Mil Mi-4SP (‘Hound A’)

Typ:  speciální námořní pátrací-záchranná modifikace středně těžkého transportního vrtulníku typu Mi-4A (Hound A) operující z pobřežních základen

Určení:  vyhledávání a vyzvedávání posádek sestřelených letounů a potopených lodí na moři a poskytování pomoci trosečníkům shozem záchranného vybavení

Odlišnosti od modelu Mi-4A (Hound A):

- instalace jedné nebo dvou 500 l kovových válcovitých přídavných palivových nádrží uvnitř nákladové kabiny

- instalace palubního jeřábu typu BL-47 s nosností 200 kg nebo LPG-2 s nosností 250 kg u postranních dveří nákladové kabiny

- instalace pumových závěsníků na bocích trupu, přímo pod předním párem kulatých okének kabiny. Na nich lze přepravovat signální nebo osvětlovací pumy, popř. značkovací bóje s barvou.

- instalace radiokompasu typu ARK-U2, za pomoci kterého je možné určit směr zdroje nouzového signálu

- instalace havarijních radiostanic typu AVRA-45 a RSB-5

- rozšířené palubní vybavení o provazový žebřík, nafukovací záchranný člun typu LAS-5M a záchranné vesty

Historie:  Sovětskou odpovědí na úspěchy amerických vrtulníků typu Sikorsky H-19 Chickasaw (S-55) při pátracích a záchranných operacích v Koreji se stala pro tuto činnost specializovaná modifikace středně těžkého jednomotorového pístového transportního vrtulníku typu Mi-4 (Hound A). Pátrací a záchranná modifikace tohoto prvního transportního vrtulníku sovětské konstrukce vešla ve známost jako Mi-4SP (Hound A) a vyznačovala se instalací přídavných palivových nádrží uvnitř nákladové kabiny, úchytů pro signální a osvětlovací pumy na bocích trupu, jeřábu u postranních dveří nákladové kabiny a speciálního radiovybavení. Prvních pět exemplářů speciálu typu Mi-4SP (Hound A) brány závodu č.387 z Kazaně opustilo v roce 1956. Zkoušky tohoto modelu zabraly dva roky. Poté byl zaveden do výzbroje VMF. V roce 1959 kolový podvozek u nově vyrobených speciálů typu Mi-4SP (Hound A) doplnily válcovité nafukovací plováky. Pátrací-záchranné speciály typu Mi-4SP (Hound A) obvykle operovaly ve dvojicích. První z nich byl vybaven dvojicí 500 l přídavných palivových nádrží (kuli doletu) a značkovacími bójemi. Zmíněný stroj pouze trosečníky vyhledal, shodil jim nutné vybavení v podobě záchranného člunu, léků a potravin a popř. označil jejich pozici za pomoci značkovací bóje s barvou. Vyzvednutí nalezených trosečníků zajistil druhý Mi-4SP (Hound A), který vzlétl až poté, co jeho posádka obdržela údaje o jejich pozici. Uvnitř nákladové kabiny tohoto stroje se obvykle nacházela (z prostorových důvodů) pouze jedna přídavná palivová nádrž.

Verze:  -

Vyrobeno:  ?

Uživatelé:  SSSR

 

 

 

Posádka:    dva piloti a záchranář/medik

Pohon:       jeden pístový motor typu Švecov AŠ-82V s max. výkonem 1 675 hp

Kapacita:   náklad do celkové hmotnosti 1 250 až 1 600 kg, přepravovaný uvnitř nákladového prostoru s rozměry 4,15 m x 1,78 m x 1,80 m

Výzbroj:     signální nebo osvětlovací pumy, přepravované na postranních trupových závěsnících

 

 

TTD:  
Ø nosného rotoru: 21,00 m
Ø ocasního rotoru: 3,60 m
Celková délka: 25,02 m
Délka trupu: 16,79 m
Výška: 4,40 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup: ?
Max. dolet: ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 22.11.2016