Iljušin Il-76MD-M

Typ:  pokročilá modifikace středně těžkého strategického transportního letounu typu Il-76MD (Candid B) vzešlá z modernizačního programu

Určení:  doprava nákladu a vojáků do blízkosti fronty, přeprava a shoz výsadku, shoz nákladu na padácích, odsun raněných a působení v roli pomocného bombardéru

Odlišnosti od letounu Il-76MD (Candid B):

- instalace nového pilotážně-navigačního komplexu (jeho součástí se stal i systém družicové navigace)

- instalace otočné kulovité věžičky elektro-optického zaměřovacího systému, který umožňuje pozorovat plochu určenou k vysazení výsadku a různé pozemní objekty ve viditelné i IČ oblasti spektra, pod příďovým krytem povětrnostního radiolokátoru, na pozici horního čelního okénka kabiny navigátora (instalace zmíněné věžičky si ale vyžádala zrušit též přední spodní pár postranních okének příďové kabiny)

- instalace nového spojovacího vybavení

- instalace nového obranného komplexu

Historie:  V roce 2011 byla JSC S.V. Iljušina pověřena zpracováním modernizačního projektu pro středně těžké čtyřmotorové proudové strategické transportní letouny typu Il-76MD (Candid B) a odvozené vzdušné tankery typu Il-78M (Midas). K zpracování výrobních dokumentů modernizovaného Il-76MD (Candid B), který vešel ve známost jako Il-76MD-M, byli ale přizváni též odborníci experimentálního závodu EMZ V.M. Mjasiščeva. V rámci modernizace na standard Il-76MD-M budou přitom letouny typu Il-76MD (Candid B) opatřeny palubním vybavením letounu typu Il-76MD-90A, který se stal, v roce 2012, součástí výrobního programu závodu Aviastar-SP z Uljanovska. Pohon modernizovaných Il-76MD-M budou ale, na rozdíl od modelu Il-76MD-90, který rovněž vzešel z modernizačního programu letounů typu Il-76MD (Candid B), nadále obstarávat motory typu D-30KP-2 a nikoliv motory typu PS-90A-76. Důvodem ponechání původních pohonných jednotek se stal požadavek, aby cena dopracování sériového Il-76MD (Candid B) do standardu Il-76MD-M nepřekročila 1/3 ceny nově vyrobeného Il-76MD-90A. Co se týká pohonných jednotek, tak se modernizační program Il-76MD-M omezí pouze na generální opravu těch stávajících. Technická životnost vlastního letounu bude v rámci modernizačního programu Il-76MD-M prodloužena z 30-ti na 40 let. Prototyp modernizovaného Il-76MD-M byl objednán v srpnu roku 2013. Základem prototypu tohoto modelu se stal letoun Il-76MD (v.č. 0073479374 / RF-76746), který byl vyroben v roce 1987. Práce na modernizaci zmíněného stroje na úroveň Il-76MD-M byly zahájeny v prosinci roku 2014 a probíhaly v Žukovském. Se završením modernizace zmíněného letounu se tehdy počítalo do 18-ti měsíců. Do oblak se letoun Il-76MD-M (RF-76746) poprvé vydal dne 28. února 2016 a v rámci závodních zkoušek vykonal, do prosince toho samého roku, 17 letů s celkovou délkou trvání 110 hodin. Státní zkoušky tohoto stroje se rozeběhly v červnu roku 2017. První tři modernizované Il-76MD-M Ministerstvo obrany pro VVS objednalo dne 26. října 2016. Datum předání zmíněných strojů byl stanoven do konce roku 2018. Jako první byl VVS předán, dne 13. března 2018, prototyp Il-76MD-M (RF-76746), který byl předtím dopracován do plně operační podoby. Zmíněný letoun nicméně stále zastává poslání zkušebního stroje a nadále působí ze zkušební letecké základy Žukovskyj. Zbylé dva letouny typu Il-76MD-M z objednávky z října roku 2016 vznikly konverzí letounů Il-76MD (RF-78788 / v.č. 0083490703) a Il-76MD (RF-78837 / v.č. 1003401024). Zmíněné stroje byly poprvé zpozorovány v lednu roku 2019 v Žukovském. Provozovatelem těchto dvou letounů se stalo 610. CBP i PLS (Centrum bojové přípravy) s domovskou základnou Ivanovo. V prosinci roku 2020 byl v Žukovském poprvé zaregistrován další „modernizovaný“ Il-76MD-M (RF-76545 / v.č. 0033443266). To dokládá, že se již rozeběhly „sériové“ modernizace letounů typu Il-76MD (Candid B) na standard Il-76MD-M. Zmíněný stroj vznikl, stejně jako předchozí tři „modernizované“ Il-76MD-M, v PAO S.V. Iljušina, a to i přesto, že se počítalo s tím, že modernizací na standard Il-76MD-M zde projdou jen tři letouny typu Il-76MD (Candid B), načež budou další práce na toto téma svěřeny leteckým opravárenským závodům nebo technickým leteckým základnám VVS. Prvním provozovatelem „modernizovaných“ Il-76MD-M by se měl stát 81. VTAP (vojenský transportní letecký pluk) 12. VTAD (vojenská transportní letecká divize) s domovskou základnou Ivanovo-Severnyj, který byl obnoven v prosinci roku 2020. Plány VVS počítají s „upgrade“ až 41-ti letounů typu Il-76MD (Candid B) do standardu Il-76MD-M.

Verze:  -

Vyrobeno:  čtyři exempláře (všechny vznikly konverzí sériových Il-76MD)

Uživatelé:  žádní

 

 

 

Posádka:    šest osob

Pohon:       čtyři dvouproudové motory typu Solovjov D-30KP-2 s max. tahem po 12 500 kp

Radar:        povětrnostní radiolokátor, instalovaný uvnitř špice přední části trupu, přímo před kabinou navigátora, a navigační radiolokátor, instalovaný uvnitř polokapkovitého krytu nacházejícího se na břichu přídě trupu, přímo pod kabinou navigátora

Kapacita:   145 vojáků, 126 výsadkářů nebo náklad do celkové hmotnosti 48 000 kg, přepravovaný uvnitř nákladové kabiny s rozměry 24,50 m x 3,45 m x 3,40 m

Výzbroj:     dva 23 mm pohyblivé dvouhlavňové kanóny typu GŠ-23, instalované v ocasní střelecké věži typu UKU-9K-502-1, a náklad neřízených pum do celkové hmotnosti 2 000 kg, přepravovaný na dvou párech demontovatelných pylonů s nosností po 500 kg, instalovaných pod vnějšími panely křídla (na křídelní závěsníky tohoto modelu lze umístit též padákové kontejnery s radiomajákem

 

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 50,50 m
Délka:   46,59 m
Výška: 14,76 m
Prázdná hmotnost: 92 000 kg
Max. vzletová hmotnost: 190 000 kg
Max. rychlost: 850 km/h
Praktický dostup:   12 000 m
Max. dolet:    8 200* km

 

* 4 400 km s 48 t nákladu

 

 

Poslední úpravy provedeny: 18.12.2020