Iljušin Il-76MD-M

Typ:  pokročilá modifikace středně těžkého strategického transportního letounu typu Il-76MD (Candid B) vzešlá z modernizačního programu

Určení:  doprava nákladu a vojáků do blízkosti fronty, přeprava a shoz výsadku, shoz nákladu na padácích, odsun raněných a působení v roli pomocného bombardéru

Odlišnosti od letounu Il-76MD (Candid B):

- instalace nového pilotážně-navigačního komplexu (jeho součástí se stal i systém družicové navigace)

- instalace otočné kulovité věžičky elektro-optického zaměřovacího systému, který umožňuje pozorovat plochu určenou k vysazení výsadku a různé pozemní objekty ve viditelné i IČ oblasti spektra, pod příďovým krytem povětrnostního radiolokátoru, na pozici horního čelního okénka kabiny navigátora (instalace zmíněné věžičky si ale vyžádala zrušit též přední spodní pár postranních okének příďové kabiny)

- instalace nového spojovacího vybavení

- instalace nového obranného komplexu

Historie:  V roce 2011 byla JSC S.V. Iljušina pověřena zpracováním modernizačního projektu pro středně těžké čtyřmotorové proudové strategické transportní letouny typu Il-76MD (Candid B) a odvozené vzdušné tankery typu Il-78M (Midas). K zpracování výrobních dokumentů modernizovaného Il-76MD (Candid B), který vešel ve známost jako Il-76MD-M, byli ale přizváni též odborníci experimentálního závodu EMZ V.M. Mjasiščeva. V rámci modernizace na standard Il-76MD-M budou přitom letouny typu Il-76MD (Candid B) opatřeny palubním vybavením letounu typu Il-76MD-90A, který se stal, v roce 2012, součástí výrobního programu závodu Aviastar-SP z Uljanovska. Pohon modernizovaných Il-76MD-M budou ale, na rozdíl od modelu Il-76MD-90, který rovněž vzešel z modernizačního programu letounů typu Il-76MD (Candid B), nadále obstarávat motory typu D-30KP-2 a nikoliv motory typu PS-90A-76. Důvodem ponechání původních pohonných jednotek se stal požadavek, aby cena dopracování sériového Il-76MD (Candid B) do standardu Il-76MD-M nepřekročila 1/3 ceny nově vyrobeného Il-76MD-90A. Co se týká pohonných jednotek, tak se modernizační program Il-76MD-M omezí pouze na generální opravu těch stávajících. Technická životnost vlastního letounu bude v rámci modernizačního programu Il-76MD-M prodloužena z 30-ti na 40 let. Prototyp modernizovaného Il-76MD-M byl objednán v srpnu roku 2013. Základem prototypu tohoto modelu se stal letoun Il-76MD (v.č. 0073479374 / RF-76746). Práce na modernizaci zmíněného stroje na úroveň Il-76MD-M byly zahájeny v prosinci roku 2014 a probíhaly v Žukovském. Se završením modernizace zmíněného letounu se tehdy počítalo do 18-ti měsíců. Do oblak se letoun Il-76MD-M (RF-76746) poprvé vydal dne 28. února 2016 a v rámci závodních zkoušek vykonal, do prosince toho samého roku, 17 letů s celkovou délkou trvání 110 hodin. Státní zkoušky tohoto stroje se rozeběhly v červnu roku 2017. První tři modernizované Il-76MD-M Ministerstvo obrany pro VVS objednalo dne 26. října 2016. Datum předání zmíněných strojů byl stanoven do konce roku 2018. Jako první byl VVS formálně předán, dne 13. března 2018, prototyp Il-76MD-M (RF-76746). Zmíněný stroj ale nadále zastává poslání zkušebního stroje a nadále působí ze zkušební letecké základy Žukovskyj. Zbylé dva letouny typu Il-76MD-M z objednávky z října roku 2016 vznikly konverzí letounů Il-76MD (RF-78788 / v.č. 0083490703) a Il-76MD (RF-78837 / v.č. 1003401024). Zmíněné stroje byly poprvé zpozorovány v lednu roku 2019 v Žukovském. Provozovatelem těchto dvou letounů se stane 610. CBP i PLS (Centrum bojové přípravy) s domovskou základnou Ivanovo. Následující letouny typu Il-76MD-M by již měly vzniknout, na rozdíl od tří výše uvedených strojů, v prostorách leteckých opravárenských závodů VVS. Závod Aviastar-SP z Uljanovska, který zajišťuje produkci modelu Il-76MD-90A, se na projektu Il-76MD-M účastnit nebude. Plány VVS počítají s „upgrade“ 41-ti letounů typu Il-76MD (Candid B) do standardu Il-76MD-M.

Verze:  -

Vyrobeno:  tři exempláře (všechny vznikly konverzí sériových Il-76MD)

Uživatelé:  žádní

 

 

 

Posádka:    šest osob

Pohon:       čtyři dvouproudové motory typu Solovjov D-30KP-2 s max. tahem po 12 500 kp

Radar:        povětrnostní radiolokátor, instalovaný uvnitř špice přední části trupu, přímo před kabinou navigátora, a navigační radiolokátor, instalovaný uvnitř polokapkovitého krytu nacházejícího se na břichu přídě trupu, přímo pod kabinou navigátora

Kapacita:   145 vojáků, 126 výsadkářů nebo náklad do celkové hmotnosti 48 000 kg, přepravovaný uvnitř nákladové kabiny s rozměry 24,50 m x 3,45 m x 3,40 m

Výzbroj:     dva 23 mm pohyblivé dvouhlavňové kanóny typu GŠ-23, instalované v ocasní střelecké věži typu UKU-9K-502-1, a náklad neřízených pum do celkové hmotnosti 2 000 kg, přepravovaný na dvou párech demontovatelných pylonů s nosností po 500 kg, instalovaných pod vnějšími panely křídla (na křídelní závěsníky tohoto modelu lze umístit též padákové kontejnery s radiomajákem

 

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 50,50 m
Délka:   46,59 m
Výška: 14,76 m
Prázdná hmotnost: 92 000 kg
Max. vzletová hmotnost: 190 000 kg
Max. rychlost: 850 km/h
Praktický dostup:   12 000 m
Max. dolet:    8 200* km

 

* 4 400 km s 48 t nákladu

 

 

Poslední úpravy provedeny: 24.1.2019