Mil Mi-8R (Mi-8GR)

Typ:  speciální modifikace středně těžkého transportního-výsadkového vrtulníku typu Mi-8T (Hip C) určená pro vedení radiotechnického průzkumu

Určení:  vedení radiotechnického průzkumu a odposlouchávání rádiové komunikace protivníka

Odlišnosti od modelu Mi-8T (Hip C):

- instalace bloků stanice pro radiotechnický průzkum typu R-947 Grebešok-5 a pracovních konzol dvou operátorů uvnitř nákladového prostoru. Pracoviště obou operátorů se nacházejí po pravoboku trupu a jsou umístěny v uzamykatelném oddělení.

- instalace anténní jednotky typu 1-AZ stanice pro radiotechnický průzkum typu R-947 Grebešok-5 uvnitř rozměrného válcovitého výklopného dielektrického krytu, instalovaného na zádi trupu. Zatímco při vzletu a přistání je zmíněný kryt z větší části zasunut do výřezu, který je vetknut do záďových nákladových vrat, v pracovní pozici se nachází pod trupem, přímo za hlavním podvozkem.

- instalace přesnějšího dopplerovského měřiče rychlosti a úhlu snosu typu DISS-15 uvnitř krabicovitého krytu, který je uchycen k břichu ocasního nosníku, na místo dopplerovského měřiče typu DIV-1

Historie:  Dvoumotorový středně těžký transportní-výsadkový vrtulník typu Mi-8T (Hip C) se stal základem celé řady vrtulníkových speciálů. Jedním z nich byl i speciál typu Mi-8R (Mi-8GR), který sloužil k radiotechnickému průzkumu. Součástí vybavení tohoto přísně tajného speciálu se stala stanice typu R-947 Grebešok-5 s režimem pro odposlech nepřátelské rádiové komunikace. Obsluhu zmíněné stanice zajišťovala dvojice operátorů. Jejich pracoviště bylo, kuli utajení, umístěno v uzamykatelném oddělení, které se nacházelo po pravoboku nákladové kabiny. Funkci operátorů stanice typu Grebešok-5 navíc zajišťovali výhradně vysoce postavení důstojníci. Zmíněná stanice ale využívala poněkud nešikovnou anténní jednotku typu 1-AZ. Anténa stanice typu Grebešok-5 byla umístěna uvnitř rozměrného válcovitého krytu, který byl při vzletu a přistání z podstatné části zasunut do výřezu vetknutého do záďových nákladových vrat. Před zahájením průzkumu se zmíněný kryt vyklápěl pod břicho trupu. Vysunutý kryt antény stanice typu Grebešok-5 měl přibližně dva metry na výšku a negativně ovlivňoval nejen ovladatelnost, letovou rychlost a spotřebu paliva, ale též aerodynamické vyvážení vrtulníku. Vysunutí zmíněné antény přitom vedlo ke vzrůstu spotřeby o nějakých 11 až 12 %. Rychlost vrtulníku typu M-8R s vysunutou anténou byla omezena 120-ti km/h. Jak tento stroj v průběhu letu spotřebovával palivo, měl navíc tendenci se samovolně stále více stáčet na pravobok. Díky tomu byli piloti nuceni využívat vyvažovací plochu a páku cyklického řízení držet vychýlenou doleva. Pokud došlo k selhání mechanismu pro zasunutí antény, přistát s vrtulníkem typu M-8R bylo možné pouze za cenu zničení drané anténní jednotky a následného převrácení. Z tohoto důvodu bylo nařízeno, aby byly na základnách, ze kterých tyto stroje operovaly, vybudovány jámy s hloubkou dva metry umožňující bezpečně přistát i s vysunutou anténní jednotkou. Současně byl zaveden pyrotechnický systém pro nouzový odhoz anténní jednotky za letu. Průzkumný speciál typu Mi-8R vznikl v roce 1973 a do výzbroje VVS byl zařazen v polovině 70. let pouze v nevelkém počtu.

Verze:  -

Vyrobeno:  ?

Uživatelé:  pouze SSSR

 

 

 

Posádka:    dva piloti a dva operátoři

Pohon:        dva turbohřídelové motory typu Izotov TV2-117A s max. výkonem po 1 500 hp

Vybavení:    stanice pro vedení radiotechnického průzkumu typu R-947 Grebešok-5

 

 

TTD:  
Ø nosného rotoru: 21,29 m
Ø ocasního rotoru: 3,91 m
Celková délka: 25,35 m
Délka trupu: 18,22 m
Výška: 4,75 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: 120* km/h
Praktický dostup: ?
Max. dolet: ?

 

* s vysunutou anténou systému typu Grebešok-5

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 8.3.2017