Mil Mi-28NE/NME (‘Havoc B’)  

Typ:  exportní modifikace taktického útočného vrtulníku typu Mi-28N (Havoc B)

Určení:  ničení pozemních cílů v rámci přímé podpory pozemních jednotek, ničení tanků a jiných obrněných vozidel protivníka a ničení vrtulníků a jiných pomalých vzdušných cílů

Historie:  S vývozem bitevního vrtulníku typu Mi-28N (Havoc B) se počítalo již od počátku. Demonstrační prototyp exportní modifikace tohoto stroje, která vešla ve známost pod označením Mi-28NE (Havoc B), vznikl již v roce 2010. Jeho základem se konkrétně stal poslední, sedmý, předsériový exemplář vrtulníku typu Mi-28N (žlutá 38). Prvním vážným zájemcem o vrtulník typu Mi-28NE (Havoc B) se stal Irák. Iráčané si v říjnu roku 2012 závazně objednali celkem 15 těchto strojů. První tři z nich přitom formálně převzali dne 29. srpna 2014.

Verze:

Mi-28NE – základní výrobní modifikace vrtulníku typu Mi-28NE (Havoc B)

Mi-28NME – pokročilá modifikace vrtulníku typu Mi-28NE (Havoc B) s instalací radiolokátoru typu N025E uvnitř kulovitého pouzdra, které se nachází nad rotorovou hlavou, a obranného komplexu typu Vitebsk. Většina vyrobených exemplářů tohoto modelu navíc měla druhé řízení v předním kokpitu. Posledně uvedené si přitom vyžádalo mírně (o 14 cm) zvětšit šířku a tvar přední partie trupu a zároveň ze spodní části dveří předního kokpitu, které se nacházejí na levoboku, vyjmout sendvičové pancéřování. Zmíněné dveře mají navíc větší rozměry. Okénko, které je vetknuto do dveří předního kokpitu, má větší rozměry a odlišný tvar. Jedná se o identickou konstrukci jako u modelu Mi-28UB.

Mi-28NME (modifikovaný) – pokročilá modifikace vrtulníku typu Mi-28NME (Havoc B). Tento model je opatřen silnějšími 2 400 hp motory typu VK-2500-02 (na místo 2 225 hp motorů TV3-117VMA), novými protiprachovými filtry na vstupním ústrojí pohonných jednotek, zdvojeným řízením alá Mi-28UB, novými nárazu odolnými sedačkami pilotů, novým padákovým systémem, novými listy nosného rotoru, lepší ochranou palivových nádrží, novým elektro-optickým zaměřovacím systémem typu OPS-28M (na místo typu OPS-28), zařízením umožňujícím působit v součinnosti s bezpilotními vzdušnými prostředky (UAV) a modifikovaným obranným komplexem. Obranný komplex tohoto modelu je rozšířen o laserový výstražný systém typu L370-2 a laserový rušič PLŘS s optickým navedením. Škála podvěsné výzbroje tohoto modelu je navíc rozšířena o neřízené pumy, PLŘS krátkého dosahu s pasivním IČ navedením typu 9M342 Igla-S (RS-SA-24 Grinch), PTŘS s navedením po laserovém paprsku typu 9M120-1 (RS-AT-9 Spiral) raketového kompletu typu Ataka-VM a PTŘS s navedením po laserovém/radiolokačním paprsku typu 9M123M raketového kompletu typu Chrizantema-VM (RS-AT-15 Springer). Prototyp tohoto modelu byl široké veřejnosti poprvé prezentován na výstavě Armija 2018, která se konala v červnu roku 2018 v Kubince

Vyrobeno:  jeden demonstrační prototyp (vznikl konverzí posledního předsériového Mi-28N) a cca 26 sériových strojů (cca 8 pro Alžír, 15 pro Irák a 3+ pro Ugandu)

Uživatelé:

Alžír – Dne 26. prosince 2013 si vzdušné síly Alžíru objednaly celkem 42 vrtulníků typu Mi-28NME (Havoc B). Součástí zmíněného kontraktu se ale stala též objednávka dodávky 6-ti těžkých transportních vrtulníků typu Mi-26T2 (Halo) a opravy 39-ti středně těžkých transportních vrtulníků typu Mi-8AMTŠ (Hip). První „alžírský“ Mi-28NME (Havoc B) byl poprvé spatřen dne 30. září 2015. První dva vrtulníky tohoto typu do Alžíru dorazily, na palubě velkokapacitního nákladního letounu typu An-124 (Condor A), dne 26. května 2016. V průběhu následujícího měsíce se flotila „alžírských“ vrtulníků typu Mi-28NME (Havoc B) rozrostla o dalších cca šest strojů. O službě vrtulníků typu Mi-28NME (Havoc B) v barvách ozbrojených sil Alžíru nejsou prakticky žádné informace. Zmíněné stroje byly však údajně nasazeny v příhraničních oblastech.

Irák – V říjnu roku 2012 si vzdušné síly Iráku závazně objednali celkem 15 vrtulníků typu Mi-28NE (Havoc B). Součástí zmíněného kontraktu se ale stala též objednávka 28-ti bitevních-výsadkových vrtulníků typu Mi-35M (Hind J). První tři „irácké“ Mi-28NE (Havoc B) brány závodu Rostvertol z Rostova na Donu opustily v létě roku 2014. Jeden z nich se přitom stal součástí statické ukázky při oslavách 75. let existence výrobního závodu Rostvertol, které se konaly dne 1. července 2014. Závodní zkoušky těchto prvních tří sériových exemplářů vrtulníku typu Mi-28NE (Havoc B) se podařilo završit na konci srpna téhož roku. Poté byly částečně demontovány a naloženy do nákladového prostoru velkokapacitního nákladního letounu typu An-124-100 (Condor). Do Iráku přitom letoun typu An-124-100 (Condor) se zmíněnými vrtulníky na palubě dorazil dne 28. srpna toho samého roku. Iráčané tyto stroje formálně převzali den nato. Ke svému prvnímu letu na území Iráku se vrtulník typu Mi-28NE (Havoc B) vydal v září roku 2014. Krátce nato se „irácké“ Mi-28NE (Havoc B) zapojily do bojů s islámskými radikály ISIL. Do jejich kokpitů k bojovým misím ale zpočátku usedaly ruské posádky. Toto první bojové nasazení vrtulníků typu Mi-28NE (Havoc B) bylo velmi intenzivní a probíhalo vesměs za denních podmínek. Další dva vrtulníky, jejichž dodávka byla uskutečněna dne 1. února 2015, byly jako první dokončeny ve verzi Mi-28NME (Havoc B), která se vyznačuje instalací radiolokátoru typu N025E nad rotorovou hlavou. Vzhledem k tomu, že všechny vrtulníky typu Mi-28N (Havoc B), které se tehdy nacházely ve výzbroji Ruského VVS, instalaci radaru stále ještě postrádaly, zmíněné stroje se zároveň staly vůbec prvními radarem vybavenými sériovými vrtulníky z řady Mi-28N (Havoc B). Do konce roku 2015 se flotila „iráckých“ vrtulníků typu Mi-28NE/NME (Havoc B) rozrostla na 11 strojů. Poslední čtyři vrtulníky typu Mi-28NME (Havoc B) z kontraktu z října rok 2012 se od vrtulníků z předchozích dodávek mírně odlišovaly, a to instalací zdvojeného řízení alá Mi-28UB. Kromě toho obdržely tmavě zelený nátěr. Naproti tomu kamuflážní nátěr prvních 11-ti „iráckých“ tvořila nepravidelná pole dvou odstínů pískové barvy. Zatímco první dva z nich do Iráku dorazily dne 28. června 2016, dodávka zbylých dvou Mi-28NME (Havoc B) se zdvojeným řízením byla uskutečněna dne 8. července toho samého roku. Všechny vrtulníky typu Mi-28NE/NME (Havoc B) se staly součástí 28. letky bitevních vrtulníků s domovskou základnou Al Kut. Část z nich byla však dislokována na jiných základnách.

Uganda – Uganda se stala provozovatelem nejméně tří vrtulníků typu Mi-28NE (Havoc B). To dokládají snímky z prezentace těchto strojů prezidentovi Ugandy z června roku 2022 na hlavní letecké základně vzdušných sil Ugandy, která se nachází v Entebbe. Jakékoliv bližší informace o kontraktu Ugandy na vrtulníky typu Mi-28NE (Havoc B) nejsou zatím bohužel k dispozici.

 

 

 

Posádka:    pilot a operátor zbraňových systémů nebo pilot (v provedení s jedním řízením) a druhý pilot/ operátor zbraňových systémů (v provedení se zdvojeným řízením)

Pohon:       dva turbohřídelové motory typu Izotov TV3-117VMA s max. výkonem po 2 225 hp (v případě strojů z prvních výrobních sérií) nebo dva turbohřídelové motory typu Klimov VK-2500-02 s max. výkonem po 2 400 hp, resp. po 2 700 hp v mimořádném 2,5 min režimu

Radar:         přehledový impulsní dopplerovský radiolokátor typu N025E se zorným polem 360°, instalovaný uvnitř kulovitého krytu nacházejícího se nad hlavou nosného rotoru. Zmíněný radiolokátor má dosah 20 km a najednou je schopen sledovat 4 cíle. Radarem typu N025E jsou vybaveny pouze některé sériové exempláře tohoto stroje

Kapacita:    možnost nouzové přepravy 2 až 3 osob uvnitř nevelkého prostoru, který se nachází v zadní části trupu

Vybavení:   - zaměřovací: elektro-optický zaměřovací systém typu OPS-28 Tor (mohutné válcovité pouzdro nacházející se pod špicí trupu) se zorným polem ±110° v horizontální a -45° až +30° ve vertikální rovině, elektro-optický navigační systém typu TOES-521 (nevelké kulovité pouzdro umístěné pod špicí trupu, přímo před mohutným válcovitým pouzdrem systému Tor) a rádiová-povelová jednotka typu I-256 (náprstkovitý kryt vybíhající směrem dopředu ze špice trupu). Systém typu OPS-28 se sestává z IČ senzoru, TV kamery, která pracuje i za nízké úrovně osvětlení, a laserového dálkoměru a slouží pro vyhledávání a sledování pozemních cílů a navádění PTŘS. Cíl typu tank je přitom optika tohoto systému schopna zachytit na vzdálenost 7 km. Systém typu TOES-521 zase slouží pro sledování povrchu země v průběhu letu v přízemní výšce za nočních podmínek. Jeho součástí se přitom stal IČ senzor a TV kamera. Za pomoci systému I-256 jsou pak předávány naváděcí povely letící PTŘS.

                  - obranné: identifikační systém „vlastní-cizí“, výstražný RL systém typu L150-28 Pastel (toto zařízení využívá tři antény, z nichž dvě se nacházejí na bocích přední části trupu, přímo za krytem systému typu TOES-521, a jeden na odtokové hraně SOP), výstražný laserový systém typu L140 Otklik (toto zařízení využívá dva páry senzorů, z nichž jeden se nachází na přídi a jeden na zádi odnímatelných koncových křídelních vřetenovitých kontejnerů) a čtyři výmetnice 32-ti klamných IČ/RL cílů typu UV-26S-01 (ty jsou vestavěny, po dvou, do boků obou odnímatelných koncových křídelních vřetenovitých kontejnerů)

Výzbroj:     jedna dálkově ovládaná střelecká věž typu NPPU-28 s jedním pohyblivým dálkově ovládaným 30 mm kanónem typu 2A42 s odměrem ±110°, elevací +13°, depresí -40° a zásobníkem na 250 nábojů, instalovaná na břichu špice trupu, a podvěsná výzbroj do celkové hmotnosti 1 920 kg, přepravovaná na čtyřech podkřídlových závěsnících – odpalovací rámy s osmi přepravně-startovacími kontejnery s PTŘS typu PTŘS typu 9M114 (max. 2 ks) protitankového raketového kompletu typu 9K113 Šturm-V (AT-6 Spiral), odpalovací rámy s osmi přepravně-startovacími kontejnery s PTŘS typu 9M120/9M220 Ataka (max. 2 ks) protitankového raketového kompletu typu 9K113M Šturm-VM (AT-9 Spiral 2), moduly typu Strelec-V se dvěma přepravně-startovacími kontejnery s PLŘS krátkého dosahu s pasivním IČ navedením typu 9M39 Igla-V (SA-18 Grouse) (max. 2 ks), raketové bloky typu B-8V20 (20 neřízených raket typu S-8 ráže 80 mm) (max. 4 ks) a B-13L1 (5 neřízených raket typu S-13 ráže 122 mm) (max. 4 ks), kanónové kontejnery typu UPK-23-250 (jeden dvojhlavňový 23 mm kanón typu GŠ-23L se zásobou 250 nábojů) (max. 2 ks) a 450 l PTB typu PTB-450 (max. 4 ks)

 

 

TTD:  
Ø nosného rotoru: 17,20 m
Ø ocasního rotoru: 3,84 m
Rozpětí křídla: 4,87 m
Celková délka: 21,16 m
Délka trupu: 16,85 m
Výška: 3,82 m
Prázdná hmotnost: 8 590 kg
Max. vzletová hmotnost: 12 000 kg
Max. rychlost: 324 km/h
Praktický dostup: 5 700 m
Max. dolet bez/s PTB: 460/1 100 km

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 18.6.2022