PZL Swidnik Mi-2Ch Hekla

Typ:  speciální modifikace vrtulníku typu Mi-2RS/RM uzpůsobená k vytváření dýmové clony

Určení:  vytváření kouřové clony za účelem maskování pohybu pozemních jednotek při útočných operacích, brodění, vyloďování a dalších operacích a zjišťování míry radiačního a chemického zamoření bojiště

Odlišnosti od modelu Mi-2RS/RM:

- instalace zadýmovacího systému typu WDZ-80, který se sestává ze zásobníků na dýmotvornou směs, čerpadel a rozprašovacích rour

- instalace zásobníků na dýmotvornou směs, které vycházejí ze standardních 238 l přídavných palivových nádrží, na bocích střední části trupu, na pozici přídavných palivových nádrží

- instalace snímatelných rozprašovacích rour na bocích střední části trupu. Zmíněné roury se sestávají ze dvou částí, a to přední, která je rozdvojena a prostřednictvím plechových nátrubků napojena na motorové výfuky, a zadní, která je vyvedena pod kořen ocasního nosníku

Historie:  Lehký dvoumotorový transportní vrtulník typu Mi-2T (Hoplite) se stal základem celé řady specializovaných verzí. Jednou z nich byl model Mi-2Ch, který sloužil k vytváření kouřové clony za účelem maskování pohybu pozemních jednotek. Srdcem zmíněného speciálu se stal zadýmovací systém typu WDZ-80, který se sestával ze zásobníků na dýmotvornou směs, čerpadel a rozprašovacích rour. Zásobníky na dýmotvornou směs vycházely ze standardních přídavných palivových nádrží a byly instalovány na jejich pozici, tedy na bocích trupu, přímo před hlavním podvozkem. Z nich byla dýmotvorná kapalina přečerpávána do rozprašovacích rour, které byly napojeny na motorové výfuky a ústily pod kořenem ocasního nosníku. Uvnitř zmíněných rour byla dýmotvorná kapalina míšena s horkými motorovými spalinami. Interakcí motorových spalin s dýmotvornou kapalinou vznikal hustý bílý dým. Zmíněné zařízení bylo původně vyprojektováno pro zemědělskou verzi vrtulníku typu Mi-2T (Hoplite) a mělo sloužit k rozprašování horkého aerosolu s pesticidy a jinými látkami. Při vypouštění dýmu speciál typu Mi-2Ch létal v malé výšce nad zemí. Dým vyvozovaný za pomoci těchto strojů poskytoval pozemním jednotkám poměrně účinnou ochranu před optickými a noktovizními pozorovacími prostředky. Jeho účinnost proti laserovým značkovačům a zaměřovacím a IČ senzorům byla však minimální. Letové zkoušky prvního exempláře speciálu typu Mi-2Ch se rozeběhly dne 16. ledna 1981 a byly realizovány na polygonu v Rembertowie. Zpočátku zkoušek tohoto stroje nebyla do rozprašovacích rour vstřikována dýmotvorná směs ale spálený olej. Produkce tohoto modelu se omezila jen na čtyři exempláře. Zadýmovacím systémem typu WDZ-80 byla však v 80. letech vybavena většina speciálů pro chemický průzkum typu Mi-2RS polské armády a dva záchranné-pátrací speciály typu Mi-2RM polského námořnictva. Část speciálů typu Mi-2Ch, jejichž základem se staly vrtulníky typu Mi-2RS, přitom mohly sloužit též k chemickému a radiačnímu průzkumu.

Verze:  -

Vyrobeno:  čtyři exempláře (další exempláře tohoto modelu vznikly konverzí vrtulníků typu Mi-2RS a Mi-2RM)

Uživatelé:  pouze Polsko (armáda a námořnictvo)

 

 

 

Posádka:    ?

Pohon:        dva turbohřídelové motory typu WSK Rzesów GTD-350 s max. výkonem po 396 hp

 

 

TTD:  
Ø nosného rotoru: 14,56 m
Ø ocasního rotoru: 2,70 m
Celková délka: 17,42 m
Délka trupu: 11,94 m
Výška: 3,75 m
Prázdná hmotnost: ?
Max. vzletová hmotnost: ?
Max. rychlost: ?
Praktický dostup: ?
Max. dolet: ?

 

 

Poslední úpravy provedeny dne: 2.11.2016