Suchoj Su-34 NVO Syč (‘Fullback’)

Typ:  pokročilá modifikace taktického stíhacího-bombardovacího letounu typu Su-34 (Fullback)

Určení:  ničení pozemních cílů nacházejících se v hloubce území protivníka za pomoci přesně naváděné munice, umlčování radiolokátorů protivníka, ničení hladinových a ponorkových plavidel, taktický průzkum, ničení pomalu letících vzdušných cílů (útočné a bombardovací letouny, vrtulníky a transportní letouny) a poskytování paliva za letu jiným letounům

Odlišnosti od letounu Su-34 (Fullback):

- modifikované avionické vybavení

- rozšířená škála podvěsné výzbroje

- rozšířené podvěsné vybavení o průzkumné kontejnery typu UKR-RL, UKR-OE, UKR-RT

Historie:  Zkušenosti, které se podařilo nastřádat s nadzvukovými stíhacími-bombardovacími letouny typu Su-34 (Fullback) nejen při běžném provozu, ale i v průběhu bojového nasazení v protiteroristické operaci v Sýrii, později našly uplatnění při vývoji pokročilých modifikací tohoto stroje. První z nich vešla ve známost jako Su-34 NVO a vzešla ze zkušebně-konstrukčních prací (OKR) s šifrou Syč. Od prvního výrobního modelu letounu typu Su-34 (Fullback) se tento model odlišuje mírně modifikovanou avionikou, rozšířenou škálou podvěsné výzbroje a rozšířeným vybavením o průzkumné kontejnery. Konkrétně se přitom jedná o kontejner typu UKR-RL s radiolokátorem s bočním vyzařováním (SLAR) typu M402 Pika-M z dílny NII Kulon, kontejner typu UKR-OE s TV kamerou typu Antrakt a lineárním IČ scannerem typu M433 Raduga-VM a kontejner typu UKR-RT se stanicí pro radiotechnický průzkum typu M410 z dílny institutu CNIRTI. Součástí všech tří zmíněných průzkumných kontejnerů je ale též zařízení na ukládání dat a datalink pro předávání informací v reálném čase. Zkoušky zmíněných průzkumných kontejnerů byly zahájeny v červenci roku 2013. Zatímco zkoušky kontejneru typu UKR-RT byly završeny v červenci roku 2015, zkoušky kontejneru typu UKR-RL se podařilo dokončit v roce 2016. Jako poslední byly završeny zkoušky kontejneru typu UKR-OE. Dne 25. srpna 2020, na výstavě Armija 2020 konající se na letišti Kubinka, si VVS objednalo celkem 24 letounů typu Su-34 NVO. První exemplář letounu typu Su-34 NVO bylo možné poprvé shlédnout dne 23. srpna 2020, a to na Dni otevřených dveří v novosibirském závodě NAZ. Poprvé za letu byl zmíněný stroj spatřen na konci toho samého měsíce. Protože byla kompletace prvních exemplářů letounu typu Su-34 NVO zahájena již v létě roku 2019, první exemplář tohoto modelu mohl být VVS předán už v březnu roku 2021. Jeho provozovatelem se konkrétně stala průzkumná letka 2. GvBAP (gardový bombardovací letecký pluk) 21. SAD (smíšené letecké divize) 14. armády VVS a PVO Centrálního vojenského okruhu (CVO) s domovskou základnou Šagol (Čeljabinsk). Do konce roku 2021 by měl zmíněný útvar převzít celkem osm letounů typu Su-34 NVO. U průzkumné letky 2. GvBAP by přitom tyto stroje měly postupně zcela nahradit průzkumné speciály typu Su-24MR (Fencer E). Zbývající dvě letky 2. GvBAP jsou v současnosti vyzbrojeny letouny typu Su-34 (Fullback). Tyto stroje by však měly v blízké budoucnosti zcela nahradit pokročilejší stíhací-bombardovací letouny typu Su-34M. Současně by zbývající dva pluky 21. SAD, 721. GvIAP (gardový stíhací letecký pluk) s domovskou základnou Kansk a 764. IAP (stíhací letecký pluk) s domovskou základnou Bolšoe Savino, měly být plně přezbrojeny na modernizované přepadové MiGy-31BM (Foxhound C). Kromě pořízení 24-ti nově vyrobených letounů je v současnosti zvažována též modernizace „standardních“ Su-34 (Fullback) z prvních výrobních sérií na úroveň Su-34 NVO.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden exemplář

Uživatelé:  Rusko (VVS)

 

 

 

Posádka:   pilot a operátor zbraňových systémů/navigátor/druhý pilot

Pohon:       dva dvouproudové motory typu Ljulka Al-31F s max. tahem po 7 600 kp / 12 500 kp s vypnutým /zapnutým přídavným spalováním

Radar:        jeden víceúčelový radiolokátor s pevnou fázovanou mřížkou a digitálně vychylovaným paprskem typu V004 Chišnik radiolokačního systému typu Š141, instalovaný uvnitř zploštělé špice trupu. Radiolokátor typu V004 je schopen vyhledávat a sledovat vzdušné cíle (včetně vzdušných cílů nacházejících se na pozadí země), pozemní cíle a hladinové cíle. Kromě toho lze za jeho pomoci provádět mapování terénu. Najednou radiolokátor typu V004 dokáže sledovat 10 vzdušných cílů (a na 4 z nich navádět PLŘS) nebo 4 pozemní cíle. Zatímco vzdušný cíl o velikosti stíhacího letounu dokáže detekovat na vzdálenost až 120 km, skupinu tanků je schopen odhalit ze vzdálenosti až 70 km, pohybující se vozidlo ze vzdálenosti 30 km, železniční most ze vzdálenosti až 100 km, hladinový cíl o velikosti torpédoborce ze vzdálenosti až 135 km.

Vybavení:   - zaměřovací: elektro-optický zaměřovací systém typu I255 B1/02 Platan. Zmíněný systém v sobě sdružuje TV kameru s laserovým dálkoměrem/značkovačem cílů a slouží k vyhledávání a sledování pozemních cílů a navádění protizemní řízené munice. Instalace výsuvné hlavice optiky Platanu se přitom nachází přímo za šachtou příďového podvozku.

                  - naváděcí: podvěsný kontejner s datalinkem typu APK-9. Toto zařízení slouží k navádění střel a pum s pasivním TV navedením a umisťuje se na zadní centrální trupový zbraňový závěsník.

                  - průzkumné: - kontejner typu UKR-RL s radiolokátorem s bočním vyzařováním (SLAR) typu M402 Pika-M s hmotností 350 kg, pracovní frekvencí 7,7 GHz, dosahem 60 km na zemi, resp. 120 km na moři, a rozlišením 2 až 5 m na zemi, resp. 6 až 20 m na moři, zařízením na ukládání dat a datalinkem pro předávání informací v reálném čase

                  - kontejner typu UKR-OE s TV kamerou typu Antrakt, která má při letu ve výšce 500 m rozlišení 500 mm, lineárním IČ scannerem typu M433 Raduga-VM, který je schopen detekovat 0,3°C rozdíly teploty, zařízením na ukládání dat a datalinkem pro předávání informací v reálném čase

                  - kontejner typu UKR-RT se stanicí pro radiotechnický průzkum typu M410, zařízením na ukládání dat a datalinkem pro předávání informací v reálném čase

                  - obranné: - identifikační systém „vlastní-cizí“ typu „type 623D“

                  - stanice radiotechnického průzkumu a výstrahy typu L150 Pastel

                  - výstražný IČ systém typu L082 Mak (nevelký polokulovitý senzor nacházející se na hřbetu trupu, přímo za pilotní kabinou)

                  - sedm výmetnic čtrnácti 50 mm klamných IČ/RL cílů typu UV-30MK (jejich instalace se nachází na břichu ocasního žihadla)

                  - aktivní RL rušič individuální ochrany typu L175V Čibiny-10V (u letounů z prvních výrobních sérií) nebo L265V Čibiny-MV s 360° pokrytím. Toto zařízení se sestává z modulu pro radiotechnický průzkum typu Propan a modulu pro rušení typu SAP-518 Regata a slouží k rušení radiolokátorů PVO, radiolokátorů stíhacích letounů a radiolokačních samonaváděcích hlavic PLŘS. Zatímco počítač a řídící systém rušiče typu Čibiny je vestavěn přímo do draku, instalace přijímače a vysílače tohoto zařízení se nachází uvnitř dvou odnímatelných štíhlých válcovitých kontejnerů (se zaoblenými dielektrickými kryty na obou koncích), které se připevňují ke koncům křídla, na místo závěsníků pro krátkodosahové PLŘS typu R-73 (AA-11 Archer). Instalace přijímače, který zajišťuje detekci, klasifikaci a určení pozice zdroje zachyceného elektromagnetického zařízení, se přitom nachází v levém kontejneru. Naproti tomu pravý kontejner ukrývá vysílač rušícího signálu.

                  - aktivní RL rušič skupinové ochrany typu SAP-14 Tarantul. Kontejner s tímto zařízením, které umožňuje krýt celou skupinu letounů, se umisťuje na přední centrální trupový závěsník.

Výzbroj:     jeden 30 mm kanón typu GŠ-30-1 se zásobou 150 nábojů, vestavěný do pravého vírového přechodu, a podvěsná výzbroj do celkové hmotnosti 4 000 až 8 000 kg, přepravovaná na dvanácti pylonech (dvou mezi motorovými gondolami, dvou pod motorovými gondolami, šesti pod křídlem a dvou na koncích křídla – ty jsou vyhrazeny, spolu s vnějším párem podkřídlových pylonů, pro PLŘS krátkého dosahu) - PLŘS středního dosahu s poloaktivním RL/pasivním IČ navedením typu R-27R/T (AA-10A/B Alamo A/B) (max. 8 ks), PLŘS středního dosahu s poloaktivním RL/pasivním IČ navedením typu R-27ER/ET (AA-10C/D Alamo C/D) (max. 8 ks), PLŘS středního dosahu s aktivním RL navedením typu R-77/-77-1 (AA-12A/B Adder A/B) (max. 8 ks), PLŘS krátkého dosahu s pasivním IČ navedením typu R-73 (AA-11A Archer) (max. 6 ks), protizemní ŘS s poloaktivním laserovým navedením typu Ch-25ML (AS-12B Kegler) (max. 6 ks), Ch-29L (AS-14A Kedge) (max. 6 ks) a S-25L (max. 6 ks), protizemní ŘS s pasivním TV navedením typu Ch-29T (AS-14B Kedge) (max. 6 ks) a Ch-59M (AS-18 Kazoo) (max. 2 ks), protiradiolokační ŘS s pasivním RL navedením typu Ch-31P (AS-17A Krypton) (max. 6 ks), protilodní ŘS s aktivním RL navedením typu Ch-31A (AS-17B Krypton) (max. 6 ks), protilodní ŘS s aktivním RL navedením typu Ch-35U (AS-20 Kayak), řízené pumy s pasivním TV navedením typu KAB-500Kr (max. 6 ks) a KAB-1500Kr (max. 3 ks), řízené pumy s poloaktivním laserovým navedením typu KAB-500L (max. 6 ks) a KAB-1500L (max. 3 ks), řízené pumy se satelitním navedením typu KAB-500S (max. 6 ks), neřízené pumy o hmotnosti 100 až 500 kg (34 pum typu FAB-100 o hmotnosti 100 kg, 22 pum typu FAB-250 o hmotnosti 250 kg nebo 12 až 16 pum typu FAB-500 o hmotnosti 500 kg), raketové bloky typu B-8M (20 neřízených raket typu S-8 ráže 80 mm) (max. 6 ks) a B-13L (5 neřízených raket typu S-13 ráže 122 mm) (max. 6 ks), 340 mm neřízené rakety typu S-25 (max. 6 ks), kanónové kontejnery typu SPPU-687 (jeden 30 mm kanón typu GŠ-1-30 se zásobou 150 nábojů) a SPPU-22-01 (jeden pohyblivý dvouhlavňový 23 mm kanón typu GŠ-23L s možností vychýlení hlavní pod úhlem 30° směrem dolů a zásobou 250 nábojů), submuniční kontejnery typu KMGU (max. 7 ks), 2 000 l PTB typu PTB-2000 (max. 2 ks), 3 000 l PTB typu PTB-3000 (max. 1 ks) a tankovací kontejner typu UPAZ-1A Sachalin (max. 1 ks)

 

 

 

TTD:     
Rozpětí křídla: 14,70 m 
Délka bez/s PVD:   23,33/24,80 m
Výška: 6,08 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 45 100 kg
Max. rychlost: 1 900 km/h
Praktický dostup:   15 700 m
Max. dolet bez PTB:    4 000* km

 

 

* 1 750 km se šesti 500 kg pumami, čtyřmi PLŘS a dvěma PTB v přízemní výšce, 3 000 km se šesti 500 kg pumami, čtyřmi PLŘS a dvěma PTB ve velké výšce, 5 200 km s jedním doplněním paliva za letu, 7 000 km se dvěma doplněními paliva za letu

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 19.7.2021