MAB Il-28R (vzdušná zkušebna)

Typ:  speciální modifikace lehkého frontového bombardovacího letounu typu Il-28 (Beagle) zastávající roli vzdušné zkušebny

Určení:  prověření činnosti proudového motoru typu Pirna 014 za reálných podmínek

Odlišnosti od letounu Il-28R (Beagle):

- absence zbraňového systému, včetně obou příďových a záďových kanónů

- absence radiolokátoru, včetně polokapkovitého dielektrického krytu jeho antény nacházejícího se na břichu trupu, přímo za šachtou příďového podvozku

- instalace testovaného motoru typu Pirna 014 uvnitř rozměrné gondoly (s hranatým lapačem vzduchu v čele a kruhovou tryskou na zádi) na břichu trupu, v oblasti trupové pumovnice (délka zmíněné gondoly odpovídá délce pumovnice). Lapač vzduchu motoru typu Pirna 014 je opatřen hydraulicky ovládanými „okenicemi“, které jej chrání před průnikem cizorodých předmětů při vzletu a přistání. Zmíněné „okenice“ přitom otevírá a uzavírá zkušební technik při rychlosti 350 km/h.

- pokrytí břicha zadní části trupu v oblasti za trupovou pumovnicí žáruvzdorným materiálem

- instalace spotřební palivové nádržky a testovací a záznamové aparatury uvnitř trupové pumovnice, přímo nad testovaným motorem (v zadní části trupové pumovnice tohoto modelu je umístěn přístrojový panel, na který je namířena dálkově ovládaná filmová kamera typu AK-8 nebo AK-16 s osvětlením)

- přítomnost pracoviště zkušebního technika v příďové kabině navigátora

- přítomnost pracoviště navigátora v záďové kabině střelce

- instalace zpětných zrcátek pod ocasními plochami (ty umožňují navigátorovi pozorovat chod motoru)

- modifikovaný palivový systém vyjmutím jedné trupové palivové nádrže

Historie:  V 50. letech byl ve východoněmecké továrně VEB Flugzeugwerke Dresden zahájen, pod vedením B. Baadeho, vývoj proudového dopravního letounu pro střední linky s přepravní kapacitou 72 osob. Zmíněný stroj vešel ve známost jako Baade 152 a jeho pohon obstarávala čtveřice 3 150 kp proudových motorů typu Pirna 014 z dílny VEB Entwicklungsbau Pirna. Vývoj zmíněné pohonné jednotky byl zahájen v roce 1955. První exemplář motoru typu Pirna 014 (Pirna 014 V1) se na pozemním stendu rozeběhl dne 12. října 1956. Pozemním zkouškám této pohonné jednotky následovaly letové zkoušky na speciální vzdušné zkušebny. Původně byl pro tento účel zamýšlen čtyřmotorový pístový bombardér typu Tu-4 (Bull). Od tohoto záměru bylo ale nakonec opuštěno. Důvodem toho se stala malá rychlost a problémy související se záměnou jednoho pístového motoru motorem proudovým. Volba proto nakonec padla na dvoumotorový frontový proudový bombardér typu Il-28 (Beagle) v průzkumné verzi, známé jako Il-28R (Beagle). Volba na průzkumný a nikoliv bombardovací model přitom nepadla náhodou, neboť měl větší zásobu paliva a silnější podvozek. Jenom samotný motor typu Pirna 014 totiž vážil 1 060 lg. K tomu je ale ještě nutné připočítat testovací a záznamové zařízení. Základem vzdušné zkušebny zmíněné pohonné jednotky se konkrétně stal letoun Il-28R (Beagle) s v.č.41418. Zmíněný stroj obdržel civilní registraci DM-ZZI a VEB Entwicklungsbau Pirna byl dodán bez výzbroje a bez radaru. Přestavbou na vzdušnou zkušebnu motoru typu Pirna 014 tento stroj prošel v závodě MAB (Maschinen- und Apparatenbau) sídlící na letišti Leipzig-Schkeuditz. Odborníci MAB přitom testovaný motor umístili do rozměrné gondoly, kterou připevnili k břichu trupu, v oblasti trupové pumovnice. Ta nyní ukrývala spotřební palivovou nádržku a testovací a záznamovou aparaturu. Součastně přesídlili navigátora do zadní kabiny střelce a v příďové kabině zřídili pracoviště zkušebního technika. Změn ale doznal též palivový systém, a to vyjmutím jedné trupové nádrže. První letový exemplář motoru typu Pirna 014 (Pirna 014 V9) byl do podtrupové gondoly letounu Il-28R (DM-ZZI) vestavěn v roce 1959. Letovým zkouškám předcházely zkoušky pozemní. Při pozemních motorových zkouškách byl tento stroj umístěn, kuli minimalizaci nasátí cizorodých předmětů z VPD, na speciální rampě. Do oblak se speciál Il-28R (DM-ZZI) poprvé vydal dne 11. září 1959 z VPD Dresden-Klotzsche, továrního letiště závodu č.803 (FDW). Zkušební lety probíhaly na závodní dráze nacházející se mezi obcemi Pulsnitz a Stolpen, které se nacházejí se severovýchodně od Drážďan, a Flöha a Zschopau, nacházejících se jihozápadně od Drážďan. Vzdálenost mezi otočnými body přitom činila 60 km. Z bezpečnostních důvodů byl testovaný motor zažeháván vždy ve výškách větších než 600 m. Z hlediska ovladatelnosti a výkonnostních parametrů se speciál Il-28R (DM-ZZI) od řadového Il-28R (Beagle) příliš nelišil. Při chodu testovaného motoru na plný výkon měl však znatelně větší stoupavost (35 m/s). Při letu ve výšce 10 000 m tento stroj dosahoval rychlosti 900 km/h. Tah motorů typu VK-1A bylo přitom nezbytné držet poněkud dole, jinak by došlo k překročení max. povolené rychlosti. Ke dni 22. února 1961 speciál Il-28R (DM-ZZI) vykonal celkem 109 zkušebních letů. Mezitím byl na zkušebnu motoru typu Pirna 014 upraven ještě jeden letoun typu Il-28R (Beagle) (v.č.5901207). Zmíněný stroj obdržel civilní registraci DM-ZZK a mezi 26. únorem 1960 a 12. červnem (dle jiných zdrojů 20. červnem) 1961 vykonal celkem 102 zkušebních letů. Testy zmíněného motoru se obešly bez větších problémů. Jeho výkonnost byla dokonce ještě vyšší, než se předpokládalo. Na obou zmíněných letounech byly postupně odzkoušeny motory Pirna 014 V-9, Pirna 014 V-20, Pirna 014 V-22, Pirna 014 V-28 a Pirna 014A-1. Poté, co letouny Il-28R (DM-ZZI) a Il-28R (DM-ZZK) splnily svůj účel, byly zbaveny speciálního zařízení a předány vzdušných silám NDR (LSK/LV = Luftstreitkräfte und Luftverteidigung der Deutschen Demokratischen Republik). Tomu se stalo dne 1. listopadu 1961. LSK/LV přitom tyto stroje používalo, bez instalace radaru a výzbroje, k vlekání vzdušných terčů.

Verze:  -

Vyrobeno:  dva exempláře (oba vznikly konverzí sériových Il-28R)

Uživatelé:  žádní (pouze výzkumný stroj)

 

 

 

Posádka:    pilot a navigátor a zkušební technik

Pohon:        dva proudové motory typu Klimov VK-1A s max. tahem po 2 700 kp a jeden proudový motor typu Pirna 014 s max. tahem 3 150 kp

Radar:         žádný

Výzbroj:      žádná

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 21,45 m
Délka:   17,65 m
Výška: 6,00 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: 900 km/h
Praktický dostup:   12 500 m
Max. dolet: ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 10.1.2016