Mjasiščev (Iljušin) Il-20MS Recenzent

Typ:  pokročilá modifikace průzkumného letounu typu Il-20M (Coot A)

Určení:  fotografický (?), radiotechnický a radiolokační průzkum

Odlišnosti od letounu Il-20M (Coot A):

- absence obou deskových antén s tvarem lichoběžníku odposlechového systému typu Višně nacházejících se v ose hřbetu přední části trupu, přímo za pilotní kabinou (jejich pozici zaujala řada drobných různě tvarovaných břitových antén)

- instalace řady krytů antén v ose hřbetu střední části trupu, v oblasti nad křídlem – jeden náprstkovitý kryt (ten s největší pravděpodobností ukrývá anténu satelitního komunikačního systému) následovaný jednou podlouhlou hřebenovitou anténou a dvěma tandemově uspořádanými nestejně vysokými širokými válcovitými kryty (ten přední je více zapuštěn do hřbetu trupu)

- absence tří párů čtvercových dielektrických panelů antén nacházejících se na bocích zadní části trupu, přímo pod posledními třemi páry postranních kulatých okének

- instalace nového systému pro radiotechnický průzkum (na místo stanic typu Višně, Kvadrat-2 a Romb-4) – toto zařízení využívá čtyři páry antén, z nichž jeden se nachází uvnitř hranatých krytů umístěných na bocích špice trupu, přímo za příďovým krytem povětrnostního radiolokátoru, jeden ve zkrácené přední části podlouhlých člunovitých krytů fotoaparátů pro šikmé snímkování, nacházejících na bocích přední části trupu, přímo za pilotní kabinou (pod řadou postranních kulatých okének), jeden uvnitř krátkých člunovitých krytů, instalovaných na bocích zadní části trupu, přímo pod posledními postranními kulatými okénky, a jeden uvnitř hranatého krytu vetknutého do zakončení trupu

- instalace modifikovaného radiolokátoru s bočním vyzařováním uvnitř nezměněného mohutného doutníkovitého krytu, umístěného v ose břicha přední části trupu, přímo za šachtou příďového podvozku (od radiolokátoru typu Igla-1 letounu typu Il-20M se radiolokátor tohoto modelu s největší pravděpodobností odlišuje pouze instalací nové řídící jednotky a nového zařízení pro zpracování signálů)

- instalace rozměrného člunovitého krytu antény přehledového radiolokátoru s kruhovým výhledem v ose břicha zadní části trupu, přímo za odtokovou hranou křídla, na místo krytů antén stanice pro radiotechnický průzkum typu Kvadrat-2 (jeden polokapkovitý kryt následovaný dvojící polokulovitých) alá Il-20M Monitor

- instalace širokého polokapkovitého krytu v ose břicha zadní části trupu, přímo za člunovitým krytem radiolokátoru

- instalace výstražného UV protiraketového systému – tohoto zařízení využívá dva páry senzorů, z nichž jeden se nachází na bocích hranatých příďových krytů stanice pro radiotechnický průzkum, které jsou umístěny přímo za příďovým krytem povětrnostního radiolokátoru, a jeden na bocích zádě trupu, přímo pod zadními člunovitými postranními kryty stanice pro radiotechnický průzkum

- instalace jednoho páru krátkých člunovitých krytů výmetnic klamných IČ/RL cílů na bocích zadní části trupu, přímo za odtokovou hranou křídla, resp. přímo pod řadou postranních kulatých okének (každý z těchto krytů ukrývá pět výmetnic, čtyři s 32-ti náboji ráže 26 mm a jednu se 14-ti náboji ráže 50 mm)

- instalace nového komunikačního systému typu BKSS-17

- instalace výfuku pomocné palubní energetické jednotky (APU), který má navíc znatelně větší průměr, pod levou VOP (u modelu Il-20M se jeho instalace nacházela pod pravou VOP)

Historie:  Průzkumný speciál typu Il-20MS (iz.17MS) vzešel modernizačního programu letounů typu Il-20M (Coot A), který je vystavěn zejména na náhradě původního průzkumného vybavení průzkumným komplexem typu NV1.17 z dílny petrohradského institutu NIIS. Na programu Il-20MS, který probíhá v rámci OKR (zkušebně-konstrukční práce) Recenzent započatých v roce 2009, se ale podílí též experimentální závod EMZ V.M. Mjasiščeva. Ten je v rámci OKR Recenzent konkrétně zodpovědný za provedení zástavby nových systémů do draků letounů typu Il-20M (Coot A). Prototyp modernizovaného Il-20MS vznikl konverzí letounu s výrobním číslem 174011603. Ještě předtím, než byl předán EMZ V.M. Mjasiščeva, ale prošel generální opravou. Tu přitom zajistil 20. ARZ (letecký opravárenský závod) z Puškina. Do oblak se prototyp modernizovaného Il-20MS poprvé vydal dne 28. února 2014. Zpočátku zkušebního programu tento stroj nesl trupové číslo 90924. Později však obdržel registraci RF-90924. V současnosti prototyp Il-20MS (RF-90924) prochází rozsáhlým zkušebním programem. Po završení zkoušek tohoto stroje bude do standardu Il-20MS dopracována většina nebo všechny (?) přeživší letouny typu Il-20M (Coot A) ze stavu Ruského VVS.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden exemplář (vznikl konverzí sériového Il-20M)

Uživatelé:  Rusko

 

 

 

Posádka:    ?

Pohon:       čtyři turbovrtulové motory Ivčenko Al-20M s max. výkonem po 4 250 hp

Radar:        povětrnostní impulsní dopplerovský radiolokátor, vestavěný do špice trupu, radiolokátor s bočním vyzařováním, umístěný uvnitř mohutného doutníkovitého pouzdra nacházejícího se na břichu přední části trupu, přímo za šachtou příďového podvozku, a přehledový radiolokátor s kruhovým výhledem, instalovaný pod mohutným člunovitým krytem nacházejícím se na břichu zadní části trupu, přímo za křídlem

Vybavení:   - průzkumné: dva fotoaparáty pro šikmé snímkování (?), instalované uvnitř střední části podlouhlých člunovitých krytu nacházejících se na bocích přední části trupu, přímo za pilotní kabinou, a stanice pro radiotechnický průzkum (čtyři páry antén – jeden uvnitř hranatých krytů umístěných na bocích špice trupu, přímo za příďovým krytem povětrnostního radiolokátoru, jeden ve zkrácené přední části podlouhlých člunovitých krytů fotoaparátů pro šikmé snímkování, nacházejících na bocích přední části trupu, přímo za pilotní kabinou, jeden uvnitř krátkých člunovitých krytů, instalovaných na bocích zadní části trupu, přímo pod posledními postranními kulatými okénky, a jeden uvnitř hranatého krytu vetknutého do zakončení trupu)

                    - obranné: výstražný UV protiraketový systém (po jednom páru senzorů na bocích hranatých příďových krytů stanice pro radiotechnický průzkum, umístěných přímo za příďovým krytem povětrnostního radiolokátoru, a na bocích zádě trupu, přímo pod zadními člunovitými postranními kryty stanice pro radiotechnický průzkum) a výmetnice klamných IČ/RL cílů (po jednom bloku s pěti výmetnicemi, čtyřmi s 32-ti náboji ráže 26 mm a jednou se 14-ti náboji ráže 50 mm, na obou bocích zadní části trupu, přímo za křídlem)

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 37,42 m 
Délka:   ?
Výška: 10,17 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 15.3.2015