Iljušin Il-28LL

Typ:  speciální modifikace lehkého frontového bombardovacího letounu typu Il-28 (Beagle) zastávající roli vzdušné zkušebny

Určení:  prověřování činnosti vystřelovacích sedaček za reálných podmínek

Odlišnosti od letounu Il-28 (Beagle):

- absence výzbroje, včetně obou příďových a záďových kanónů

- absence radiolokátoru typu PSBN-M (Mushroom), včetně polokapkovitého dielektrického krytu jeho antény nacházejícího se na břichu trupu, přímo za příďovým podvozkem

- instalace hranaté nástavby s kolejničkami testované vystřelovací sedačky na místo záďového střeliště. Zmíněná nástavba navazuje na překryt kabiny střelce, jejíž zasklení se omezilo na přední pár postranních okének, a  je opatřena jedním párem obdélníkových postranních okének, uzavíratelným hřbetním a břišním vstupem a záďovými servisními dvířky s kruhovým tvarem. Ty zajišťují přístup k patronám katapultovacího zařízení. Ze záďové kabiny tohoto stroje je možné sedačku vystřelit směrem nahoru i dolů. Protější vstup, hřbetní nebo břišní, je přitom vždy opatřen krytem.

- instalace záznamové a testovací aparatury v zadní části trupové pumovnice a přepážky s kolejničkami pro druhou testovanou vystřelovací sedačku v přední části trupové pumovnice, na úrovni přední hrany centroplánu. Vystřelovací sedačku umístěnou uvnitř trupové pumovnice je možné katapultovat rovněž směrem nahoru nebo dolů. Hřbetní výstup se přitom nachází přímo před křídlem a v případě, že není používán, je opatřen uzávěrem. Jeho zavedení si ale vyžádalo demontovat palivovou nádrž č.3, která se nacházela nad pumovnicí, v oblasti před centroplánem. Břišní výstup má rozměry 1,49 x 0,75 m a tvoří jej přední část dvířek trupové pumovnice, která jsou rozdělena na dvě poloviny na úrovni přepážky s kolejničkami testované vystřelovací sedačky.

- instalace polokapkovitých krytů filmových kamer, které pořizují záznam průběhu zkušební katapultáže, na předním dílu dvířek příďového podvozku, nad a pod oběma konci křídla a na hřbetu bývalé kabiny střelce, přímo za směrovým kormidlem

Historie:  Výnos ze dne 25. srpna 1950 dva za vznik hned třem vzdušných zkušebnám vystřelovacích sedaček vycházejících z podzvukových proudových bombardovacích letounů řady Il-28 (Beagle). Zatímco letoun Il-28LL (modrá 708) byl vyhrazen k testování vystřelovací sedačky navigátora navržené přímo OKB S.V. Iljušina speciálně pro letouny řady Il-28 (Beagle), posláním letounu Il-28U-LL (modrá 501) se stalo testování vystřelovací sedačky pilota, které navrhla rovněž OKB S.V. Iljušina rovněž pro letouny řady Il-28 (Beagle). Naproti tomu letoun Il-28LL (modrá 710) byl uzpůsoben k testování vystřelovacích sedaček různých typů. Tento speciál byl opatřen hned dvojicí kolejniček pro testovanou vystřelovací sedačku. Zatímco jedny z nich se nacházely v hranaté gondole, které byla připevněna k zadní části trupu, na místo obranné střelecké věže, další byly umístěny v přední části trupové pumovnice. Vystřelovací sedačku bylo navíc z obou zmíněných pozic možné katapultovat nejen směrem nahoru, ale i směrem dolů, a to při rychlostech do 780-ti km/h. K tomu přitom nebyla uzpůsobena žádná předchozí vzdušná zkušebna vystřelovacích sedaček sovětské konstrukce. Základem speciálu Il-28LL (modrá 710) se stal letoun Il-28 (Beagle) s v.č. 53005710. Přestavba zmíněného stroje na speciál Il-28LL (modrá 710) byla přitom provedena, v roce 1954, v prostorách komplexu 5 institutu LII ze Žukovského. Po roce 1955 jediný exemplář speciálu Il-28LL (modrá 710) prošel úpravami. Přitom obdržel nové trupové číslo (modrá 10). Na letounu Il-28LL (modrá 710/modrá 10) prošla zkouškami celá řada vystřelovacích sedaček. Tak např. na počátku 1958 byla za pomoci tohoto stroje odzkoušena vystřelovací sedačka experimentálního letounu typu NM-1 z dílny P.V. Cybina. Zmíněná vystřelovací sedačka nebyla ničím jiným, než modifikací vystřelovací sedačky typu letounu typu Il-28 (Beagle) uzpůsobenou pro katapultování směrem dolů. V rámci zkoušek vystřelovací sedačky letounu typu NM-1 byly z letounu Il-28LL (modrá 10) úspěšné katapultovány dvě figuríny, a to ve výšce 800 m a při rychlostech 500 km/h a 600 km/h. Na počátku 60. let zase tento stroj posloužil ke zkouškám vystřelovací sedačky kosmické lodě Vostok z dílny S.P. Koroljova, první pilotované kosmické lodě sovětské konstrukce. Protože se ale rozměrná vystřelovací sedačka zmíněného kosmického plavidla do útrob trupové pumovnice letounu Il-28LL (modrá 10) nevešla, nakonec byla umístěna do útrob rozměrného polokapkovitého krytu připevněného k hřbetu střední části trupu. Zkoušky vystřelovací sedačky Vostoku na letounu Il-28LL (modrá 10) byly úspěšné. Při nejméně jednom ze zkušebních letů v této konfiguraci přitom speciál Il-28LL (modrá 10) provázel experimentální výškový stíhač typu MiG-19SU (SM-50). Po ukončení zkoušek zmíněné vystřelovací sedačky byl tento stroj rozměrné polokapkovité hřbetní nástavby opět zbaven. Na letounu typu Il-28LL (modrá 10) prošla zkouškami též vystřelovací sedačka typu Tu-K-21 těžkého přepadového stíhače typu Tu-128 (Fiddler). Součástí zkoušek zmíněné vystřelovací sedačky se přitom staly též dvě katapultáže figuríny při rolování. Zatímco jedna z nich byla provedena dne 11. dubna 1963 při rychlosti 150 km/h, při druhé z nich letoun Il-28LL (modrá 10) roloval rychlostí 200 km/h. Činnost vystřelovací sedačky typu Tu-K-21 byla ale za pomoci tohoto stroje prověřena též při letu ve výšce 6 000 m rychlostí 340 a 716 km/h. Na letounu Il-28LL (modrá 10) byla v neposlední řadě odzkoušena též vystřelovací sedačka experimentálního bombardéru typu M-50A (Bounder) z dílny V.M. Mjasiščeva. Zmíněná vystřelovací sedačka byla přitom z letounu Il-28LL (modrá 10) vystřelena několikrát směrem dolů, při rychlostech 500, 600 a 716 km/h, i směrem nahoru, při rychlosti 700 km/h. V provozu se speciál Il-28LL (modrá 10) nacházel až do roku 1978.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden exemplář (vznikl konverzí sériového Il-28)

Uživatelé:  žádní (pouze výzkumný stroj)

 

 

 

Posádka:    pilot, navigátor (?) a zkušební parašutista

Pohon:       dva proudové motory typu Klimov VK-1A  s max. tahem po 2 700 kp

Radar:        žádný

Výzbroj:     žádná

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 21,45 m
Délka:   ?
Výška: 6,00 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet: ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 10.1.2016