Mil Mi-6PŽ2

Typ:  pokročilá modifikace těžkého požárního vrtulníku typu Mi-6PŽ

Určení:  hašení požárů

Odlišnosti od vrtulníku typu Mi-6PŽ:

- instalace dálkově ovládaného pohyblivého vodního děla pod čelním zasklením příďové kabiny navigátora, na pozici pohyblivého kulometu vojenského modelu Mi-6 (Hook A). Příďové vodní dělo tohoto speciálu odebírá vodu z 12 000 l nádrže, která je instalována uvnitř nákladového prostoru. S vypouštěcím ventilem zmíněné nádrže, který se nachází v břišním otvoru vzdušného jeřábu, je přitom propojeno vnějším podtrupovým potrubím.

- instalace pracoviště operátora vodního děla v příďové kabině na místo pracoviště navigátora

- instalace doutníkovitého pouzdra s výměníkem tepla na pravoboku trupu, přímo před vnější palivovou nádrží, resp. přímo pod řadou kulatých okének nákladového prostoru

Historie:  Značná nosnost činila z těžkého transportního vrtulníku typu Mi-6 (Hook A) ideální základ speciálu pro boj s lesními požáry. Specializovaná požární verze tohoto obřího stroje vešla ve známost jako Mi-6PŽ a vyznačovala se instalací nádrže na vodu s objemem 12 000 l a nádrže na pěnotvornou látku uvnitř nákladového prostoru. Zmíněná nádrž byla nad zájmovou oblastí vypouštěna břišním otvorem „vzdušného jeřábu“. Její plnění bylo možné provádět při visu v malé výšce nad vodní hladinou. K tomu přitom sloužilo podlouhlé výklopné (směrem dopředu dolů) ráhno s čerpací jednotkou, instalované na břichu trupu. Jediný prototyp požárního speciálu typu Mi-6PŽ vznikl v roce 1967 konverzí prototypu civilní nákladní verze vojenského transportního vrtulníku typu Mi-6 (Hook A) a ještě ten samý rok byl ztracen při havárii. Prostředky vynaložené na vývoj tohoto speciálu nicméně nepřišly zcela nazmar. Několik let nato totiž konstrukční tým OKB M.L. Mila zkušenosti získané v průběhu vývoje a zkoušek jediného prototypu speciálu typu Mi-6PŽ zužitkoval při vývoji další požární verze vrtulníku typu Mi-6 (Hook A), která vešla ve známost jako Mi-6PŽ2. Uvnitř nákladového prostoru tohoto speciálu se nacházela rovněž nádrž na vodu s objemem 12 000 l a nádrž na pěnotvornou látku. Identické bylo i zařízení k plnění trupové nádrže při visu v malé výšce nad vodní hladinou. K plnění trupové nádrže speciálu typu Mi-6PŽ2 tedy sloužilo výklopné podtrupové ráhno s tankovací jednotkou. Odlišné bylo pouze zařízení k vyprazdňování nádrží nad zájmovou oblastí. Trupové nádrže speciálu typu Mi-6PŽ2 byly totiž napojeny, vnějším podtrupovým potrubím, na pohyblivé vodní dělo, které se nacházelo přímo pod čelním zasklením příďové kabiny navigátora, na pozici pohyblivého kulometu vojenského modelu Mi-6 (Hook A). Prototyp speciálu typu Mi-6PŽ2 vznikl v roce 1971 konverzí sériového Mi-6 (Hook A). Zmíněný stroj úspěšně prošel státními zkouškami. Poté se zapojil do několika hasebních operací. Později bylo na požární speciál typu Mi-6PŽ2 upraveno ještě několik dalších transportních vrtulníků typu Mi-6 (Hook A). Jeden z nich se dochoval do dnešních dnů jako exponát leteckého musea v Moninu. Konkrétně přitom jde o stroj s v.č. 9683901V a žlutým trupovým číslem „41“.

Verze:  -

Vyrobeno:  ? (všechny exempláře tohoto modelu vznikly konverzí sériových Mi-6)

Uživatelé:  SSSR

 

 

 

Posádka:    ?

Pohon:        dva turbohřídelové motory typu Solovjov D-25V s max. výkonem po 5 500 hp 

Kapacita:    nádrž s 12 000 l vody a nádrž s pěnotvornou látkou, přepravovaná uvnitř nákladového prostoru s rozměry 11,73 m x 2,72 x 2,60 m

 

 

TTD:  
Ø nosného rotoru: 35,00 m
Ø ocasního rotoru: 6,30 m
Celková délka: 41,74 m
Délka trupu: 33,17 m
Výška: 9,16 m
Prázdná hmotnost: 28 724 kg
Max. vzletová hmotnost: 42 500 kg
Max. rychlost: 300 km/h
Praktický dostup: 4 500 m
Max. dolet: 555 km

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 15.9.2016