Mil Mi-8AMTŠ-1

Typ:  speciální salónní dopravní modifikace středně těžkého transportního-výsadkového vrtulníku typu Mi-8AMTŠ-V (Hip L)

Určení:  přeprava vysoce postavených armádních činitelů

Odlišnosti od modelu Mi-8AMTŠ (Hip L):

- nový interiér nákladové kabiny. V prostoru nákladové kabiny tohoto modelu se nachází pancéřovaná luxusně zařízená osobní kabina.

- instalace „úzkých“ odsuvných dveří z modelu Mi-8MT na levoboku přední části trupu

- instalace nouzového výstupu s kulatým okénkem na místo pravých odsuvných dveří nacházejících se přímo naproti levým odsuvným dveřím alá Mi-8MT. To umožnilo přesunout nezávislé palubní topení ze samostatné gondoly uchycené k pravoboku trupu, na úrovni stropu kabiny, do směrem dopředu protažené gondoly pravé palivové nádrže alá Mi-8MT.

- instalace zaoblených dvoudílných nákladových vrat na místo jednodílných nákladových vrat, která ve sklopené pozici zastávají roli nájezdové rampy, na zádi trupu. Do středu nákladových vrat tohoto modelu jsou navíc vetknuty druhé vstupní dveře. Ty se sestávají ze dvou dílů, a to horního (s kulatým okénkem), který se vyklápí směrem nahoru, a dolního (s integrálními schůdky), který se sklápí směrem dolů. Jedná se o identickou konstrukci jako u dopravního vrtulníku typu Mi-8P.

- instalace dalšího páru kulatých okének na bocích zadní části trupu, přímo před záďovými nákladovými vraty

- instalace otočného kulovitého pouzdra elektro-optického pozorovacího systému na levém okraji břicha „špice“ trupu, přímo pod úchyty vnější pancéřové ochrany pilotní kabiny

- instalace obranného komplexu typu L370E8-6BV Vitebsk, který se sestává z výstražného UV protiraketového systému typu L370-2-01, směrového IČ rušiče typu L370-5 a šesti výmetnic klamných cílů typu UV-26M (ty jsou instalovány, stejně jako u vrtulníku typu Mi-8AMTŠ, po třech na obou bocích zadní části trupu, přímo za hlavním podvozkem (instalaci tohoto obranného systému později obdržely též některé standardní transportní Mi-8AMTŠ)

- instalace dvou tandemově uspořádaných párů senzorů výstražného UV protiraketového systému typu L370-2-01 na koncích postranních trupových nosníků zbraňových závěsníků

- instalace po jedné kulovité hlavici směrového IČ rušiče typu L370-5 pod konci obou postranních trupových nosníků zbraňových závěsníků, přímo mezi senzory výstražného UV protiraketového systému, a pod ocasním nosníkem, přímo za dopplerovským snímačem rychlosti a úhlu snosu

Historie:  Dne 1. července 2011 bylo schváleno pořízení dvou vrtulníků typu Mi-8AMTŠ (Hip L) v dopravní salónní modifikaci pro potřeby generálního štábu Ozbrojených sil Ruské federace (VS RF). Požadované salónní vrtulníky vešly ve známost pod označením Mi-8AMTŠ-1 a jejich hlavním posláním se stala přeprava ministra obrany. Protože měl ministr obrany vrtulníky typu Mi-8AMTŠ-1 využívat k návštěvám  bojových útvarů, včetně těch, které působí v „horkých“ oblastech, zmíněné stroje obdržely pancéřování nejen pilotní kabiny (vnitřní i vnější) a motorů, ale i kabiny cestujících. Z toho samého důvodu se součástí jejich vybavení stal obranný komplex typu Vitebsk (ve verzi L370E8-6BV). Zmíněný systém přitom dokáže detekovat start přenosných PLŘS americké i ruské výroby a rušit jejich pasivní IČ samonaváděcí hlavice. Kontrakt na dodávku obrněných salónních speciálů typu Mi-8AMTŠ-1 přitom Ministerstvo obrany Ruské federace se závodem U-UAZ z Ulan-Ude uzavřelo dne 1. srpna toho samého roku. Termín předání obou zmíněných strojů byl přitom stanoven na 25. listopad 2012. Kompletaci vrtulníků typu Mi-8AMTŠ-1 se ale zatáhla proti původním plánům. Důvodem toho bylo více než tříměsíční zpoždění dodávky jednotlivých komponent obranného komplexu typu Vitebsk. Zmíněné komponenty totiž dorazily až na přelomu července a srpna roku 2012. Aby toho nebylo málo, tak komplex typu Vitebsk nepracoval, jak měl. Při letových zkouškách se totiž několikrát chybně aktivoval. Díky tomu byly oba vrtulníky typu Mi-8AMTŠ-1 (RF-39201 a RF-39202) nakonec VVS formálně předány až dne 1. prosince 2012, tj. s pětidenním zpožděním proti zadání. Z tohoto důvodu kontrakt na zmíněné vrtulníky skončil u arbitrážního soudu. Salónní speciály typu Mi-8AMTŠ-1 se staly prvními vůbec vrtulníky z řady Mi-8 (Hip) Ruského VVS s instalací obranného komplexu typu Vitebsk. Na standardních transportních-výsadkových vrtulnících řady Mi-8 (Hip) se instalace tohoto komplexu začala objevovat až později. V prosinci roku 2017 si Ministerstvo obrany Ruska objednalo dalších osm salónních Mi-8AMTŠ-1 s termínem dodání do konce roku 2019.

Verze:  -

Vyrobeno:  dva exempláře

Uživatelé:  Rusko (VVS)

 

 

 

Posádka:    dva piloti a palubní mechanik

Pohon:        dva turbohřídelové motory typu Izotov TV3-117VM s max. výkonem po 1 900 hp, resp. po 2 100 hp v mimořádném krátkodobém režimu

Radar:         povětrnostní radiolokátor typu 8A813S Kontur-10S s mechanicky natáčenou štěrbinovou anténou, instalovaný uvnitř špice trupu. Tento typ radaru slouží k navigaci a sledování nebezpečných meteorologických jevů. Nebezpečné meteorologické jevy přitom dokáže detekovat (v automatickém režimu) na vzdálenost 150 km. V případě turbulence jeho detekční dosah (v automatickém režimu) činí 100 km. Zatímco město (o velikosti Velkého Novogrodu) je tento typ radiolokátoru schopen detekovat na vzdálenost 150 až 200 km (při letu ve výšce 7 000 m), hladinové plavidlo o hmotnosti 2 000 t na vzdálenost 50 až 70 km (při letu ve výšce 3 000 m), pobřeží na vzdálenost 250 km (při letu ve výšce 7 000 m).

Kapacita:    ?

Výzbroj:      žádná

 

 

TTD:  
Ø nosného rotoru: 21,29 m
Ø ocasního rotoru: 3,91 m
Celková délka: 25,35 m
Délka trupu: 18,22 m
Výška: 4,76 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 12 200 m
Max. rychlost: 250 km/h
Praktický dostup: 4 500 m
Max. dolet: ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 21.12.2017