Mil Mi-26TP

Typ:  speciální požární modifikace těžkého transportního vrtulníku typu Mi-26T

Určení:  hašení požárů a přepravě hasící techniky a hasičů

Odlišnosti od vrtulníku typu Mi-26T:

- instalace demontovatelného hasícího zařízení v podobě čtyř nádrží na vodu s celkovým objemem 15 000 l, dvou nádrží na hasící chemikálií (retardér hoření nebo pěnotvorná látka) s celkovým objemem 900 l, zařízení pro tlakování nádrží (na 1,4 kg/cm3), zařízení pro dávkování hasící chemikálie do vody, zařízení pro vypouštění hasící směsi a pracoviště operátora uvnitř nákladového prostoru

- instalace termálního zobrazovacího systému

- instalace satelitního navigačního systému

- rozšířené vybavení o individuální prostředky ochrany posádky při práci v zakouřeném prostředí

- instalace speciálního komunikačního vybavení, které zajišťuje spojení s pozemním hasícím týmem

Historie:  Těžký transportní vrtulník typu Mi-26 (Halo A) s přepravní kapacitou 20 t se stal základem hned několika speciálů, včetně modelu Mi-26TP, který slouží pro hašení požárů. Uvnitř nákladového prostoru tohoto modelu se nacházejí čtyři nádrže na vodu s celkovým objemem 15 000 l, dvě nádrže na hasící chemikálii (retardér hoření nebo pěnotvorná látka) s celkovým objemem 900 l, zařízení pro tlakování nádrží (na 1,4 kg/cm3), zařízení pro dávkování hasící chemikálie do vody, zařízení pro vypouštění hasící směsi a pracoviště operátora. Součástí palubního vybavení požárního speciálu typu Mi-26TP se ale stal též termální zobrazovací systém, satelitní navigační systém, prostředky individuální ochrany posádky při práci v zakouřeném prostředí a speciální komunikační vybavení, které zajišťuje spojení s pozemním hasícím týmem. Plnění nádrží tohoto stroje vodou se provádí na zemi a nezabere déle než 2 minuty. Jejich vypuštění při visu trvá 35 až 45 sekund a je prováděno otvorem pro závěs vzdušného jeřábu, který se nachází na břichu trupu, přímo před hlavním podvozkem. Po předchozím vyjmutí speciálního vybavení z nákladového prostoru lze speciál typu Mi-26TP použít též k přepravě pozemní hasící techniky a výsadku hasičů. Prototyp tohoto speciálu poprvé vzlétl dne 19. srpna 1994 z podnikového letiště závodu Rostvertol. Na požární speciál Mi-26TP lze upravit jakýkoliv vrtulník typu Mi-26/-26T. Taková konverze přitom nezabere déle než 1 h.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden exemplář (vznikl konverzí sériového Mi-26T)

Uživatelé:  žádní

 

 

 

Posádka:    ?

Pohon:       dva turbohřídelové motory typu Progress D-136 s max. výkonem po 11 400 kp

Radar:        povětrnostní radiolokátor typu 8A313 Groza, instalovaný uvnitř špice trupu

Kapacita:   čtyři nádrže s 15 000 l vody a dvě nádrže s 900 l hasící chemikálie, přepravované uvnitř nákladové kabiny s rozměry 12,08 m x 3,25 m x 2,91 m

 

 

TTD:  
Ø nosného rotoru: 32,00 m
Ø ocasního rotoru: 7,61 m
Celková délka: 40,03 m
Délka trupu: 33,73 m
Výška: 8,15 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: 56 000 kg
Max. rychlost: ?
Praktický dostup: ?
Max. dolet: ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 9.8.2016