Mjasiščev (Iljušin) Il-22PP Porubščik (‘Mute’)

Typ:  speciální modifikace vzdušného velitelského stanoviště typu Il-22M (Coot B) pro vedení radioelektronického boje (REB) a radiotechnického průzkumu (ELINT)

Určení:  rušení radiolokačních stanic PVO, radiolokačních stanic letounů AWACS a bojových letounů a naváděcích systémů bezpilotních vzdušných prostředků protivníka a provádění radiotechnického průzkumu

Odlišnosti od letounu Il-22M (Coot B):

- instalace REB komplexu typu L-415

- absence protáhlého břišního člunovitého krytu a téměř všech břitových antén 

- instalace dvou párů mohutných vystouplých konformních dielektrických krytů se zaobleným profilem na bocích trupu (zatímco jeden z nich je umístěn přímo mezi pilotní kabinou a předními vstupními dveřmi, ten druhý se nachází přímo mezi odtokovou hranou křídla a zadními vstupními dveřmi, do kterých svou zadní partií přímo zasahuje)

- instalace nevelkého krytu s tvarem na výšku postaveného válce na místo protáhlého štíhlého krytu s doutníkovitým tvarem na vrcholu svislé ocasní plochy (SOP)

- instalace krátkého vřetenovitého krytu (s nevelkým břišním štěrbinovým lapačem vzduchu) pod centroplánem

- instalace hranatého pouzdra s 16-ti výmetnicemi 32-ti klamných IČ/RL cílů typu UV-26M ráže 26 mm na břichu zadní části trupu, přímo za výše uvedeným člunovitým krytem

- instalace dvou výmetnic 14-ti klamných IČ/RL cílů ráže 50 mm na břichu zadní části trupu

- protažení ocasní části trupu v oblasti za uchycením ocasních ploch ve vejcovitý dielektrický kryt

- instalace výsuvné vlečné vysílací antény

- modifikovaný elektrický systém

Historie:  Dne 8. listopadu 2009 byl experimentální závod EMZ V.M. Mjasiščeva pověřen, v rámci zkušebně-konstrukčních prací (OKR) Porubščik, vývojem specializované verze vzdušného velitelského stanoviště typu Il-22M (Coot B) pro radioelektronický boj (REB) a radiotechnický průzkum (ELINT). Požadované verze letounu typu Il-22M (Coot B), který není ničím jiným, než modifikací středně těžkého čtyřmotorového turbovrtulového dopravního letounu typu Il-18D (Coot), vešla ve známost pod označením Il-22PP a její srdcem se stal REB komplex typu L-415 z dílny institutu KNIRTI z Kalugy. Ten je jako vůbec první REB systém ruské konstrukce schopen rušit radiolokační stanice a naváděcí systémy bezpilotních vzdušných prostředků protivníka, aniž by přitom rušil radiotechnické prostředky vlastní bojové techniky. Zachycení nepřátelského signálu REB komplex typu L-415 provádí v pasivním módu. Poté, co provede analýzu zachyceného signálu, jej zaruší, a to za využití aktivních nebo pasivních prostředků. Rušící signál tohoto zařízení má vždy danou frekvenci, která vychází z analýzy zachyceného nepřátelského signálu, a je vysílán přímo ve směru jeho zdroje. Díky tomu nezasahuje jiné zdroje elektromagnetického záření. Důvodem volby poměrně starého letounu typu Il-22M (Coot B) jako vzdušné platformy REB komplexu typu L-415 se stala nedostupnost modernějšího stroje s požadovanými výkonnostními parametry. Toto se přitom týkalo zejména vytrvalosti. Dle zmíněného vládního výnosu měl Mjasiščevův závod EMZ v letech 2011 až 2013 na tento speciál upravit celkem tři letouny typu Il-22M (Coot B) ze stavu VVS. Práce na příslušných výkresových podkladech a veškerém zařízení nezbytném pro vestavbu REB komplexu typu L-415 do draku letounu typu Il-22M (Coot B) byly zahájeny již v roce 2010. Základem zkušebního exempláře speciálu Il-22PP (Mute) se konkrétně stal letoun typu Il-22M (Coot B) s výrobním číslem 0393610235, registrací RA-75903 a rokem výroby 1979. Veškerých nepotřebných systémů byl tento stroj zbaven ještě ten samý rok. Pro zástavbu REB komplexu typu L-415 byl ale uzpůsoben až v roce 2011. Kompletaci letového zkušebního exempláře REB komplexu typu L-415, včetně jeho vestavby do draku prototypu Il-22PP (RA-75903), se podařilo završit ještě ten samý rok. Zmíněné práce byly přitom provedeny v prostorách leteckého opravárenského závodu (ARZ) z Puškina. Závodní zkoušky prototypu Il-22PP (RA-75903) se rozeběhly v roce 2012. Tehdejší plány počítaly s předáním prvního operačního stroje v roce 2012 nebo 2013. Odevzdání zbylých dvou objednaných strojů bylo naplánováno na léta 2013 až 2014. Závodní zkoušky prototypu Il-22PP (RA-75903) se podařilo završit na počátku května roku 2013. Poté byl tento stroj předán ke zkouškám státním. Ty byly završeny v prosinci roku 2014. Mezitím se rozeběhly práce na prvních dvou operačních exemplářích. Objednávky na tyto dva stroje byly přitom podepsány dne 5. června 2012 a 11. června 2014. Základem prvního operačního exempláře REB speciálu Il-22PP (RF-90786) se stal letoun typu Il-22M (Coot B) s výrobním číslem 0393607950, registrací CCCP-75898 a rokem výroby 1978. Tento konkrétní stroj byl před rokem 2012 skladován na letišti Levašovo. Předtím než byl předán EMZ V.M. Mjasiščeva, byl podroben, v prostorách 20. ARZ z Puškina, generální opravě. Mjasiščevova EMZ jej přitom převzala ve druhé polovině roku 2013. Brány Mjasiščevova závodu letoun Il-22PP (RF-90786) opustil v prosinci roku 2015 a VVS byl předán dne 26. října 2016. Druhý operační Il-22PP (RF-95673) vznikl konverzí letounu typu Il-22M (Coot B) s výrobním číslem 0393610501, registrací CCCP-75906 a rokem výroby 1979. Do oblak se přitom tento stroj poprvé vydal na počátku roku 2017. Svůj veřejný debut si REB speciál typu Il-22PP (Mute) odbyl na letecké přehlídce, která se konala dne 12. srpna 2017 na letišti Kubinka v rámci oslav 105. výročí od založení VVS. Návštěvníci zmíněné přehlídky měly konkrétně možnost shlédnout první operační exemplář tohoto stroje za letu. VVS výhledově počítá s celkem pěti REB speciály typu Il-22PP (Mute). Letouny typu Il-22PP (Mute) jsou ale již od počátku považovány pouze za řešení na přechodové období. Důvodem toho je skutečnost, že technická životnost letounů typu Il-22M (Coot B) vyprší za necelých 10 let. Poté poslání těchto strojů převezmou letouny typu Tu-214PP Porubščik-M, které budou vybaveny modifikovaným REB komplexem typu L-415. První exemplář tohoto derivátu dvoumotorového proudového dopravního letounu typu Tu-214 by přitom měl být k dispozici již v roce 2018.

Verze:  -

Vyrobeno:  tři exempláře (všechny vznikly konverzí sériových Il-22M)

Uživatelé:  pouze Rusko

 

 

 

Posádka:    ?

Pohon:       čtyři turbovrtulové motory typu Ivčenko Al-20M s max. výkonem po 4 250 hp

Radar:        povětrnostní radiolokátor neznámého typu, instalovaný uvnitř špice trupu

Vybavení:   komplex REB typu L-415, 16 výmetnic 32-ti klamných IČ/RL cílů typu UV-26M ráže 26 mm (jejich instalace se nachází uvnitř hranatého pouzdra, které je uchyceno k břichu trupu, v oblasti za křídlem) a 2 výmetnice 14-ti klamných IČ/RL cílů ráže 50 mm (jejich instalace se nachází na břichu zadní části trupu)

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 37,42 m 
Délka:   ?
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 2.10.2017