Suchoj SuperJet 100-95LR (pro MČS)          

Typ:  speciální konvertibilní dopravní-sanitní modifikace regionálního dopravního letounu typu SuperJet 100-95LR Ministerstva pro mimořádné situace Ruské federace (MČS)

Určení:  přeprava osob, operativní doprava příslušníků MČS do lokalit postižených přírodní nebo humanitární katastrofou, odsun raněných a poskytování neodkladné lékařské pomoci

Odlišnosti od letounu SuperJet 100-95LR:

- nový interiér kabiny cestujících rozdělený na tři oddělení – zatímco v předním oddělení se nachází dvojice pohodných otočných křesel spolu s jednou dvoumístnou pohovkou, prostřední oddělení ukrývá pohodlná sedadla pro šest osob, do toho zadního lze umístit 48 sedadel v ekonomické třídě nebo jeden až čtyři zdravotnické moduly

Historie:  Dne 10. září 2014 si Ministerstvo pro mimořádné situace Ruské federace (MČS) u společnosti UAC (United Aircraft Corporation) objednalo osm proudových regionálních dopravních letounů typu SuperJet 100-95LR ve speciální konvertibilní dopravní-sanitní modifikaci. Ta je určena, stejně jako letoun typu An-148-100EM, který si MČS pořídilo v roce 2013 v počtu dvou exemplářů, pro přepravu příslušníků MČS do lokalit postižených humanitární či přírodní katastrofou, přepravu nemocných a raněných a poskytování neodkladné lékařské pomoci. Termín předání prvních dvou těchto speciálů byl přitom stanoven na konec roku 2015. Od standardního SuperJetu 100-95LR se SuperJety pro MČS odlišují zejména uspořádáním kabiny cestujících. Zatímco v přední části kabiny tohoto speciálu se nacházejí dva luxusně zařízené salonky pro VIP osoby (jeden pro dvě až čtyři osoby a jeden pro šest osob), do její zadní části lze umístit buďto 48 sedadel v ekonomické třídě nebo jeden až čtyři zdravotnické moduly. První SuperJet 100-95LR pro MČS (RA-89066) se do oblak poprvé vydal dne 26. května 2014, tedy ještě před vypsáním oficiální objednávky. Krátce nato, dne 17. srpna toho samého roku, se od vzletové dráhy poprvé odlepil též druhý MČS objednaný SuperJet 100-95LR (RA-89067). MČS oba zmíněné stroje formálně převzalo dne 30. prosince 2015. Zatímco jeden z nich byl MČS dodán v dopravní úpravě, ten druhý MČS převzalo ve zdravotnické úpravě. Poprvé byly SuperJety 100-95LR MČS nasazeny v létě roku 2016. V září toho samého roku jeden z nich (RA-89067) zavítal na výstavu bizjetů JetExpo, která se konala na moskevském letišti Vnukovo-3.

Verze:  -

Vyrobeno:  dva exempláře

Uživatelé:  žádní

 

 

 

Posádka:    dva piloti

Pohon:        dva dvouproudové motory typu Powerjet SaM146-1S18 francouzsko-ruské konstrukce

Radar:         povětrnostní radiolokátor (jeho instalace se nachází uvnitř špice trupu)

Kapacita:    58 osob

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 27,80 m 
Délka:   29,94 m
Výška: 10,28 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: 870 km/h
Praktický dostup:   12 500 m
Max. dolet:    ?

 

 

Poslední úpravy provedeny: 6.11.2016