Mil Mi-8MNP-2 (iz.824/iz.825)

Typ:  speciální taktická průzkumná-útočná modifikace transportního-výsadkového vrtulníku typu Mi-8AMTŠ (Hip H) uzpůsobená pro činnost za všech meteorologických podmínek ve dne i v noci

Určení:  vzdušný průzkum území protivníka, vyhledávání a lokalizování pozemních cílů, odposlouchávání, rušení a určování polohy nepřátelských komunikačních systémů, ničení pozemních cílů v rámci přímé palebné podpory pozemních jednotek a přeprava vysazování speciálních jednotek

Odlišnosti od modelu Mi-8AMTŠ (v provedení se zasklenou „špicí“, jedněmi postranními dveřmi a dvoudílnými záďovými nákladovými vraty):

- absence okének vetknutých do špice trupu (zasklení pilotní kabiny tohoto modelu se omezilo na horní řadu okének)

- instalace protáhlého náprstkovitého dielektrického krytu na špici trupu, na pozici horního prostředního okénka. Zmíněný kryt s největší pravděpodobností ukrývá anténu rádiové-povelové jednotky, která slouží k předávání naváděcích povelů PTŘS.

- instalace rozměrného plochého krytu s kruhovým půdorysem na břichu špice trupu, na pozici dolního prostředního okénka. Zmíněný kryt s největší pravděpodobností ukrývá anténu radiolokátoru.

- instalace otočné kulovité věžičky elektro-optického sledovacího systému typu GOES-342 zaměřovacího komplexu typu OPS-24N-1, který v sobě sdružuje denní TV kameru, TV kameru pracující za nízké úrovně osvětlení, IČ senzor a laserový dálkoměr, na pravém okraji břicha „špice“ trupu, přímo pod úchyty vnější pancéřové ochrany pilotní kabiny

- instalace otočné kulovité věžičky elektro-optického sledovacího systému typu GOES-337M3, který v sobě sdružuje TV kameru, IČ senzor a laserový dálkoměr, na levém okraji břicha „špice“ trupu, přímo pod úchyty vnější pancéřové ochrany pilotní kabiny

- instalace jednoho páru vřetenovitých dielektrických krytů nad posledním párem zbraňových závěsníků. U některých exemplářů tohoto modelu jsou ke koncům postranních nosníků se zbraňovými závěsníky uchyceny dva páry nestejně velkých válcovitých krytů. Zatímco jeden z nich je instalován přímo nad vnějšími zbraňovými závěsníky, instalace toho druhého se nachází vedle nich. Vnější pár zmíněných válcovitých krytů má přitom znatelně menší průměr. Jiné exempláře tohoto modelu zase instalaci dielektrických krytů na koncích nosníků se zbraňovými závěsníky zcela postrádají.

- instalace dvou tandemově uspořádaných párů senzorů UV výstražného protiraketového systému (?) na bocích střední části trupu, na úrovni stropu nákladové kabiny. Zatímco jeden z nich se nachází před úchyty postranních nosníků se zbraňovými závěsníky, instalace toho druhého je umístěna za hlavním podvozkem. Instalaci zmíněných senzorů obdržely jen některé exempláře tohoto modelu.

- instalace drobného polokapkovitého krytu následovaného nevelkým štíhlým válcovitým krytem v ose břicha střední části trupu, přímo za příďovým podvozkem

- instalace rozměrného plochého dielektrického kónického krytu (s useknutou špicí) v ose břicha střední části trupu, přímo před hlavním podvozkem

- instalace kónické nástavby (s drobným štíhlým válcovitým krytem na vrcholu) na hřbetu zadní části trupu, přímo za kapotou APU (na pozici IČ rušiče)

- odlišné uspořádání břitových antén na hřbetu ocasního nosníku.

- instalace po jednom nevelkém štíhlém válcovitém krytu na hřbetu ocasního nosníku (přibližně v polovině jeho délky) a na břichu krabicovitého krytu, instalovaného na břichu ocasního nosníku

- absence výmetnic klamných cílů.

- instalace pracoviště operátora průzkumných systémů uvnitř nákladové kabiny

- instalace komplexu pro radiotechnický průzkum typu Mera-M

- instalace systému typu Ochotnik, který dokáže autonomně vyhodnocovat proměny terénu vůči mapovým podkladům nebo dříve pořízeným snímkům v odpovídajícím formátu

- instalace systému pro obsluhu podvěsné výzbroje typu SUO-8MNP-2

- instalace raketového kompletu typu 9K113K-8M Šturm-VK-8M. Jeho součástí se staly protitankové řízené střely typu 9M114 a 9M120 Ataka. Ty jsou odpalovány z trubkových přepravně-startovacích kontejnerů, které se připevňují, v počtu čtyř exemplářů, na odpalovací rám. Zmíněný odpalovací rám se přitom umisťuje na jeden ze tří párů postranních zbraňových závěsníků.

Historie:  Protože bylo nasazení vrtulníkových speciálů typu Mi-8MNP, které slouží k vzdušnému průzkumu území protivníka, vyhledávání a lokalizování pozemních cílů, odposlouchávání, rušení a určování polohy nepřátelských komunikačních systémů, ničení pozemních cílů v rámci přímé palebné podpory pozemních jednotek a přepravě vysazování speciálních jednotek, na Kavkaze, v Gruzii a ve Střední Asii možné považovat za úspěšné, v roce 2010 si FSB (Federální státní bezpečnost) objednala dalších šest exemplářů tohoto speciálu ve vylepšené verzi. Zmíněný speciál vešel ve známost jako Mi-8MNP-2 a od svého předchůdce v podobě typu Mi-8MNP se odlišoval instalací pokročilejšího vybavení. Všech šest exemplářů tohoto speciálu vzniklo v prostorách MVZ M.L. Mila konverzí nově vyrobených transportních-výsadkových vrtulníků typu Mi-8AMTŠ (Hip H) v provedení se zasklenou „špicí“ trupu, jedněmi postranními dveřmi a dvoudílnými záďovými nákladovými vraty. Jejich dodávku přitom zajistil, na základě smlouvy ze dne 5. října 2009, závod U-UAZ z Ulan-Ude. První exemplář speciálu typu Mi-8MNP-2 (RA-23107) byl poprvé spatřen v září roku 2012 na podnikovém letišti MVZ M.L. Mila. Státní zkoušky tohoto speciálu byly završeny v roce 2013. FSB byly speciály typu Mi-8MNP-2 dodány ve dvou úpravách, a to iz.824 a iz.825. Jaké jsou rozdíly mezi těmito dvěma úpravami vrtulníku typu Mi-8MNP-2 není bohužel známo. Vrtulníky typu Mi-8MNP-2 mají, stejně jako vrtulníky typu Mi-8MNP, tmavě zelený „kabát“ a postrádají výsostné označení.

Verze:  -

Vyrobeno:  šest exemplářů (všechny vznikly konverzí sériových Mi-8AMTŠ)

Uživatelé:  Rusko (FSB)

 

 

 

Posádka:    dva piloti, palubní mechanik a operátor

Pohon:       dva turbohřídelové motory typu Izotov TV3-117VM s max. výkonem po 1 900 hp, resp. po 2 100 hp v mimořádném krátkodobém režimu

Radar:        ?

Vybavení:   - průzkumné: elektro-optický sledovací systém typu GOES-342 a elektro-optický sledovací systém typu GOES-337M3 průzkumného komplexu typu Antares a komplex pro radiotechnický průzkum typu Mera-M. Zatímco systém typu GOES-342 v sobě sdružuje denní TV kameru, TV kameru pracující za nízké úrovně osvětlení, IČ senzor a laserový dálkoměr a slouží k zaměřování cílů, systém typu GOES-337M3 v sobě sdružuje TV kameru, IČ senzor a laserový dálkoměr a slouží k pozorování pozemní situace. Systém typu Mera-M je zase určen k odposlouchávání, rušení a určování polohy nepřátelských komunikačních systémů.

                  - obranné: výstražný UV protiraketový systém (?)

Kapacita:  ?

Výzbroj:    podvěsná výzbroj přepravovaná na šesti závěsnících, nacházejících se pod odnímatelnými postranními trupovými nosníky z trubkové příhradoviny – odpalovací rámy se čtyřmi přepravně-startovacími kontejnery s PTŘS typu 9M114 nebo 9M120 Ataka raketového kompletu typu 9K113K-8M Šturm-VK-8M, raketové bloky typu B-8V20 (20 neřízených raket typu S-8 ráže 80 mm), střelecké kontejnery typu UPK-23-250 (jeden dvouhlavňový 23 mm kanón typu GŠ-23L se zásobou 250 nábojů), submuniční kontejnery typu KMGU-2 a neřízené pumy do hmotnosti 500 kg

 

 

TTD:  
Ø nosného rotoru: 21,29 m
Ø ocasního rotoru: 3,91 m
Celková délka: 25,35 m
Délka trupu: 18,22 m
Výška: 4,76 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup: ?
Max. dolet: ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 8.3.2017