Iljušin Il-18D Meteor

Typ:  speciální meteorologická výzkumná modifikace středně těžkého dopravního letounu typu Il-18D (Coot)

Určení:  výzkum turbulencí, bouřek a horních vrstev atmosféry

Odlišnosti od letounu Il-18D (Coot):

- instalace nevelkého člunovitého krytu antény speciálního meteorologického radiolokátoru typu BMR-1 na břichu trupu, na úrovni náběžné hrany křídla

- instalace bloků meteorologického radiolokátoru typu BMR-1 uvnitř předního podpalubního zavazadlového úložného prostoru. Ten je nyní přístupný i z hlavní paluby (bývalé kabiny cestujících), a to prostřednictvím několika servisních krytek, vetknutých do její podlahy.

- instalace celé řady senzorů na pravém boku přední části trupu a pod konci křídla

- instalace dvou větrníků, které slouží k měření rychlosti větru, na pravoboku trupu, na místo 7. a 13. kulatého okénka

- instalace polokulovitých průzorů na místo 3. pravého postranního kulatého okénka a 2. a 13. levého postranního kulatého okénka

- instalace fotoaparátů pro vertikální snímkování v přední a zadní části trupu

- instalace pracoviště operátorů a speciálního vybavení v prostoru kabiny cestujících (na palubě tohoto modelu se nachází též tzv. temná komora, která slouží k vyvolávání snímků)

Historie:  V roce 1976 vyvstala poptávka ze strany Centrální meteorologické observatoře (CAO), divize Státního výboru pro hydrometeorologii a monitorování životního prostředí (Goskomgidromet), po nástupci výzkumného meteorologického speciálu typu Il-18V Meteor. Důvodem toho se stala skutečnost, že tento stroj již tehdy měl plně vyčerpanou technickou životnost. Vždyť taky vznikl, v roce 1963, konverzí dopravního letounu typu Il-18V (CCCP-75716), který byl vyroben již v roce 1960. Základem nástupce tohoto speciálu, který vešel ve známost jako Il-18D Meteor, se přitom stal letoun Il-18D (v.č. 186008802 / CCCP-75598). Ten nejenže byl o celých sedm let mladší než letoun Il-18V (CCCP-75716), ale navíc disponoval větším doletem. CAO byl přitom tento stroj přidělen, Státním zkušebním institutem civilního letectva (GosNII GA), v roce 1975. V rámci přestavby na meteorologický speciál typu Il-18D Meteor bylo na palubu letounu Il-18D (CCCP-75598)  nainstalováno speciální měřící zařízení, které bylo předtím sejmuto z odstaveného letounu Il-18V Meteor (CCCP-75716). Přestavba tohoto stroje meteorologický speciál typu Il-18D Meteor byla završena v červnu roku 1977 a zajistila ji přímo prototypová dílna OKB S.V. Iljušina. V aktivní službě se jediný exemplář speciálu typu Il-18D Meteor nacházel až do počátku 90. let. Poté, na podzim roku 1991, byl přestavěn na vzdušnou geofyzikální laboratoř.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden exemplář (vznikl konverzí sériového Il-18D)

Uživatelé:  SSSR

 

 

 

Posádka:    dva piloti, navigátor, palubní mechanik, radista a neznámý počet operátorů speciálního vybavení

Pohon:        čtyři turbovrtulové motory typu Ivčenko Al-20K s max. výkonem po 4 000 hp

Radar:         povětrnostní impulsní dopplerovský radiolokátor typu RPSN-2 Emblema (Toadstool), instalovaný uvnitř špice trupu, a speciální meteorologický radiolokátor typu BMR-1, instalovaný uvnitř nevelkého člunovitého krytu nacházejícího se na břichu trupu, na úrovni náběžné hrany křídla

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 37,42 m
Délka:   35,90 m
Výška: 10,17 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

poslední úpravy provedeny dne: 8.3.2015