Suchoj Su-22M3/M3R (‘Fitter J’) / S-52MK

Typ:  pokročilá modifikace exportního taktického stíhacího-bombardovacího letounu typu Su-22M (Fitter J)

Určení:  ničení pozemních cílů v hloubce území protivníka v rámci průnikových operací, ničení pozemních cílů v rámci přímé podpory pozemních jednotek, ničení hladinových cílů a taktický vzdušný průzkum

Odlišnosti od letounu Su-22M (Fitter J):

- modifikované zaměřovací vybavení vestavbou výkonnějšího laserového dálkoměru/značkovače cílů typu Kljon-PS do regulačního kužele příďového kruhového vstupu vzduchu na místo typu Fon-1400 (v této souvislosti nevelké čtyřúhelníkové okénko nacházející se přímo pod jeho špicí nahradilo znatelně větší okénko s tvarem šestiúhelníku) a jednoho universálního střeleckého/bombardovacího optického zaměřovače typu ASP-17B, který spolupracuje s výše uvedeným laserovým dálkoměrem/značkovačem cílů, do pilotní kabiny na místo zaměřovačů typu ASP-17 (střelecký) a PKB-3-17S (bombardovací)

- instalace jednoho páru zbraňových závěsníků typu PD62-32, na který lze umístit odpalovací lišty typu APU-60-1 krátkodosahových PLŘS s pasivním IČ navedením typu R-60/-60M (AA-8 Aphid), pod náběžnou hranou pevné střední části křídla přímo mezi vnitřním a vnějším párem zbraňových závěsníků typu BD3-57M (tímto celkový počet zbraňových pylonů vzrostl z osmi na deset a nosnost podvěsné výzbroje z 4 000 na 4 250 kg)

- modifikované navigační vybavení instalací radiolokačního výškoměru typu A031 (na místo typu RV-5)

- modifikovaný obranný systém záměnou výstražného radiolokačního systému typu SPO-10 Sirena-3M výstražným radiolokačním systémem typu SPO-15L (L006L) Berjoza-L

Historie:  Letoun typu Su-17M3 (Fitter H), který vznikl jako nástupce stíhacího-bombardéru typu Su-17M2 (Fitter D), se stal základem hned dvou větším, těžším a „žíznivějším“ motorem typu R-29BS-300 poháněných exportních strojů. Oba dva tyto letouny, Su-22M (Fitter J) a Su-22M3 (Fitter J), bylo přitom možné z konstrukčního hlediska považovat za jakési křížence letounu typu Su-17M3 (Fitter H) s letounem typu Su-22 (Fitter F), který nebyl ničím jiným než motorem typu R-29BS-300 poháněným exportním protějškem již zmíněného méně pokročilého modelu Su-17M2 (Fitter D). Zatímco přední část trupu letouny typu Su-22M (Fitter J) a Su-22M3 (Fitter J) přebíraly od modelu Su-17M3 (Fitter H), zadní partie trupu těchto strojů se ztotožňovala s méně pokročilým modelem Su-22 (Fitter F), což platilo i pro ocasní plochy. Z hlediska konstrukce draku se exportní letouny typu Su-22M (Fitter J) a Su-22M3 (Fitter J) od sebe navzájem prakticky nijak nelišily. Zcela jinak tomu ale bylo v případě avionického vybavení a zbraňového systému. Zatímco model Su-22M (Fitter J), který byl vyhrazen pro „méně spolehlivé“ zákazníky, přebíral zbraňový systém od staršího typu Su-22 (Fitter F), což se týkalo i avionického vybavení, palubní vybavení modelu Su-22M3 (Fitter J) bylo prakticky totožné s palubním vybavením pokročilejšího typu Su-17M3 (Fitter H). Do výrobního programu závodu č.126 z Komsomolska na Amuru byl přitom letoun typu Su-22M3 (Fitter J) zařazen v roce 1982. Pouhý rok nato jej ale na lince tohoto podniku zcela nahradil pokročilejší model Su-22M4 (Fitter K), který zase nebyl ničím jiným, než exportní modifikací letounu Su-17M4 (Fitter K). Brány komsomolského závodu č.126 proto letoun typu Su-22M3 (Fitter J) nakonec opustil v počtu pouhých 71-ti exemplářů. Blíže nespecifikovaný počet z nich přitom vznikl v průzkumné-bojové verzi známé jako Su-22M3R.

Verze:

Su-22M3 (S-52M3K) – základní bojová modifikace letounu Su-22M určená pro ničení pozemních a hladinových cílů v rámci průnikových operací a v rámci přímé podpory pozemních jednotek

Su-22M3R – dvouúčelová modifikace letounu Su-22M3 zastávající poslání frontového stíhacího-bombardéru a taktického průzkumného stroje. Tento model mohl vykonávat průzkumnou činnost za všech meteorologických podmínek ve dne i noci. Veškeré průzkumné vybavení letounu Su-22M3R se nacházelo uvnitř mohutného podvěsného doutníkovitého kontejneru typu KKR-1/T, který se umisťoval pod střední část trupu. Zatímco pod vnější křídelní závěsníky se obvykle zavěšovaly 1 150 l přídavné palivové nádrže typu PTB-1150, levý vnitřní křídelní závěsník byl vyhrazen pro vřetenovitý kontejner s aktivním rušičem systému Siren. Na pravý vnitřní křídelní závěsník se pak umisťoval raketový blok typu UB-32A, který zastával funkci protizávaží. Protože se veškeré průzkumné vybavení průzkumného-bojového Su-22M3R nacházelo, jak již bylo řečeno, uvnitř podvěsného kontejneru, od ryze bojového Su-22M3 se tento model odlišoval prakticky pouze instalací nevelkého ovládacího panelu průzkumného vybavení uvnitř pilotní kabiny. Zmíněný kontejner přitom ukrýval jeden fotoaparát pro vertikální snímkování typu AFA-39 (s ohniskovou vzdáleností 100 mm), jeden panoramatický fotoaparát typu PA-1 (s ohniskovou vzdáleností 9,5 cm a zorným polem 165°), jeden fotoaparát pro noční snímkování typu UA-47, jednu stanici pro vedení základního radiotechnického průzkumu a čtyři kazety typu KDF-38 s 1 000 ks světlic typu FP-100 a jednou výmetnicí typu SFP-2A. Tento model byl vyvezen do Maďarska.

Vyrobeno:  71 sériových strojů

Uživatelé:  Afghánistán, Maďarsko (po roce 1981 dodáno 12 ks), Irák (po roce 1984 dodáno nejméně 18 ks) a Vietnam

 

Su-22M3

 

Posádka:    jeden pilot

Pohon:       jeden proudový motor typu Chačaturov R-29BS-300 s max. tahem 8 300 / 11 500 kp s vypnutým / zapnutým přídavným spalováním

Radar:        žádný

Vybavení:  - zaměřovací: jeden laserový dálkoměr/značkovač cílů typu Kljon-PS s dosahem 8 km, odměrem ±12°, elevací 6° a depresí 30° a jeden optický střelecký/bombardovací zaměřovač typu ASP-17B. Zatímco instalace laserového dálkoměru/značkovače cílů typu Kljon-PS se nachází uvnitř regulačního kužele příďového kruhového vstupu vzduchu (za nevelkým hranatým okénkem situovaným přímo pod jeho špicí), zaměřovač typu ASP-17B je umístěn uvnitř pilotní kabiny.

                  - naváděcí: podvěsný kontejner s povelovou jednotkou typu Delta NG (za její pomoci jsou předávány naváděcí povely protizemní střele typu Ch-23), podvěsný kontejner s laserovým značkovačem cílů typu Prožektor-1 (za jeho pomoci jsou označovány cíle pro protizemní řízené střely typu Ch-25) a podvěsný kontejner s pasivním lokátorem typu Metel-1A (za jeho pomoci jsou vyhledávány radiolokační stanice protivníka a naváděny protiradarové řízené střely typu Ch-28). Zatímco kontejnery s povelovou jednotkou typu Delta NG a pasivním lokátorem typu Metel-1A se umisťují na levý vnitřní křídelní zbraňový závěsník, kontejner s laserovým značkovačem cílů typu Prožektor-1 na pravý přední trupový závěsník.

                  - průzkumné: jeden fotoaparát typu AFA-39 s ohniskovou vzdáleností 100 mm uzpůsobený pro pořizování snímků za denní doby při letu ve výšce 500 až 5 000 m rychlostí 500 až 1 500 km/h (jeho instalace se nachází v přední části trupu přímo za pilotní kabinou). Toto zařízení obdržely pouze některé sériové stroje.

                  - obranné: identifikační systém „vlastní-cizí“ typu SRO-2 (‘Odd Rods’) (dvě sestavy tří drobných tandemově uspořádaných tyčových antén umístěné po jedné na břiše přední části trupu přímo za příďovým podvozkem a na břiše zadní části trupu přímo za kýlovou stabilizační plochou), výstražný radiolokační systém typu SPO-15L (L006L) Berjoza-L (dvě antény vestavěné do náběžné hrany pevné střední části křídla v oblasti mezi oběma páry aerodynamických hřebenů a jedna anténa nacházející se na odtokové hraně SOP přímo nad směrovým kormidlem), dvě výmetnice 6-ti klamných IČ/RL cílů typu KDS-23 (ty jsou vestavěny do pravého boku přední části hřbetní nástavby), aktivní rušič typu SPS-142, -142 nebo -143 (‘Odd Pod’) systému Siren (podvěsné pouzdro tohoto systému se umisťuje na pravý vnitřní křídelní závěsník, zatímco na levý vnitřní křídelní závěsník se současně zavěšuje raketnice typu UB-32A plnící funkci protizávaží) a čtyři až osm výmetnic 32-ti klamných IČ/RL cílů (typu PPI-26) typu ASO-2I (dva až čtyři odnímatelné bloky, každý s dvojicí výmetnic typu ASO-2I, lze připevnit ke hřbetu střední a zadní části trupu, podél hřbetní nástavby)

Výzbroj:     dva 30 mm kanóny typu NR-30 se zásobou 80 nábojů na hlaveň, vestavěné do kořenů křídla, a podvěsná výzbroj do celkové hmotnosti 4 250 kg, přepravovaná na třech párech pylonů nacházejících se pod pevnou částí křídla (ten prostřední je vyhrazen pro PLŘS) a na dvou tandemově uspořádaných párech pylonů nacházejících se pod trupem – protizemní ŘS s povelovým navedením typu Ch-23 (AS-7 Kerry), protizemní ŘS s poloaktivním laserovým navedením typu Ch-25 (AS-10 Karen), protiradiolokační ŘS s pasivním RL navedením typu Ch-28 (AS-9 Kyle) (max. 1 ks), PLŘS krátkého dosahu s pasivním IČ navedením typu R-60/-60M (AA-8 Aphid) (max. 2 ks), raketové bloky typu UB-32A (32 neřízených raket typu S-5 ráže 57 mm) (max. 6 ks) a B-8M1 (20 neřízených raket typu S-8 ráže 80 mm) (max. 4 ks), kanónové kontejnery typu UPK-250-23 (jeden pevný dvouhlavňový 23 mm kanón typu GŠ-23L se zásobou 250 nábojů), 240 mm neřízené protizemní rakety typu S-24 (max. 6 ks), konvenční neřízené pumy o hmotnosti 50 až 500 kg, 800 l PTB typu PTB-800 (max. 4 ks) a 1 150 l PTB typu PTB-1150 (max. 2 ks)

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 10,03/13,68 m 
Délka:   ?
Výška: ?
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup:   ?
Max. dolet s PTB:    ?

 

 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 16.12.2012