Iljušin Il-28 (‘Beagle’) se systémem Rym-S

Typ:  modifikace lehkého frontového bombardovacího letounu typu Il-28 (Beagle)

Určení:  ničení stacionárních pozemních cílů s předem známými souřadnicemi

Odlišnosti od letounu Il-28 (Beagle):

- instalace optického bombardovacího zaměřovače typu OPB-5S za čelním okénkem příďové kabiny navigátora na místo typu OPB-6SR

- instalace přijímače rádiového systému dálkového navedení typu Rym (typ Rym-S) na místo radiolokátoru typu PSBN-M (Mushroom) pod nezměněným břišním polokapkovitým dielektrickým krytem nacházejícím se přímo za šachtou příďového podvozku (v této souvislosti na břichu břišního polokapkovitého krytu přibyla nevelká přímá břitová anténa)

Historie:  Protože výrobní tempo radiolokátorů typu PSBN-M (Mushroom) bylo zpočátku nedostatečné na to, aby jim mohly být vybaveny všechny frontové bombardovací letouny typu Il-28 (Beagle), celá řada těchto strojů z prvních výrobních sérií brány výrobních závodů opustila bez jeho instalace. Část z nich proto obdržela pouze instalaci optického zaměřovače (typ OPB-5S). Do příďové kabiny navigátora těchto strojů byla ale nezbytné umístit též, z důvodu zachování polohy těžiště, čtyři závaží o celkové hmotnosti 115 kg. Břišní kryt anténu radiolokátoru nicméně tyto stroje zachovávaly, neboť se počítalo s jeho dodatečnou instalací. Další letouny typu Il-28 (Beagle), po které se nedostával radiolokátor, byly vybaveny rádiovým systémem dálkového navedení typu Rym. Zmíněný systém sloužil k navádění na stacionární pozemní cíle s předem známou polohou. K tomu přitom sloužila dvojice mobilních pozemních naváděcích stanovišť. Naváděcí stanoviště systému Rym bylo však možné umístit též na palubu vrtulníků. Zatímco součástí palubního vybavení naváděného letounu se stal přijímač typu Rym-S (Shore Walk), příslušné pozemní navádění stanoviště byly vybaveny vysílači typu Rym-B. U letounu typu Il-28 (Beagle) se přitom pro přijímač typu Rym-S (Shore Walk) našlo místo pod břišním polokapkovitým krytem radiolokátoru. Systém typu Rym dokázal letoun typu Il-28 (Beagle) navést na pozemní cíl s vysokou přesností. Na druhou stranu byl velmi nepraktický, neboť letounu typu Il-28 (Beagle) umožňoval se přibližovat k cíly pouze z oblasti pokryté signálem pozemních vysílačů typu Rym-B, a v neposlední řadě též velmi nespolehlivý.

Verze:  -

Vyrobeno:  ?

Uživatelé:  Polsko, SSSR, ?

 

 

 

Posádka:    pilot, navigátor/bombometčík a střelec/radista

Pohon:       dva proudové motory typu Klimov VK-1 nebo VK-1A  s max. tahem po 2 700 kp   

Radar:        žádný

Vybavení:  - zaměřovací: jeden optický bombardovací zaměřovač typu OPB-5S (jeho instalace se nachází za plochým oválným břišním okénkem příďové kabiny navigátora), rádiový systém dálkového navedení typu Rym-S (Shore Walk) (jeho instalace se nachází pod polokapkovitým krytem umístěným na břichu trupu, přímo za šachtou příďového podvozku), jeden střelecký kolimátor typu PKI-1 (jeho instalace se nachází v kabině pilota) a jeden střelecký zaměřovač typu ASP-3P (jeho instalace se nachází v záďové kabině střelce)

                  - průzkumné: jeden fotoaparát pro vertikální snímkování typu AFA-33/75M1 s ohniskovou vzdáleností 75 nebo 50 cm (tento fotoaparát slouží k průzkumu a za jeho pomoci lze pořídit 190 až 195 snímků s rozměry 30 x 30 cm) nebo AFA-BA s ohniskovou vzdáleností 40 nebo 21 cm (tento fotoaparát slouží pouze k pořizování záznamu výsledku bombardování), instalovaný v přední části trupové pumovnice, a jeden fotoaparát pro šikmé snímkování typu AFA-BA, instalovaný (pod úhlem 8°, 15° nebo 30° vůči horizontální rovině) za dvoudílnými horizontálně dělenými dvířky nacházejícími se levoboku zadní části trupu, na úrovni VOP

                   - obranné: identifikační systém „vlastní-cizí“ typu Barij-M (toto zařízení využívá jednu drobnou tyčovou anténu nacházející se na břichu zadní části trupu, na úrovni VOP)

Výzbroj:     dva 23 mm kanóny typu NR-23 se zásobou 100 nábojů na hlaveň, vestavěné do boků přední části trupu, dva pohyblivé kanóny toho samého typu s odměrem ±70°, elevací +60°, depresí -40° a zásobou 225 nábojů na hlaveň, instalované v ocasním střelišti typu Il-K6 (Il-K6-51 alias Il-K6M nebo Il-K6-53 u letounů z pozdějších výrobních sérií), a náklad neřízených pum do celkové hmotnosti 1 000 kg až 3 000 kg (jedna 3 000 kg puma typu FAB-3000, jedna 1 000 kg puma typu FAB-1500, čtyři 500 kg pumy typu FAB-500, osm 250 kg pum typu FAB-250 nebo dvanáct 100 kg pum typu FAB-100), přepravovaný uvnitř trupové pumovnice

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 21,45 m
Délka:   17,65 m
Výška: 6,00 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 23 200 kg
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet: ?

 

 

1 tento fotoaparát nelze do trupové pumovnice umístit, z prostorových důvodů, v kombinaci s jednou pumou typu FAB-3000, jednou pumou typu FAB-1000, dvěma pumami typu FAB-500 nebo čtyřmi pumami typu FAB-250

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 10.1.2016