Mil Mi-24PS (Mi-35PS)

Typ:  speciální policejní hlídková a pátrací-záchranná modifikace taktického útočného-výsadkového vrtulníku typu Mi-24V/P (Hind E/F)

Určení:  přeprava a palebná podpora policejních jednotek rychlého nasazení, pronásledování zločinců a pátrací-záchranná činnost

Odlišnosti 3. prototypu modelu Mi-24V (Hind E):

- absence protitankového raketového kompletu typu 9K113 Šturm-V (AT-6 Spiral) a naváděcího systému typu Raduga-Š sestávajícího se z elektro-optického zaměřovacího systému (kryt nacházející se na břichu špice trupu, vpravo od střelecké věže) a rádiové-povelové naváděcí jednotky (její vřetenovitý kryt je umístěn na břichu špice trupu, vlevo od střelecké věže)

- instalace otočného kulovitého pouzdra s termovizním systémem na špici trupu, přímo před přední kabinou, na místo otočné střelecké věže typu USPU-24 s  pohyblivým 12,7 mm čtyřhlavňovým rotačním kulometem typu 9A624 (U prvního prototypu tohoto modelu, který vycházel z modelu Mi-24P, se naproti tomu na špici trupu nacházela instalace kopulovitého dielektrického krytu antény povětrnostního radiolokátoru. Na pravém boku příďové partie trupu tohoto stroje byl zase umístěn  střelecký post typu U-280 s jedním pevným 30 mm dvouhlavňovým kanónem typu GŠ-30K)

- instalace výklopného reproduktoru pod špicí trupu, vpravo od jeho osy, na místo pouzdra se zaměřovací optikou naváděcího systému typu Raduga-Š (zatímco v klidové pozici zmíněný reproduktor zaujímá vertikální polohu, v pracovní pozici se nachází v horizontální poloze)

-  instalace válcovitého pouzdra s vyhledávacího světlometem typu FPP-7 pod špicí trupu, vlevo od jeho podélné osy, na místo vřetenovitého krytu antény rádiové-povelové jednotky naváděcího systému typu Raduga-Š

- instalace modifikovaného pomocného křídla vyznačujícího se menším rozpětím (5,06 m na místo 6,66 m) a instalací jednoho páru zbraňových závěsníků pod konci (na ten se ale umisťují výhradně 450 l přídavné palivové nádrže typu PTB-450)

- instalace elektricky ovládaného navijáku typu LPG-4 s nosností 120 kg na pravém boku trupu, přímo nad nákladovými vraty

- instalace madel, stupaček a úchytů pro lana, která umožňují vystoupit za visu až čtyřem členům policejního výsadku (z šesti) najednou, na obou bocích trupu, přímo u nákladových vrat

- instalace nového spojovacího vybavení – jeho součástí se stal satelitní komunikační systém, radiostanice s kódovaným přenosem a speciální policejní radiostanice (to se na vnějším vzhledu promítlo přítomností dvou tandemově uspořádaných prutových antén na hřbetu ocasního nosníku)

Historie:  Policejní speciál typu Mi-24PS vzešel ze zadání Ruského ministerstva vnitřních věcí (MVD). Zatímco základem prvního prototypu vrtulníku typu Mi-24PS se stal „kanónový“ Mi-24P (Hind F), druhý a třetí prototyp tohoto modelu vznikl konverzí „kulometného“ Mi-24V (Hind E). Všechny tři zmíněné prototypy policejního speciálu typu Mi-24PS se od sebe navzájem mírně lišily. Zatímco první dva prototypy zachovávaly hlavňovou výzbroj svého vojenského předchůdce, prototyp třetí nebyl vyzbrojen. Posledně uvedený stroj byl navíc opatřen zkráceným křídlem po střední pár křídleních závěsníků. Na ten se umisťovaly přídavné palivové nádrže. Vnitřní pár křídleních závěsníků tento stroj postrádal. Naproti tomu prototyp druhý, který vznikl v roce 1994, byl opatřen nezkráceným křídlem se zachovanými vnitřními křídleními závěsníky. Na nich mohl přepravovat raketové bloky. Odpalovací lišty PTŘS umístěné pod posledním, třetím, párem křídleních závěsníků nicméně postrádal. Společným znakem pro všechny tři zmíněné prototypy policejního speciálu typu Mi-24PS se stala instalace otočného pátracího reflektoru a otočného reproduktoru po stranách špice trupu. Ke špici trupu prototypu třetího bylo navíc uchyceno kulovité pouzdro FLIR, zatímco ze špice trupu prototypu prvního vybíhal zaoblený kryt antény povětrnostního radaru. U prototypu druhého zase tuto pozici okupovala kulometná věž typu USPU-24. Svůj veřejný debut si policejní speciál typu Mi-24PS odbyl v srpnu toho samého roku na moskevské airshow MAKS 95. Návštěvníci zmíněné airshow se přitom mohli konkrétně seznámit s bíle zbarveným neozbrojeným třetím prototypem. Konverzí na policejní speciál typu Mi-24PS prošlo, v letech 1990 až 1996, méně než šest ze stavu VVS vyřazených vrtulníků typu Mi-24V/P (Hind E/F). Jeden z nich byl ale ve druhé polovině 90. let upraven na salónní speciál pro přepravu vrchních představitelů Ruské policie. Od třetího prototypu speciálu typu Mi-24PS lze přitom tento stroj snadno rozpoznat díky zástavbě jednoho rozměrného obdélníkového okna do horního křídla obou dvoukřídlých nákladových vrat na místo dvou malých čtvercových okének a v neposlední řadě též díky absenci příďového kulovitého pouzdra FLIR. O nasazení vrtulníků typu Mi-24PS, které MVD používá zejména ke stíhání ozbrojených zločinců, bylo uvolněno jen minimum informací. Případným zájemcům ze zahraničí byl tento ojedinělý policejní speciál nabízen pod označením Mi-35PS. Nikdo však o něj neprojevil zájem.

Verze:  -

Vyrobeno:  do šesti exemplářů (všechny vznikly úpravou sériových Mi-24V a Mi-24P)

Uživatelé:  pouze Rusko (MVD)

 

Mi-24PS (3. prototyp)

 

Posádka:    pilot, operátor zbraňových systémů/druhý pilot a palubní mechanik (jeho přítomnost na palubě ale nyní nutná)

Pohon:       dva turbohřídelové motory typu Izotov TV3-117V s max. výkonem po 2 200 hp

Vybavení:   termovizní vyhledávací systém, instalovaný uvnitř otočného kulovitého krytu nacházejícího se pod špicí trupu

Kapacita:    čtyř až šestičlenný policejní výsadek, přepravovaných uvnitř nákladové kabiny s rozměry 2,83 m x 1,46 m x 1,20 m

Výzbroj:     žádná* (na křídelní závěsníky tohoto stroje se umisťují pouze dvě 450 l přídavné palivové nádrže typu PTB-450)

 

 

TTD:  
Ø nosného rotoru: 17,30 m
Ø ocasního rotoru: 3,91 m
Rozpětí křídla: 5,06 m
Celková délka: 21,35 m
Délka trupu: 17,51 m
Výška: 3,97 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 11 500 kg
Max. rychlost: 320 km/h
Praktický dostup: ?
Max. dolet: ?

 

                    

* operační Mi-24PS byly ale často k vidění s instalací dálkově ovládané otočné střelecké věže typu USPU-24 s jedním pohyblivým čtyřhlavňovým 12,7 mm rotačním kulometem typu JakB-12,7 (9A624) pod špicí trupu alá Mi-24V (Hind E) a podvěsem dvou bloků s 80 mm neřízenými raketami pod křídlem

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 21.12.2014