Mjasiščev (Iljušin) Il-20M Monitor          

Typ:  pokročilá modifikace průzkumného letounu typu Il-20M (Coot A)

Určení:  fotografický (?), radiotechnický a radiolokační průzkum

Odlišnosti od letounu Il-20M (Coot A):

- instalace nevelkého kulovitého pouzdra elektro-optického systému v ose břicha přední části trupu, přímo mezi šachtou příďového podvozku a krytem radiolokátoru s bočním vyzařováním

- absence obou deskových antén s tvarem lichoběžníku odposlechového systému typu Višně nacházejících se v ose hřbetu přední části trupu, přímo za pilotní kabinou

- instalace vysokého náprstkovitého krytu v ose hřbetu přední části trupu, přímo před náběžnou hranou křídla

- instalace trojice širokých plochých tandemově uspořádaných válcovitých krytů s identickým průměrem a rozdílnou výškou (první z nich je, na rozdíl od toho druhého a třetího, více zapuštěn do hřbetu trupu) v ose hřbetu zadní části trupu

- instalace rozměrného člunovitého krytu antény přehledového radiolokátoru s kruhovým výhledem v ose břicha zadní části trupu, přímo za odtokovou hranou křídla, na místo krytů antén stanice pro radiotechnický průzkum typu Kvadrat-2 (jeden polokapkovitý kryt následovaný dvojící polokulovitých)

Historie:  Jediný exemplář průzkumného speciálu typu Il-20M Monitor vznikl  v roce 2009 v prostorách experimentálního závodu EMZ V.M. Mjasiščeva konverzí řadového Il-20M (Coot A) ze stavu VVS. Konkrétně přitom šlo o letoun s výrobním číslem 175011706. Speciál typu Il-20M Monitor vzešel z programu OKR (zkušebně-konstrukční práce) Monitor a měl se stát, spolu se speciálně upravenými vrtulníky typu Mi-8 (Hip) a družicemi, součástí průzkumného komplexu Monitor. Projekt Monitor ale nakonec nebyl dotažen do úplného konce. Zpočátku jediný exemplář speciálu Il-20M Monitor létal bez jakékoliv identifikace. Teprve až v roce 2014 obdržel registraci RF-95980.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden exemplář (vznikl konverzí sériového Il-20M)

Uživatelé:  Rusko

 

 

 

Posádka:    ?

Pohon:        čtyři turbovrtulové motory Ivčenko Al-20M s max. výkonem po 4 250 hp

Radar:         povětrnostní impulsní dopplerovský radiolokátor, vestavěný do špice trupu, radiolokátor s bočním vyzařováním, umístěný uvnitř mohutného doutníkovitého pouzdra nacházejícího se na břichu přední části trupu, přímo za šachtou příďového podvozku, a přehledový radiolokátor s kruhovým výhledem, instalovaný pod mohutným člunovitým krytem nacházejícím se na břichu zadní části trupu, přímo za křídlem

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 37,42 m 
Délka:   35,90 m
Výška: 10,17 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 15.3.2015