Suchoj LL-UV (KS)

Typ:  experimentální modifikace těžkého frontového stíhacího letounu typu Su-27 (Flanker B)

Určení:  prověření efektivity systému pro řízení vektoru tahu proudových motorů řady Al-31F využívajícího pohyblivou trysku s kruhovým průřezem

Odlišnosti od letounu Su-27 (T10-26):

- instalace experimentální pohyblivé trysky z dílny NPO Saturn s kruhovým průřezem, za jejíž pomoci lze měnit vektor tahu motoru pod úhlem ±15° (ve vertikální rovině), na místo standardní kruhové trysky levé pohonné jednotky (tryska pravého motoru naproti tomu zůstala zcela bez změn)

Historie:  Protože letouny typu Su-27 (Flanker B) sužovaly potíže s ovladatelností při manévrech s velkými úhly náběhu, za které mohla nízká účinnost klasických ovládacích ploch v podobě aileronů a plovoucí VOP při takřka nulové rychlosti, v roce 1983, tedy krátce poté, co byl tento stroj zaveden do výrobního programu závodu č.126 z Komsomolska na Amuru (KnAAPO), se do středu pozornosti Suchojovi OKB dostalo řízení vektoru výstupních plynů proudových motorů. Trysky s řízeným vektorem tahu totiž dokážou bojový letoun udržet pod značným úhlem náběhu při nulové rychlosti po dobu cca 3 až 4 sekund. Toto lze přitom považovat za dostatečně dlouhou dobu pro zaměření vzdušného cíle a odpálení PLŘS, popř. pro rychlé vyvedení letounu do režimu, ve kterém jej již lze ovládat za pomoci konvenčních ovládacích ploch. Vývojové práce na pokročilé modifikaci dvouproudového motoru typu Al-31F, pohonné jednotky letounu Su-27 (Flanker B), s pohyblivou hydraulicky ovládanou tryskou se v dílně motorářského závodu A.M. Ljulky rozeběhly v roce 1986. Sovětský průmysl přitom pro zmíněný motor, který vešel ve známost pod označením Al-31FU, zpracoval hned dva typy trysek s měnitelným vektorem tahu (ve vertikální rovině pod úhlem ±15°). Zatímco jedna z nich měla podobu dvou plochých horizontálních klínů alá tryska motoru F119 amerického bojového letounu typu F-22 Raptor, průřez té druhé byl kruhový. Naproti tomu Američané se zaměřili pouze na vývoj trysky s plochým profilem. Zatímco kruhová pohyblivá tryska vznikla v prostorách NPO Saturn, projekt trysky s plochým průřezem zpracovala NPO Motor z Ufy. Na vzdušnou zkušebnu pohyblivé trysky z dílny NPO Saturn, která vešla ve známost pod označením LL-UV (KS), byl v roce 1989 upraven letoun T10-26 (modrá 26), tedy jeden z předsériových Su-27 Flanker B (modrá 26). Přestože tento stroj vznikl na lince výrobního závodu č.126 (KnAAPO) z Komsomolska na Amuru, konverzí na speciál LL-UV (KS) prošel v prostorách prototypové dílny Suchojovi OKB. Zmíněná konverze přitom spočívala v náhradě standardní kruhové trysky levého motoru testovanou tryskou z dílny NPO Saturn. Zkoušky jediného exempláře speciálu LL-UV (KS) byly realizovány na letecké základně Žukovskyj, domovské základně zkušebního institutu LII. Od vzletové dráhy zmíněného letiště se přitom tento stroj poprvé odlepil dne 21. března 1989. Protože pohyblivá tryska s kruhovým průřezem z dílny NPO Saturn měla před paralelně vyvíjenou plochou pohyblivou tryskou z dílny NPO Motor, která zase prošla zkouškami na letounu LL-UV (PS), řadu předností, následně byla zavedena do konstrukce motorů typu Al-31FU a Al-31FN. Druhý z nich se přitom stal pohonnou jednotkou letounů typu Su-37 (Flanker E variant 2), Su-30MKI (Flanker H), Su-30MKM a Su-30MKA.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden exemplář (vznikl konverzí letounu T10-26 – jeden z předsériových Su-27)

Uživatelé:  žádní (pouze výzkumný stroj)

 

 

 

Posádka:    jeden pilot

Pohon:       dva dvouproudové motory typu Ljulka Al-31F s max. tahem po 7 850 kp / 12 500 kp s vypnutým / zapnutým přídavným spalováním               

Radar:        pravděpodobně žádný

Výzbroj:     pravděpodobně žádná

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 14,70 m 
Délka:   21,94 m
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet:    ?

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 26.3.2013