasti před křídlem, a instalací odlišné sestavy fotoaparátů. Specializované fotografické vybavení tohoto modelu se přitom sestávalo ze sestavy fotoaparátů typu AFA-42/20 a AFA-TE-55 nebo sestavy fotoaparátů typu AFA-TES a TAFA. Kromě toho letoun typu Il-14FKM zcela postrádal instalaci dopplerovského snímače rychlosti a úhlu snosu typu DISS-031FK.

Vyrobeno:  ?

Uživatelé:  Il-14FK: SSSR; Il-14FKM: Kuba (Cubana) a SSSR

 

Il-14FK

 

Posádka:    dva piloti, navigátor, radista a dva operátoři fotoaparátů

Pohon:        dva pístové motory typu Švecov AŠ-82T s max. výkonem po 1 900 hp

Vybavení:   jeden fotoaparát typu AFA-TE-55, jeden hydraulicky stabilizovaný fotoaparát neznámého typu, jeden fotoaparát typu AFA-TA-100 a jeden fotoaparát typu AFA-33-N-20

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 31,70 m 
Délka:   21,31 m
Výška: 7,90 m
Prázdná hmotnost: 12 880 kg
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 28.10.2012