Iljušin Il-18LL

Typ:  speciální modifikace středně těžkého dopravního letounu typu Il-18A (Coot) zastávající roli vzdušné zkušebny

Určení:  prověřování účinnosti různých typů odmrazovacích systémů náběžné hrany křídla, náběžné hrany ocasních ploch a lapačů vzduchu pohonných jednotek za reálných podmínek

Odlišnosti od letounu Il-18A (Coot):

- instalace nádrže na vodu, testovací a záznamové aparatury a pracovních konzol zkušebních techniků v prostoru kabiny cestujících

- instalace rozprašovače vodní mlhy na hřbetu přední části trupu, na úrovni vrtulí. Zmíněný rozprašovač je ke hřbetu trupu uchycen za pomoci soustavy vzpěr a má podobu na výšku postaveného trubkového roštu s kruhovým obrysem.

- instalace ploché nástavby se závěsníkem, ke kterému se připevňuje testovací vzorek v podobě části křídla, části ocasní plochy nebo gondoly s lapačem vzduchu s vestavěným zkušebním odmrazovacím systémem, na hřbetu střední části trupu, na úrovni odtokové hrany křídla

- instalace filmových kamer, které slouží k pořizování záznamu průběhu zkoušek, uvnitř hranatých krytů uchycených ke hřbetu vnějších křídelních motorových gondol

Historie:  Středně těžký čtyřmotorový turbovrtulový dopravní letoun typu Il-18 (Coot) se díky velkému doletu a vytrvalosti, vysoké provozní spolehlivosti, nízkým provozním nákladům, objemné kabině a schopnosti operovat z letišť s relativně krátkou vzletovou a přistávací dráhou stal základem celé řady speciálů. Jedním z nich byl speciál typu Il-18LL, který sloužil k ověřování účinnosti různých typů odmrazovacích systémů náběžné hrany křídla, náběžné hrany ocasních ploch a lapačů vzduchu pohonných jednotek za reálných podmínek. Jediný exemplář tohoto speciálu (CCCP-75637) vznikl na počátku 60. let úpravou šestého sériového Il-18A (Coot) (v.č. 188000201 / CCCP-75637 / ex CCCP-L5821) a vyznačoval se instalací rozprašovacího zařízení vodní mlhy, který byl pojat jako na výšku postavený trubkový rošt s kruhovým průřezem, na hřbetu přední části trupu, na úrovni vrtulí, a ploché nástavby s úchytem testovacího vzorku na hřbetu střední části trupu, na úrovni odtokové hrany křídla. Testovací vzorek měl přitom podobu části křídla, části ocasní plochy nebo gondoly s lapačem vzduchu s vestavěným zkušebním odmrazovacím systémem. Prostor kabiny cestujících letounu Il-18LL (CCCP-75637) okupovala rozměrná nádrž na vodu spolu s testovací a záznamovou aparaturou a pracovními konzolami zkušebních techniků. Záznam průběhu zkoušek zajišťovaly dvě filmové kamery, které byly uchyceny k hřbetu vnějších motorových gondol. Provozovatelem speciálu Il-18LL (CCCP-75637) se stal zkušební institut LII ze Žukovského. V roce 1965 byl tento stroj využit k otestování odmrazovacího systému náběžné hrany křídla čtyřmotorového proudového dálkového dopravního letounu typu Il-62 (Classic). Později speciál Il-18LL (CCCP-75637) posloužil též k otestování odmrazovacích systémů lapačů vzduchu pohonných jednotek několika typů nadzvukových bojových letounů. Díky instalaci rozměrného roštového rozptylovače na hřbetu trupu, přímo před křídlem, byla pilotáž speciálu Il-18LL (CCCP-75637) v porovnání s pilotáží standardního dopravního Il-18A (Coot) komplikovanější, zejména pak při nízkých rychlostech. Kromě toho byl tento stroj více citlivý na boční vítr. Na počátku 70. let byl jediný exemplář speciálu Il-18LL (CCCP-75637) přestavěn na vzdušnou zkušebnu speciálního palubního vybavení vzdušného telemetrického měřícího stanoviště typu Il-20RT. Později, na konci 70. let, byl instalací identického zařízení pro testování odmrazovacích systémů opatřen čtyřmotorový turbovrtulový transportní letoun typu An-12BK (Cub) (v.č. 6344510 / CCCP-48974).

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden exemplář (vznikl konverzí sériového Il-18A)

Uživatelé:  SSSR (LII)

 

 

 

Posádka:    dva piloti, navigátor, palubní mechanik, radista a neznámý počet zkušebních techniků

Pohon:       čtyři turbovrtulové motory typu Ivčenko Al-20 s max. výkonem po 4 000 hp           

Radar:        povětrnostní impulsní dopplerovský radiolokátor typu RPSN-2 Emblema (Toadstool), instalovaný uvnitř špice trupu

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 37,42 m
Délka:   35,90 m
Výška: 10,17 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

poslední úpravy provedeny dne: 8.3.2015