Mil Mi-8MTŠ-1/-2/-3 (‘Hip H EW4/6’)  

Typ:  speciální modifikace transportního-výsadkového vrtulníku typu Mi-8MTV (Hip H) určená pro vedení radiotechnického průzkumu (COMINT) a radioelektronického boje (REB)

Určení:  odposlouchávání a rušení rádiových, radioreléových a troposférických spojovacích systémů

Odlišnosti modelu Mi-8MTŠ-2 (Hip H EW4) od modelu Mi-8MTV (Hip H):

- instalace COMINT/REB stanice typu R-949Š2 Šachta-2

- instalace rozměrných zploštělých dielektrických krytů s polokapkovitým tvarem na bocích střední části trupu, přímo před hlavním podvozkem (na pozici předposledních tří párů postranních kulatých okének nákladové kabiny)

- instalace jednoho páru anténních jednotek aktivního rušiče na bocích zadní části trupu, v oblasti za hlavním podvozkem. Každá z těchto anténních jednotek má podobu řady devíti úzkých na výšku postavených obdélníkových boxů s různou výškou. Délka zmíněných boxů, které vystupují z boků trupu, vzrůstá směrem k zádi. Na vnější ploše některých z nich se nacházejí kruhové segmenty. Ten poslední se zase sestává ze dvou nad sebou umístěných obdélníkových segmentů. Instalace zmíněných boxů si ale vyžádala vzdát se posledního páru postranních kulatých okének nákladové kabiny.

- instalace řady tří krátkých gondol (s oválným lapačem vzduchu v čele a oválným výstupem na zádi) výměníků tepla kapalinových chladičů rušící aparatury na břichu trupu, přímo za příďovým podvozkem

- instalace pevné stupačky pod odsuvnými postranními vstupními dveřmi, které se nacházejí na levoboku přední části trupu (vstupní dveře standardních Mi-8MTV jsou opatřeny demontovatelnou stupačkou)

- instalace nevelké rámové antény na břichu střední části trupu, na úrovni hlavy nosného rotoru

- instalace dvou rozměrných zkosených tandemově uspořádaných břitových antén na hřbetu ocasního nosníku, na úrovni krabicovitého krytu dopplerovského snímače rychlosti a úhlu snosu

- absence výmetnic klamných cílů. Naproti tomu instalace IČ rušiče typu L166V-11E Ispanka (Hot Brick) uvnitř nevelkého hřbetního válcovitého krytu, nacházejícího se přímo za kapotou APU, zůstala zachována.

Odlišnosti modelu Mi-8MTŠ-3 (Hip H EW6) od modelu Mi-8MTŠ-2 (Hip H EW4):

- instalace COMINT/REB stanice typu R-949Š3 Šachta-3 na místo COMINT/REB stanice typu R-949Š2 Šachta-2

- instalace odlišně tvarovaných anténních jednotek rušící stanice na bocích zadní části trupu, v oblasti za hlavním podvozkem. Anténní jednotky tohoto modelu jsou k bokům trupu uchyceny za pomoci soustavy trubkových nosníků a mají podobu šesti plochých krabicovitých jednotek s obdélníkovým tvarem, které jsou uspořádány do tvaru kříže. Zmíněné anténní jednotky jsou uspořádány do tří sloupců. Zatímco v prvním a třetím sloupci se nachází po jedné obdélníkové anténní jednotce situované na výšku, v prostředním sloupci jsou umístěny čtyři podélně uspořádané obdélníkové anténní jednotky.

- instalace jednoho páru kulatých okének za hlavním podvozkem

- absence gondol výměníků tepla, nacházejících se na břichu přední části trupu, přímo za příďovým podvozkem

- absence pevné stupačky, nacházející se pod postranními odsuvnými dveřmi nákladové kabiny

- absence nevelkého hřbetního válcovitého krytu IČ rušiče typu L166V-11E Ispanka (Hot Brick), nacházejícího se na hřbetu trupu, přímo za kapotou APU

Historie:  V roce 1979 byl v institutu NII KA (Dneckij naučno-issledovatelskij institut kompleksnoj avtomatizacii = Donecký vědecko-výzkumný institut komplexní automatizace) zahájen vývoj hned dvou systémů pro odposlouchávání a rušení činnosti rádiových, radioreléových a troposférických spojovacích systémů.  Konkrétně přitom šlo o pozemní systém typu Mandat-B a vzdušný systém typu R-949 Šachta. Součástí posledně uvedeného systému se stala řídící ústředna typu R-494ŠU, instalovaná na korbě nákladního automobilu, a COMINT/REB stanice typu R-949Š1, R-949Š2 a R-949Š3, umístěné na palubách tří středně těžkých transportních vrtulníků typu Mi-8MTV (Hip H). Systém typu Šachta se tak stal prvním vzdušným REB systémem sovětské konstrukce, jehož součástí byla pozemní řídící ústředna (GBU REB). Spojení mezi GBU REB a vrtulníkovými nosiči COMINT/REB stanic typu R-949Š1, R-949Š2 a R-949Š3, které vešly ve známost jako Mi-8MTŠ-1, Mi-8MTŠ-2 (Hip H EW4) a Mi-8MTŠ-3 (Hip H EW6), bylo řešeno jako telekódové. Každá z rušících stanic systému typu Šachta pracovala na jiných frekvencích. COMINT/REB systém typu Šachta dokázal rušit a odposlouchávat rádiové, radioreléové a troposférické komunikační systémy velení pozemních vojsk na úrovni divize, pluku a praporu na všech frekvencích do vzdálenosti 100 km. Vrtulníkový COMINT/REB systém typu Šachta se měl stát nástupcem COMINT/REB systému typu R-949BV Jachta vrtulníku typu Mi-8MTJa, který byl generálním štábem shledán za nedostatečně efektivní. Do vývoje vrtulníkového COMINT/REB komplexu typu Šachta ale zasáhl rozpad SSSR, k němuž došlo v roce 1991, spolu s těžkou ekonomickou krizí, která na počátku 90. let zachvátila všechny postsovětské republiky, včetně Ruska. Z tohoto důvodu byly VVS nakonec předány jen dva vrtulníky typu Mi-8MTŠ-2 (Hip H EW4), jeden vrtulník typu Mi-8MTŠ-1 a jedna pozemní řídící ústředna na podvozku Kamaz. Jeden ze dvou vrtulníků typu Mi-8MTŠ-2 (Hip H EW4) spolu s jediným exemplářem pozemní řídící ústředny byl v roce 1994 zařazen do výzbroje 6. OVE REB (samostatná vrtulníková letka pro vedení REB). Domovskou základnou druhého exempláře vrtulníku typu Mi-8MTŠ-2 (Hip H EW4) se stala Vladimírovka. Naproti tomu jediný exemplář vrtulníku typu Mi-8MTŠ-1, který byl předán VVS, skončil v Kaliningradském VATU (vojenské letecké technické učiliště). Později byl však předán Kurganskému VATU a ještě později Kurogskému VATU. Celý komplex typu Šachta ale v době, kdy byl zařazen do výzbroje VVS, rozhodně ještě nebyl nevyzrálý pro řadovou službu. Práce na doladění zmíněného komplexu byly svěřeny institutu NIIRE z Balašichi a nebyly nikdy dokončeny.

Verze:

Mi-8MTŠ-1 – modifikace vrtulníku typu Mi-8MTŠ s instalací COMINT/REB stanice typu R-949Š1 Šachta-1

Mi-8MTŠ-2 (Hip H EW4) – modifikace vrtulníku typu Mi-8MTŠ s instalací COMINT/REB stanice typu R-949Š2 Šachta-2

Mi-8MTŠ-3 (Hip H EW6) – modifikace vrtulníku typu Mi-8MTŠ s instalací COMINT/REB stanice typu R-949Š3 Šachta-3

Vyrobeno:  ?

Uživatelé:  Rusko

 

 

 

Posádka:    dva piloti, palubní mechanik a operátor COMINT/REB stanice

Pohon:       dva turbohřídelové motory typu Izotov TV3-117VM s max. výkonem po 1 900 hp, resp. po 2 100 hp v mimořádném krátkodobém režimu

Vybavení:   stanice pro vedení COMINT a REB typu R-949Š1 Šachta-1, R-949Š2 Šachta-2 nebo R-949Š3 Šachta-3

Výzbroj:      žádná

 

 

TTD:  
Ø nosného rotoru: 21,29 m
Ø ocasního rotoru: 3,91 m
Celková délka: 25,35 m
Délka trupu: 18,22 m
Výška: 4,76 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup: ?
Max. dolet: ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 8.3.2017