Mil Mi-8T/MT s minovacím systémem typu VMR-1/-2 (Mi-8AV)

Typ:  speciální minovací úprava středně těžkého transportního-výsadkového vrtulníku typu Mi-8T/MT (Hip C/H)

Určení:  vzdušné kladení protitankových min

Odlišnosti od modelu Mi-8T/MT (Hip C/H):

- instalace demontovatelného minovacího zařízení typu VMR-1 nebo VMR-2 Dožď uvnitř nákladové kabiny

Historie:  Dvoumotorový středně těžký transportní-výsadkový vrtulník typu Mi-8 (Hip) se stal základem celé řady vrtulníkových speciálů. Jedním z nich byl speciál typu Mi-8AV, který sloužil k vzdušnému kladení protitankových min. Součástí vybavení zmíněného speciálu, který vznikl v roce 1975, byl zpočátku poměrně primitivní minovací systém typu VMR-1. Zmíněný systém se sestával z jednoho hlavního zásobníku min, dvou přídavných zásobníků min, válečkového dopravníku, výklopného spouštěcího koryta a jednoduchého mechanismu pro sklápění a vyklápění spouštěcího koryta v podobě ručně ovládaného navijáku s kladkou a lanem. Spouštěcí koryto minovacího systému typu VMR-1 vyčnívalo z mírně pootevřených záďových nákladových vrat a při přeletu bylo přiklopeno k břichu ocasního nosníku. Před zahájením pokládky min se spouštělo, za pomoci ručního kladkostroje, směrem dolů. V pracovní pozici mělo přitom sklon 55°. Minovací zařízení typu VMR-1 umožňovalo za jeden operační let položit až 110 min typu TM-62 nebo TM-57, z nichž 56 se nacházelo v hlavním zásobníku, 44 ve dvou přídavných zásobnících a 10 přímo na válečkovém dopravníku. Miny ze zásobníků na válečkový dopravník pokládala ručně dvojice ženistů. Zařízení typu VMR-1 umožňovalo klást miny v průběhu letu rychlostí 15 až 20 km/h ve výšce 3 až 5 m s roztečí 5 až 6 m. Sedmi osobám montáž minovacího zařízení typu VMR-1 do kabiny vrtulníku typu Mi-8 (Hip) zabrala 6 až 10 min. Nabytí zásobníků min shodnému počtu osob netrvalo déle než 6 až 8 min. Později se součástí vybavení vrtulníku typu Mi-8AV stalo automatizované minovací zařízení typu VMR-2 Dožď, které se sestávalo z pásového dopravníku, kazet s minami, pokládacího zařízení a řídící jednotky. Řídící jednotka zajišťovala pokládku min s předem zadaným rozestupem (5,5 m nebo 11 m) a monitorovala zásobu min v kazetách. Ty byly umístěny přímo nad pásovým dopravníkem a pojaly celkem 200 min. Jejich nabití přitom zabralo 15 až 20 min. Minovací zařízení typu VMR-2 umožňovalo pokládat miny, pootevřenými záďovými nákladovými vraty, v průběhu letu rychlostí 15 až 20 km ve výškách 3 až 50 m. Za pomoci zmíněného zařízení bylo možné vystavět minové pole o délce 800 m v průběhu pouhých 5 až 10 minut. Vystrojování vrtulníků typu Mi-8 (Hip) minovacím zařízením typu VMR-2 bylo ale časově velmi nákladné. Zmíněné minovací zařízení bylo navíc velmi nešikovné a nepříliš spolehlivé. Na minovací speciál typu Mi-8AV bylo v případě potřeby možné snadno upravit, zástavbou minovacího zařízení typu VMR-1 nebo VMR-2 do nákladové kabiny, prakticky jakýkoliv exemplář vrtulníků typu Mi-8T (Hip C) a Mi-8MT (Hip H). Z tohoto důvodu nebylo Armádou pro takto modifikované vrtulníky typu Mi-8T (Hip C) a Mi-8MT (Hip H) označení Mi-8AV používáno. Zpravidla byl minovacím zařízením typu VMR-1/-2 vybaven jeden nebo dva vrtulníky typu Mi-8T/MT (Hip C/H) od každého pluku Armádního letectva.

VMR-1

VMR-2

Verze:  -

Vyrobeno:  (na tento speciál lze upravit jakýkoliv exemplář vrtulníku typu Mi-8T/MT)

Uživatelé:  SSSR

 

 

 

Posádka:    dva piloti a dva ženisti (v provedení s minovacím zařízením typu VMR-1)

Pohon:       dva turbohřídelové motory typu Izotov TV2-117A s max. výkonem po 1 500 hp

Vybavení:   - zaměřovací: jeden střelecký kolimátor typu PKV (jeho instalace se nachází před sedadlem pilota) a jeden optický bombardovací zaměřovač typu OPB-1R (jeho instalace se nachází na pracovišti druhého pilota)

                    - obranné: identifikační systém „vlastní-cizí“ typu SRO-2M Chrom (Odd Rods) (dvě sestavy tří nestejně velkých tandemově uspořádaných tyčových antén umístěné po jedné na břichu přední části trupu, přímo před příďovým podvozkem, a pod ocasním nosníkem, přímo za ocasní ostruhou)             

Výzbroj:    110 (v provedení s minovacím zařízením typu VMR-1) nebo 200 (v provedení s minovacím zařízením typu VMR-2 Dožď) protitankových min, přepravovaných uvnitř nákladové kabiny, a čtyři raketové bloky typu UB-16-57U (16 neřízených raket typu S-5 ráže 57 mm), přepravované na závěsnících nacházejících se pod odnímatelnými postranními trupovými nosníky z trubkové příhradoviny

 

 

TTD:  
Ø nosného rotoru: 21,29 m
Ø ocasního rotoru: 3,91 m
Celková délka: 25,35 m
Délka trupu: 18,22 m
Výška: 4,75 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup: ?
Max. dolet: ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 8.3.2017