Iljušin Il-62M (č.515)

Typ:  speciální modifikace prezidentského salónního speciálu typu Il-62M Salon TM-3SUR zastávající roli vzdušné zkušebny

Určení:  prověřování činnosti vyvíjených radionavigačních systémů dálkové navigace (LORAN) a automatických navigačních systémů

Odlišnosti od letounu Il-62M Salon TM-3SUR:

- instalace druhého podlouhlého plochého krytu (s polokulovitou nástavbou na přídi) na hřbetu přední části trupu, v oblasti za pilotní kabinou

- rozšířené palubní vybavení o zařízení pro testování LORAN, satelitních navigačních systémů a inerčních navigačních systémů, kontejner s astrokopulí pro testování astronavigačních systémů, zařízení pro měření základních letových parametrů, letový záznamový systém a automatický systém pro zpracování letových dat

Historie:  Zkušební institut LII ze Žukovského k testování vyvíjených radionavigačních systémů dálkové navigace (LORAN) a automatických navigačních systémů zpočátku, v letech 1978 až 1985, využíval speciálně upravený letoun Il-62 (CCCP-86674). Poté poslání tohoto stroje převzal speciálně upravený prezidentský salónní speciál typu Il-62M Salon TM-3SUR. Konkrétně přitom šlo o letoun s výrobním číslem 2138657 a registrací CCCP-86515. Zkušební institut tento stroj využíval v letech 1984 až 1992. Za pomoci letounu Il-62M (CCCP-86515) byly mimo jiné odzkoušeny radionavigační systémy dálkové navigace letounů typu Il-86 (Camber), MiG-31 (Foxhound) a Tu-154 (Careless). Dle některých zdrojů byl tento stroj používán též k testování automatického systému pro přiblížení na přistání. Letoun Il-62M (CCCP-86515) byl schopen setrvat ve vzduchu až 10 h. Detailní analýza dat získaných v průběhu letu byla prováděna až po přistání a obvykle zabrala dva až tři dny. V roce 1993 byl letoun Il-62M (CCCP-86515) zbaven veškerého speciálního vybavení, tedy vyjma zadního hřbetního krytu antén, který zdědil od salónního modelu Il-62M Salon TM-3SUR, a zároveň byl opatřen standardním interiérem kabiny cestujících. V této podobě byl pak prodán společnosti Moscow Airlines.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden exemplář (vznikl konverzí sériového Il-62M Salon TM-3SUR)

Uživatelé:  pouze SSSR

 

 

 

Posádka:    ?

Pohon:       čtyři dvouproudové motory typu Solovjov D-30KU s max. tahem po 11 000 kp

Radar:        povětrnostní impulsní dopplerovský radiolokátor typu Groza-62, instalovaný uvnitř špice trupu

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 43,20 m
Délka:   53,12 m
Výška: 12,35 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 13.12.2015