Mil Mi-35M modernizovaný

Typ:  pokročilá modifikace exportního taktického útočného-výsadkového vrtulníku typu Mi-35M (Hind J)

Určení:  ničení pozemních cílů v rámci přímé podpory pozemních jednotek, ničení tanků a jiných obrněných vozidel protivníka a přeprava výsadku a nákladu, odsun raněných a výcvik pilotů

Odlišnosti od modelu Mi-35M (Hind J):

- instalace zaměřovacího komplexu typu OPS-24N-1L, který se sestává z elektro-optického zaměřovacího systému typu GOES-321MK a balistického počítače, na místo zaměřovacího komplexu typu OPS-24N Tor-24, který se zase sestává z elektro-optického zaměřovacího systému typu GOES-342.10, balistického počítače typu 9S476M a rádiové-povelové jednotky typu 9S447.

- instalace navigačního-indikačního systému typu KNEI-24E-1 na místo navigačního-indikačního systému typu KNEI-24

- instalace autopilota typu PKV-8-35. Zmíněné zařízení umožňuje provádět automatický let po předem zadané trase (což vybavení předchozího modelu neumožňovalo).

- instalace střeleckého počítače typu PrVK-24-2 na místo střeleckého počítače typu PrVK-24

- modifikované navigační vybavení instalací VOR/ILS typu VIM-95-35 a DME typu VN-94

- instalace modifikované přístrojové desky v přední kabině s pracovištěm zbraňového operátora. Na přístrojové desce v přední kabině tohoto modelu se kromě MFD nacházejí též základní letové přístroje. Díky tomu je tento model možné používat též k výcviku pilotů.

- instalace obranného komplexu typu Prezident-S35, který se sestává z výstražného RL systému typu L150-35 (senzory na koncích pomocného křídla), výstražného UV protiraketového systému typu L370-2-01 (dva páry senzorů instalované po jednom za zadním kokpitem a na bocích ocasního nosníku), tří směrových IČ rušičů typu L370-5 (dva na okrajích břicha trupu, v oblasti před křídlem, a jeden pod kořenem ocasního nosníku) a šesti výmetnic klamných IČ/RL cílů typu UV-26M (po třech na obou bocích zadní části trupu, v oblasti za křídlem)

- rozšířená škála podvěsné výzbroje o PTŘS s navedením po laserovém paprsku typu 9M120-1 raketového kompletu typu Ataka-VM (AT-9 Spiral) a PTŘS s automatickým laserovým navedením typu 9A4172K-1  raketového kompletu typu 9K121M Vichr-M (AT-16 Scallion). Zatímco válcovité přepravě-startovací kontejnery PTŘS typu 9M120-1 (AT-9 Spiral) se umisťují na osminásobné odpalovací rámy typu APU-8, které se připevňují k vnějšímu páru křídelních závěsníků, přepravě-startovací kontejnery PTŘS typu 9A4172K-1 (AT-16 Scallion) se umisťují na šestinásobné odpalovací rámy, které se rovněž připevňují k vnějšímu páru křídelních závěsníků.

- instalace modifikovaných lafet palubních střelců ve dveřích nákladové kabiny

 Historie:  Přestože ruský vrtulníkový průmysl nabízí moderní bitevní vrtulníky typu Mi-28N (Havoc B) a Ka-52 (Hokum B), zákazníci ze zahraničí mají daleko větší zájem o méně výkonný a méně pokročilý vrtulník typu Mi-35M (Hind J). Zmíněný stroj je totiž podstatně levnější. Navíc se jedná o bezkonkurenčně nejlevnějším bitevním vrtulník na světovém trhu. To samé se přitom týká i provozních nákladů. Pro mnohé země jsou navíc moderní bitevní vrtulníky příliš drahé. Vrtulník typu Mi-35M (Hind J) je přitom atraktivní zejména pro provozovatele velmi rozšířených transportních vrtulníků řady Mi-17/-171 (Hip H), neboť s nimi v mnohém sdílí logistiku. Pro typ Mi-35M (Hind J) ale hovoří též nákladový prostor. Díky tomu lze totiž za pomoci těchto strojů evakuovat vojáky přímo z bojiště, aniž by sem bylo nezbytné vysílat další vrtulník. Vrtulníku typu Mi-35M (Hind J) navíc nahrává skutečnost, že všechny válečné konflikty 21. století mají podobu asymetrické války. Pro takové konflikty je totiž tento stroj plně dostačující. Zatímco z hlediska letových výkonů, nosnosti výzbroje a odolnosti na tom vrtulník typu Mi-35M (Hind J) není úplně špatně, avioniku, naváděnou výzbroj a obranný systém tohoto stroje lze již považovat za beznadějně zastaralou techniku. Avionika vrtulníků typu Mi-35M (Hind J) totiž není plně integrovaná. Instalace MFD sebou přinesla pouze možnost zobrazovat digitální mapu a obraz z FLIR hlavice. Jinak MFD těchto strojů zobrazují ty samé parametry jako původní analogové přístroje. Senzory a výzbroj nelze u vrtulníků typu Mi-35M (Hind J) ovládat pohybem hlavy. Rozložením přepínačů dle filozofie HOCAS tyto stroje rovněž nedisponují. Zbraňový systém vrtulníků typu Mi-35M (Hind J) není schopen automaticky sledovat cíle a provádět jejich identifikaci. Naváděná výzbroj těchto strojů v podobě PTŘS typu 9M120 je na úrovni 70. let. Protože si je výrobce všech výše uvedených nedostatků vrtulníku typu Mi-35M (Hind J) plně vědom, na konci druhého desetiletí 21. století pro tento stroj zpracoval modernizační program. Při návrhu zmíněného modernizačního balíčku byly plně zužitkovány zkušenosti s nasazením těchto strojů v Sýrii. Některé prvky modernizačního balíčku pro vrtulníku typu Mi-35M (Hind J) byly navíc zahrnuty do modernizačního balíčku pro starší vrtulníky typu Mi-24V/P (Hind E/F), který dal za vznik modelu s poněkud zavádějícím označením Mi-35P. K vyhledávání a zaměřování cílů modernizovaný Mi-35M (Hind J), který má nezměněné označení, využívá elektro-optický zaměřovací systém typu GOES-321MK zaměřovacího komplexu typu OPS-24N-1L. Zmíněný systém má v porovnání se systémem GOES-342.10 „standardního“ Mi-35M (Hind J) vyšší citlivost. Díky tomu dokáže cíl typu tank detekovat ze vzdálenosti 10 km a identifikovat ze vzdálenosti 8 km. Kromě toho má znatelně větší odolnost vůči vibracím. U modelu GOES-342.10 totiž při bojovém nasazení po větším manévrování docházelo k výpadkům obrazu. Kromě toho má systém typu GOES-321MK zlepšené chlazení. To zase představuje přímou reakci na přehřívání systému GOES-342.10 při nasazení v horkém podnebí Iráku a Sýrie. Otočné kulovité pouzdro zmíněného systému je navíc schopno se otáčet rychleji a lépe zvládá prudké změny směru záměru při sledování pohyblivých cílů. Díky upravenému softwaru (a vyšší citlivosti) navíc dokáže udržet „uzamčený“ cíl i při měnících se vnějších podmínkách. To se týká např. přeletů nad tepelně různě kontrastními oblastmi. Instalace komplexu typu OPS-24N-1L navíc umožnila zbraňový arsenál „modernizovaného“ Mi-35M rozšířit o PTŘS s navedením po laserovém paprsku typu 9M120-1 raketového kompletu typu Ataka-VM (AT-9 Spiral). Součástí zbraňového systému tohoto modelu se ale staly též výkonnější PTŘS s automatickým laserovým navedením typu 9A4172K-1 raketového kompletu typu 9K121M Vichr-M (AT-16 Scallion). Zatímco dosah prvně uvedených PTŘS činí 8 km, za pomoci druhých uvedených PTŘS lze pozemní cíle napadat ze vzdálenosti až 10 km. Díky tomu „modernizovaný“ Mi-35M může útočit na pozemní cíle ze vzdálenosti nacházející se mimo dosah prostředků PVO. Změn ale doznaly též lafety palubních střelců ve dveřích nákladové kabiny. Součástí vybavení tohoto modelu se navíc stal navigační-indikační systém typu KNEI-24E-1, autopilot typu PKV-8-35 a střelecký počítač typu PrVK-24-2. Změn doznala též přístrojová deska v předním kokpitu. Díky posledně uvedenému je „modernizovaný“ Mi-35M možné používat též k výcviku pilotů. Volitelnou položkou se stal pokročilý obranný komplex typu Prezident-S35, který není ničím jiným, než exportní modifikací obranného komplexu typu Vitebsk-S35. Prototyp „modernizovaného“ Mi-35P (žlutá 2302) byl široké veřejnosti poprvé prezentován, spolu s prototypem „modernizovaného“ Mi-35P (žlutá 1108), na výstavě Armija 2018, která se konala v červnu roku 2018 v Kubince. Výrobce přitom nenabízí jen možnost „upgrade“ již vyrobených vrtulníků typu Mi-35M (Hind J) na tuto úroveň. Od roku 2020 bude totiž možné takto modernizované Mi-35M objednávat přímo z novovýroby. Některé inovace, které sebou přináší zmíněný modernizační balíček, již našly uplatnění na vrtulnících typu Mi-35M (Hind J) ze stavu Ruského VVS.

Verze:  -

Vyrobeno:  jeden prototyp

Uživatelé:  žádní

 

 

 

 

Posádka:    pilot a operátor zbraňových systémů/druhý pilot

Pohon:       dva turbohřídelové motory typu Izotov VK-2500-02 s max. výkonem po 2 400 hp, resp. po 2 700 hp v mimořádném 2,5 min režimu

Kapacita:    8 výsadkářů, 4 nosítka s raněnými nebo náklad do celkové hmotnosti 1 500 kg, přepravovaný uvnitř nákladové kabiny s rozměry 2,83 m x 1,46 m x 1,20 m, nebo náklad do celkové hmotnosti 2 000 kg, přepravovaný ve vnějším podvěsu pod trupem        

Vybavení:   - zaměřovací: elektro-optický zaměřovací systém typu GOES-321MK zaměřovacího komplexu typu OPS-24N-1L. Tento systém se sestává z laserového dálkoměru, TV zaměřovače a IČ senzoru a slouží pro vyhledávání a sledování pozemních cílů. Otočné kulovité pouzdro systému GOES-321MK je přitom připevněno k břichu špice trupu, vpravo od střelecké věže. Cíl o velikosti tank je zmíněný systém schopen detekovat ze vzdálenosti 10 km a identifikovat ze vzdálenosti 8 km

                  - obranné: obranný komplex typu Prezident-S35 sestávající se z výstražného RL systému typu L150-35 (senzory na koncích pomocného křídla), výstražného UV protiraketového systému typu L370-2-01 (dva páry senzorů instalované po jednom za zadním kokpitem a na bocích ocasního nosníku), tří směrových IČ rušičů typu L370-5 (dva na okrajích břicha trupu, v oblasti před křídlem, a jeden pod kořenem ocasního nosníku) a šesti výmetnic klamných IČ/RL cílů typu UV-26M (po třech na obou bocích zadní části trupu, v oblasti za křídlem)

Výzbroj:     jeden pohyblivý dvouhlavňový 23 mm kanón typu GŠ-23V se zásobou 450 nábojů, instalovaný v dálkově ovládané střelecké věži typu NPPU-23 nacházející se pod špicí trupu, a podvěsná výzbroj do celkové hmotnosti 2 400 kg, přepravovaná na čtyřech podkřídlových závěsnících – odpalovací rámy s osmi přepravně-startovacími kontejnery s PTŘS typu 9M120-1 protitankového raketového kompletu typu Ataka-VM (AT-9 Spiral) (max. 2 ks), odpalovací rámy s šesti přepravně-startovacími kontejnery s PTŘS typu 9A4172K-1 protitankového raketového kompletu typu 9K121M Vichr-M (AT-16 Scallion) (max. 2 ks), moduly typu Strelec-V se dvěma přepravně-startovacími kontejnery s PLŘS krátkého dosahu s pasivním IČ navedením typu 9M39 Igla-V (SA-18 Grouse) (max. 2 ks), raketové bloky typu UB-32A-24 (32 neřízených raket typu S-5 ráže 57 mm) (max. 4 ks), B-8V-20 (20 neřízených raket typu S-8 ráže 80 mm) (max. 4 ks) a B-13L (5 neřízených raket typu S-13 ráže 122 mm) (max. 4 ks), kanónové kontejnery typu UPK-23-250 (dvojhlavňový 23 mm kanón typu GŠ-23L se zásobou 250 nábojů) (max. 2 ks), zbraňové kontejnery typu GUV (jeden 30 mm granátomet typu AGS-17 Plamja se zásobou 300 nábojů nebo sestava jednoho čtyřhlavňového 12,7 mm rotačního kulometu typu JakB-12,7 se zásobou 750 nábojů a dvou čtyřhlavňových 7,62 mm rotačních kulometů typu GŠG-7,62 se zásobou 3 400 nábojů) (max. 2 ks), submuniční kontejnery typu KMGU-2 (max. 2 ks), 100 kg pumy typu FAB-100 (max. 4 ks), 250 kg pumy typu FAB-250 (max. 4 ks), 500 kg pumy typu FAB-500 (max. 2 ks) a 575 l PTB (max. 4 ks)

 

 

TTD:  
Ø nosného rotoru: 17,20 m
Ø ocasního rotoru: 3,84 m
Rozpětí křídla: 5,06 m
Celková délka: 21,35 m
Délka trupu: 17,51 m
Výška: 3,97 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: 300 km/h
Praktický dostup: 5 400 m
Max. dolet bez/s PTB: 460/971 km


 

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 5.1.2020