Mil Mi-24B

Typ:  pokročilá modifikace taktického útočného-výsadkového vrtulníku typu Mi-24A (Hind A)

Určení:  ničení pozemních cílů v rámci přímé podpory pozemních jednotek, ničení tanků a jiných obrněných vozidel protivníka a přeprava výsadku a nákladu a odsun raněných

Odlišnosti od modelu Mi-24A (Hind A):

- instalace dálkově ovládané otočné střelecké věže typu USPU-24 s jedním 12,7 mm pohyblivým čtyřhlavňovým rotačním kulometem typu JakB-12,7 (s depresí ±60° a elevací +20° až -40°) ve spodní polovině špice trupu na místo pevného střeliště typu NUV-1U s jedním 12,7 mm pohyblivým jednohlavňovým kulometem typu A-12,7A

- instalace vystouplého krytu elektro-optického zaměřovacího systému typu Raduga-F na břichu špice trupu, vpravo od střelecké věže. Optika zmíněného systému je umístěna za dvojící čelních obdélníkových okének.

- instalace antény rádiové-povelové jednotky naváděcího systému typu Raduga-F uvnitř otočného vřetenovitého krytu připevněného za pomoci nízkého pylonu k břichu špice trupu, vlevo od střelecké věže typu USPU-24 (instalace antény naváděcí rádiové-povelové jednotky modelu Mi-24A se naproti tomu nacházela uvnitř nevelkého polokapkovitého krytu, který byl umístěn v ose břicha přední části trupu, přímo před šachtou příďového podvozku)

- instalace optického střeleckého-bombardovacího zaměřovače typu KS-53 zaměřovacího systému typu KPS-53AV, který automaticky provádí korekce na pohyb vrtulníku, u sedadla zbraňového operátora na místo sestavy střeleckého zaměřovače typu K-10T a bombardovacího zaměřovače typu OPB-1R (pilot tohoto modelu má nadále k dispozici pouze jednoduchý kolimátor typu PKV) 

- instalace protitankového raketového kompletu typu 9P145 Falanga-PV (AT-2 Swatter) s poloautomatickým povelovým systémem dálkového navedení (SACLOS) na místo raketového kompletu typu 9P146M Falanga-MV (AT-2 Swatter) s povelovým systémem dálkového navedení (CLOS) – zatímco práce zbraňového operátora při navádění střel typu 9M17P kompletu Falanga-PV spočívá pouze v držení cíle v zorném poli zaměřovací optiky, navádění střel typu 9M17M kompletu typu Falanga-MV provádí manuálně, za pomoci malého joysticku

- instalace PVD na horním rámu čelního štítku překrytu kabiny posádky

Historie:  Vzhledem k průtahům s vývojem plánované výzbroje konstrukční tým OKB M.L. Mila nakonec první sériovou modifikace útočného-výsadkového vrtulníku typu Mi-24 (Hind), která vešla ve známost pod označením Mi-24A (Hind A), provizorně opařil zbraňových systémem ozbrojeného transportního vrtulníku typu Mi-4AV (Hound). Ten se přitom sestával ze střeliště typu NUV-1U s jedním pohyblivým 12,7 mm kulometem typu Afanasjev A-12,7A a protitankového raketového kompletu typu 9P146M Falanga-MV (AT-2 Swatter), který disponoval dálkovým dosahem 1 až 4 km. Zmíněný raketový komplet byl původně určen pro obrněná vozidla a využíval PTŘS typu 9M17M s povelovým systémem dálkového navedení (CLOS). Protože navádění zmíněných střel obstarával manuálně zbraňový operátor, za pomoci malého joysticku, pravděpodobnost zničení cíle střelou raketového systému typu 9P146M Falanga-MV (AT-2 Swatter) činila pouhých 30 %. Odpovědí na tuto skutečnost ze strany OKB M.L. Mila se přitom stal model Mi-24B. Tento derivát vrtulníku typu Mi-24A (Hind A), jehož vývoj vstoupil do stádia sériové výroby v roce 1970, přitom již od počátku počítal s protitankovým raketovým kompletem typu 9P145 Falanga-PV (AT-2 Swatter), který byl opatřen pokročilejším poloautomatickým povelovým systémem dálkového navedení (SACLOS). Protože zmíněný naváděcí systém od zbraňového operátora vyžadoval pouze to, aby držel postřelovaný cíl v zorném poli zaměřovací optiky, raketový komplet typu 9P145 Falanga-PV (AT-2 Swatter) vykazoval znatelně vyšší pravděpodobností zničení cíle v porovnání s raketovým kompletem typu 9P146M Falanga-MV (AT-2 Swatter), z něhož vycházel. Pravděpodobnost zničení cíle za pomoci střely typu 9M17P kompletu typu 9P145 Falanga-PV (AT-2 Swatter) přitom činila celých 80 %. Kromě toho zmíněný komplet vykazoval kratším min. dálkovým dosahem (0,45 km vs 1 km), při shodném max. dálkovém dosahu (4 km). Protože za účinnou zbraň nebylo možné považovat ani kulomet typu Afanasjev A-12,7A, konstrukční tým OKB M.L. Mila vrtulník typu Mi-24B opatřil též dálkově ovládanou otočnou střeleckou věží typu USPU-24, která byla osazena jedním 12,7 mm pohyblivým čtyřhlavňovým rotačním kulometem typu JakB-12,7 (9A624). Ten přitom v porovnání s jednohlavňovým kulometem typu A-12,7 vrtulníku typu Mi-24A (Hind A) vykazoval nejen výrazně vyšší kadencí (4 000 až 4 500 ran/min vs 900 až 1 100 ran/min), ale i znatelně širším palebným vějířem. Technologická 1:1 maketa vrtulníku typu Mi-24B s největší pravděpodobností vznikla úpravou makety vrtulníku typu Mi-24 (Hind B), neboť byla opatřena instalací křídla s nulovým vzepětím a odpalovacích lišt PTŘS pod vraty nákladového prostoru. Vzhledem k rychlým pokrokům ve vývoji ještě pokročilejších verzí vrtulníku typu Mi-24A (Hind A), které vešly ve známost jako Mi-24D (Hind D) a Mi-24V (Hind E), nakonec, v průběhu roku 1973, vzniklo jen 10 exemplářů vrtulníku typu Mi-24B. Základem části z nich se přitom staly sériové Mi-24A (Hind A). Jeden z prototypů vrtulníku typu Mi-24B byl později předán Moskevskému aviatickému institutu (MAI). Ten jej následně využíval v roli školní instruktážní pomůcky.

Verze:  -

Vyrobeno:  10 exemplářů (základem části z nich se staly sériové Mi-24A)

Uživatelé:  žádní

 

Posádka:    pilot, zbraňový operátor a palubní mechanik

Pohon:        dva turbohřídelové motory typu Izotov TV3-117 s max. výkonem po 2 200 hp

Kapacita:    8 výsadkářů, 4 nosítka s raněnými, dvě 850 l přídavné palivové nádrže nebo náklad do celkové hmotnosti 1 300 kg, přepravovaný uvnitř nákladové kabiny s rozměry 2,83 m x 1,46 m x 1,20 m, nebo náklad do celkové hmotnosti 2 200 kg, přepravovaný ve vnějším podvěsu pod trupem

Vybavení:   - zaměřovací: jeden střelecký kolimátor typu PKV (jeho instalace se nachází na pracovišti pilota), jeden optický střelecký-bombardovací zaměřovač typu KS-53 zaměřovacího systému typu KPS-53AV (jeho instalace se nachází na pracovišti zbraňového operátora), elektro-optický zaměřovací systém typu Raduga-F (instalace optiky tohoto systému se nachází za okénky vetknutými do čela krytu vystupujícího z břicha špice trupu, vpravo od střelecké věže) a rádiová-povelová jednotka, která slouží k předávání naváděcích povelů letící PTŘS (její anténa se nachází uvnitř vřetenovitého krytu umístěného na břichu špice trupu, vlevo od střelecké věže)

                  - obranné: identifikační systém „vlastní-cizí“ typu SRO-2 Chrom (Odd Rods) (dvě sestavy tří nestejně velkých tandemově uspořádaných tyčových antén umístěné po jedné na hřbetu překrytu kabiny posádky a pod zakončením ocasního nosníku) a výstražný RL systém typu SPO-10 Sirena-3M

Výzbroj:    jeden pohyblivý čtyřhlavňový 12,7 mm rotační kulomet typu JakB-12,7 (9A624) se zásobou 1 470 nábojů, instalovaný v otočné dálkově ovládané střelecké věži typu USPU-24 (s odměrem ±60°, elevací +20° a depresí -40°) nacházející se pod špicí trupu, a podvěsná výzbroj do celkové hmotnosti 2 400 kg, přepravovaná na třech párech podkřídlových závěsníků (ten poslední je vyhrazen pro dvojnásobné odpalovací lišty PTŘS) – PTŘS typu 9M17P protitankového raketového kompletu typu 9P145 Falanga-PV (AT-2 Swatter) (max. 4 ks), raketové bloky typu UB-16-57 (16 neřízených raket typu S-5 ráže 57 mm) (max. 4 ks) a UB-32A-24 (32 neřízených raket typu S-5 ráže 57 mm) (max. 4 ks), 100 kg pumy typu OFAB-100 (max. 8 ks), 250 kg pumy typu OFAB-250 (max. 4 ks) a 500 kg pumy typu ODAB-500 (max. 2 ks), kontejnerové pumy typu KAB-250 (max. 4 ks) a KAB-500 (max. 2 ks), submuniční kontejnery typu KMGU-2 (max. 2 ks) a zápalné nádrže typu ZB-500 (max. 2 ks)

 

 

TTD:  
Ø nosného rotoru: 17,30 m
Ø ocasního rotoru: 3,91 m
Rozpětí křídla: 6,66 m
Celková délka: 21,35 m
Délka trupu: 17,05 m
Výška: 3,97 m
Prázdná hmotnost: 8 230 kg
Max. vzletová hmotnost: 11 500 kg
Max. rychlost: 315 km/h
Praktický dostup: ?
Max. dolet: ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 21.12.2014