PZL Swidnik Mi-2R (Mi-2SCh)

Typ:  speciální zemědělská modifikace lehkého transportního vrtulníku typu Mi-2T (Hoplite)

Určení:  kultivace zemědělských ploch chemickým postřikem

Odlišnosti od modelu Mi-2T (Hoplite):

- instalace sklolaminátových nádrží na 2 x 600 l kapalných chemikálií nebo na 2 x 500 kg práškových/granulovaných chemikálií majících podobu násypky s kruhovým průřezem na bocích trupu, na pozici přídavných palivových nádrží (ty proto tento model nemůže nést). Nádrže na kapalné chemikálie některých sériových Mi-2R měly hranatý tvar a menší objem.

- instalace zařízení pro rozptylování kapalných nebo práškových/granulovaných chemikálií. Zařízení pro rozptylování tuhých chemikálií tohoto modelu je uchyceno ke spodní části postranních nádrží a k rozptylování využívá stlačený venkovní vzduch. Ten je nasáván a stlačován elektrickým náporovým ventilátorem, který je umístěn v přední kónické části trubky, která vybíhá směrem dopředu a táhne se podél boků trupu. Výstupní trubka má zploštěný profil a je nasměrována dozadu od trupu. Naproti tomu k rozptylování kapalných chemikálií slouží malé tlakové pumpy, které jsou instalovány přímo pod postranními nádržemi, a dvě nestejně dlouhá tandemově uspořádaná trubková ráhna (s řadou otvorů nasměrovaných dolů a dozadu), která jsou uchycena k trupu a ocasnímu nosníku za pomoci vzpěr trubkové konstrukce. Zatímco delší přední ráhno má obvykle 2 x 128 otvorů a je uchyceno k zadní části trupu, v oblasti za postranními nákladovými vraty, kratší zadní ráhno je obvykle opatřeno 2 x 80-ti a je připevněno k zadní části ocasního nosníku, v oblasti před VOP. Naproti tomu vrtulníky s menšími krabicovitými nádržemi na kapalné chemikálie jsou opatřeny pouze jedním rozptylovacím ráhnem a to je navíc uchyceno k bokům střední části trupu, v oblasti za dveřmi pilotní kabiny.

- instalace ovládacího pultu rozptylovacího zařízení v pilotní kabině, vlevo od přístrojové desky (u vrtulníků z prvních výrobních sérií) nebo na sloupku s táhly řízení nacházejícím se za pilotní sedačkou (u vrtulníků z pozdějších výrobních sérií)

- modifikovaný elektrický a vzduchový systém (kuli instalaci zařízení určeného k rozptylu chemikálií v podobě elektrických náporových ventilátorů nebo tlakových čerpadel)

- instalace přídavné palivové nádrže uvnitř trupu (úprava zavedená do konstrukce jen některých strojů z pozdějších výrobních sérií)

- instalace přídavné akumulátorové baterie pod kořenem ocasního nosníku (úprava zavedená do vybavení jen některých sériových strojů)

- instalace zpětných zrcátek (úprava zavedená do vybavení ne všech sériových strojů)

Historie:  Lehký dvoumotorový transportní vrtulník typu Mi-2T (Hoplite) se stal základem celé řady specializovaných verzí. Jednou z nich byl model Mi-2R, který sloužil ke kultivaci zemědělských ploch. Zmíněný speciál byl v SSSR znám jako Mi-2SCh a konstrukční tým závodu PZL Swidnik pro něj navrhl hned dva typy rozptylovacího zařízení. Zatímco jedno z nich sloužilo k rozptylování práškových nebo granulovaných chemikálií, to druhé bylo určeno k rozptylování kapalných chemikálií. Protože instalace nádrží pracovní látky s rozptylovacím zařízením vyvozovala značný aerodynamický odpor a navíc znemožňovala použití přídavných palivových nádrží, vytrvalost zemědělského Mi-2R nepřesahovala 45 až 60 minut. Z tohoto důvodu byla u některých vrtulníků tohoto typu z pozdějších výrobních sérií uvnitř trupu instalována přídavná palivová nádrž. První exemplář zemědělského Mi-2R se do oblak poprvé vydal dne 20. června 1968. Produkce tohoto speciálu se rozeběhla v roce 1969. Většina zemědělských Mi-2R z prvních výrobních sérií byla vyhrazena na export do SSSR. U polských provozovatelů skončilo nejméně 150 těchto strojů. Ty byly přitom nasazovány nejen na území Evropy, ale i Afriky. Celková produkce zemědělského Mi-2R je odhadována na 600 exemplářů.

Verze:  -

Vyrobeno:  cca 600 sériových strojů

Uživatelé:  -

 

 

 

Posádka:    jeden pilot

Pohon:       dva turbohřídelové motory typu WSK Rzesów GTD-350 s max. výkonem po 396 hp

Kapacita:   1 000 kg práškových nebo granulovaných chemikálií nebo 1 200 l kapalných chemikálií, přepravovaných uvnitř dvou zásobníků připevněných k bokům trupu, v oblasti před hlavním podvozkem

 

 

TTD:  
Ø nosného rotoru: 14,56 m
Ø ocasního rotoru: 2,70 m
Celková délka: 17,42 m
Délka trupu: 11,94 m
Výška: 3,75 m
Prázdná hmotnost: 2 560-2 596 kg
Max. vzletová hmotnost: 3 550 kg
Max. rychlost: 155 km/h
Praktický dostup: ?
Max. dolet: ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 2.11.2016