Suchoj Su-30M2 (‘Flanker G’)

Typ:  modifikace exportního víceúčelového bojového letounu Su-30MK2 (Flanker G) pro Ruské VVS

Určení:  ničení stíhacích letounů protivníka v manévrovém vzdušném boji, ničení vzdušných cílů na střední a velké vzdálenosti, obrana pozemních jednotek a průmyslových komplexů před napadením ze vzduchu, doprovodné úkoly, útoky na pozemní a hladinové cíle přesně řízenou municí, umlčování radiolokátorů protivníka a výcvik pilotů u bojových útvarů

Odlišnosti od letounu Su-30MK2 (Flanker G):

- instalace avionického vybavení z jednomístného víceúčelového bojového letounu typu Su-27SM3

Historie:  Kontrakt ze dne 18. srpna 2009, který byl podepsán na airshow MAKS 2009, obsahoval objednávku na 12 jednomístných bojových letounů typu Su-27SM3, 48 jednomístných bojových letounů typu Su-35S a 4 dvoumístné bojové letouny typu Su-30M2. Dvoumístný Su-30M2 přitom nebyl ničím jiným, než derivátem exportního víceúčelového bojového letounu typu Su-30MK2, který vzešel ze zadání Čínského PLANAF, s palubním vybavením výše zmíněného jednomístného modelu Su-27SM3. Všechny čtyři exempláře letounu typu Su-30M2 ze zmíněné objednávky (rudá 10, 20, 30 a 40) vznikly na lince závodu KnAAPO z Komsomolska na Amuru. Jejich základem se přitom staly nadbytečné draky exportních letounů typu Su-30MK2. První z nich se od vzletové dráhy poprvé odlepil dne 17. září 2010. VVS všechny čtyři zmíněné exempláře letounu typu Su-30M2 převzalo v roce 2011. Zatímco letouny Su-30M2 (rudá 10) a Su-30M2 (rudá 30) skončily u 3. SAP (smíšený letecký pluk) 1. smíšené letecké divize 4. velení VVS a PVO Jižního vojenského okruhu s domovskou základnou Krymsk (Krasnodarský kraj), provozovatelem letounu Su-30M2 (rudá 20) se stal 23. IAP (stíhací letecký pluk) 303. gardové smíšené letecké divize 3. velení VVS a PVO s domovskou základnou Dzemgi (Chabarovský kraj), letoun Su-30M2 (modrá 40 / ex rudá 40) byl zařazen do stavu 22. IAP (stíhací letecký pluk) 303. gardové smíšené letecké divize 3. velení VVS a PVO s domovskou základnou Centralnaja Uglovaja. Tomu dne 29. prosince 2012 následoval podpis závazné objednávky na dalších 16 letounů typu Su-30M2 s termínem dodání na léta 2013 až 2015. První čtyři z nich (rudá 20, rudá 30, rudá 40 a modrá 41) se závodu KnAAPO podařilo zkompletovat ještě do konce roku 2013. Zatímco letouny Su-30M2 (rudá 20 a 40) skončily u 3. SAP z Krymsku, provozovatelem letounu Su-30M2 (modrá 41) se stal 22. IAP s domovskou základnou Centralnaja Uglovaja, letoun Su-30M2 (rudá 30) byl předán, na počátku ledna roku 2014, 23. IAP s domovskou základnou Dzemgi. Dne 5. srpna 2014 VVS převzalo další čtyři letouny typu Su-30M2 (rudá 70 a modrá 91 až 93). Zatímco provozovatelem letounu Su-30M2 (rudá 70) se stal 3. SAP z Krymsku (Krasnodarský kraj), letouny Su-30M2 (modrá 91 až 93) byly předány 38. IAP (stíhací letecký pluk) 27. smíšené letecké divize 4. velení VVS a PVO s domovskou základnou Belbek, která se nachází na Krymu. U 3. SAP z Krymska skončil též letoun Su-30M2 (rudá 50), který VVS převzalo v září roku 2014. Tomu v říjnu toho samého roku následovala dodávka letounů Su-30M2 (modrá 42) a Su-30M2 (modrá 43). Provozovatelem těchto dvou strojů se zase stal 22. IAP s domovskou základnou Centralnaja Uglovaja. Na konci 2015 se flotila letounů typu Su-30M2 Ruského VVS rozrostla o další tři stroje (rudá 60, 80 a 90). Provozovatelem zmíněných strojů se stal 3. SAP z Krymska. Předání posledních dvou letounů typu Su-30M2 (modrá 89 a 90) bylo uskutečněno dne 7. dubna 2016.

Verze:  -

Vyrobeno:  20 sériových strojů

Uživatelé:  pouze Rusko

 

 

 

Posádka:    pilot a navigátor/operátor zbraňových systémů

Pohon:       dva dvouproudové motory typu Ljulka Al-31F-M1 s max. tahem po 8 300 kp / 13 300 kp s vypnutým / zapnutým přídavným spalováním

Radar:        impulsní dopplerovský radiolokátor typu N001VEP Mječ radiolokačního systému typu RLPK-27VEP, instalovaný uvnitř špice přední trupu. Tento typ radaru slouží pro vyhledávání a sledování vzdušných, pozemních a hladinových cílů. Kromě toho lze za jeho pomoci provádět mapování terénu. Vzdušné cíle s RCS 3 m2 je schopen detekovat na vzdálenost 110 km z přední, resp. 30 až 40 km ze zadní polosféry. Radar typu N001VEP může najednou sledovat až 10 vzdušných cílů a na 2 z nich navádět PLŘS. Zatímco kontrastní pozemní cíle dokáže identifikovat na vzdálenost 100 km, velká hladinová plavidla na vzdálenost 350 km, malé čluny na vzdálenost 120 km.

Vybavení:  - zaměřovací: elektro-optický zaměřovací systém typu OLS-27 s vyhledávacím dosahem 50 km, zaměřovacím dosahem 15 km, zorným polem v horizontální rovině 60° a zorným polem ve vertikální rovině +60°/-15°. Tento systém sdružuje IČ senzor s laserovým dálkoměrem s dosahem 0,3 až 3 km a slouží pro vyhledávání a sledování vzdušných cílů. Instalace jeho kopulovité hlavice se přitom nachází přímo před pilotní kabinou.

                  - naváděcí: podvěsný kontejner s datalinkem typu APK-9. Toto zařízení slouží pro navádění střel a pum s pasivním TV navedením a umisťuje se na zadní centrální trupový zbraňový závěsník.

                  - obranné: identifikační systém „vlastní-cizí“, stanice radiotechnického průzkumu a výstrahy typu L150-14 Pastel-30K (toto zařízení dokáže též detekovat cíle pro protiradiolokační střely), 32 výmetnic tří klamných IČ/RL cílů typu APP-50 (ty jsou vestavěny do ocasního žihadla) a aktivní rušič typu SPS-171/L005S Sorbcija-S (dvojici štíhlých válcovitých kontejnerů tohoto systému se zaoblenými dielektrickými kryty na obou koncích lze umístit na konce křídla na místo závěsníků pro PLŘS typu R-73)

Výzbroj:    jeden 30 mm kanón typu GŠ-30-1 se zásobou 150 nábojů, vestavěný do pravého vírového přechodu, a podvěsná výzbroj do celkové hmotnosti 8 000 kg, přepravovaná na dvanácti pylonech (dvou mezi motorovými gondolami, dvou pod motorovými gondolami, šesti pod křídlem a dvou na koncích křídla – ty jsou vyhrazeny pro PLŘS krátkého dosahu) - PLŘS středního dosahu s poloaktivním RL/pasivním IČ navedením řady R-27 (AA-10 Alamo) (max. 8 ks), PLŘS středního dosahu s aktivním RL navedením typu R-77 (AA-12 Adder) (max. 10 ks), PLŘS krátkého dosahu s pasivním IČ navedením typu R-73 (AA-11 Archer) (max. 6 ks), protizemní ŘS s poloaktivním laserovým navedením typu Ch-29L (AS-14 Kedge), protizemní ŘS s pasivním TV navedením typu Ch-29T (AS-14 Kedge) a Ch-59M (AS-18 Kazoo), protiradiolokační ŘS s pasivním RL navedením typu Ch-31P (AS-17 Krypton), protilodní ŘS s aktivním RL navedením typu Ch-31A (AS-17 Krypton), řízené pumy s pasivním TV navedením typu KAB-500Kr a KAB-1500Kr, neřízené pumy do hmotnosti 500 kg, raketové bloky typu B-8M (20 neřízených raket S-8 ráže 80 mm) a B-13L (5 neřízených raket S-13 ráže 122 mm), neřízené rakety typu S-25 ráže 340 mm, submuniční kontejnery typu KMGU a 2 000 l PTB typu PTB-2000 (max. 2 ks

 

 

 

TTD:  
Rozpětí křídla: 14,70 m
Délka: 21,94 m
Výška: 6,43 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 34 500 kg
Max. rychlost: 2 100 km/h
Praktický dostup: 17 300 m
Max. dolet: 3 000* km

 

 

* 5 600 km s jedním doplněním paliva za letu

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 20.12.2016